Geografia ekonomiczna

note /search

Geografia ekonomiczna - pytania z egzaminów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 16548
Wyświetleń: 22736

9. Wskaż i najogólniej uzasadnij państwo kojarzące się z następującymi nazwami: Socjalizm –Kuba (socjalizm- oficjalna ideologia państwa) tytoń cygarowy – Kuba (mimo globalnie niewysokiej produkcji, specjalizuje się w tytoniach cygarowych, które mają najwyższą markę na rynkach światowych) zafr...

DEMOGRAFIA - Rozwój liczby ludności na świecie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2037

DEMOGRAFIA Rozwój liczby ludności na świecie ROK LICZBA LUDNOŚCI 0 160 - 250 mln 1820 1 mld 1930 2 mld 1965 3 mld 1975 4 mld 1988 5 mld 1997 6 mld 2000 6,8 mld Rozmieszczenie ludności na świecie jest nierównomierne Ekumena - obszary zamieszkałe stale Anekumena - obszary nie zamieszkałe ...

ELEMENTY TEORII LOKALIZACJI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1603

ELEMENTY TEORII LOKALIZACJI Kluczowym elementem lokalizacji jest przestrzeń i czas. Przestrzeń jest wieloznaczna: Geodezyjna - część powłoki Ziemi z jej wymiarami wielko przestrzennymi. Przestrzeń życiowa człowieka Geograficzno - przyrodnicza - wyróżnienie lądów, mórz, oceanów, różnorodność fau...

Geografia jako nauka - Metodologia geografii ekonomicznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2212

G eografia Metodologia geografii ekonomicznej geografia ekonomiczna jako nauka system informacji geograficznej system informacji statystycznej kartografia System, środowisko a społeczeństwo środowisko przyrodnicze i jego elemen...

GOSPODARKA WODNA - Eutrofizacja jezior

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071

GOSPODARKA WODNA Eutrofizacja jezior - użyźnianie. Składniki ceny wody: Jej pozyskanie - znalezienie i pobranie z rzeki, z jeziora, ze zbiorników sztucznych, z głębi, z lodowców. Transport czyli przesyłanie Uzdatnianie, oczyszczanie, utylizacja Dystrybucja do użytkownika (użytkownicy: przemys...

GOSPODARKA ZASOBAMI NATURALNYMI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1449

GOSPODARKA ZASOBAMI NATURALNYMI Na charakter zasobów wpływają takie cechy jak: Dostępność Rzadkość występowania Ich ograniczoność Absolutnie naturalny (pierwotne lasy Amazonii) lub częściowo naturalny charakter (zasadzony las). Zasobem podstawowym na Ziemi jest

SYSTEM ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1428

SYSTEM ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, CZŁOWIEK, GOSPODARKA Środowisko przyrodnicze - to otaczająca nas przyroda Składniki środowiska: Litosfera - jest to skorupa ziemska szeroko rozumiana, to wszystko, co jest na zewnątrz (rzeźba powierzchni) oraz pod powierzchnią (bogactwa mineralne). Powierzchnia z...

System informacji geograficznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Informacja statystyczna - statystyka regionalna ma wielką rolę GUS - koordynuje to co się dzieje w kraju Urzędy wojewódzkie Powiaty grodzkie Gminy Instytuty branżowe Uczelnie wyższe Mierniki lub wskaźniki statystyki regionalnej Podstawowe (bezwzględne) - d...

Teoria organizacji produkcji rolnej Thünena

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2366

Teoria organizacji produkcji rolnej Thünena (koniec XIX w) Istnieje jednorodny geograficzne obszar (płaski) Na tym obszarze jest jedno miasto leżące w centrum Wokół niego są 4 pierścienie, które charakteryzują się różną produkcją rolną W centrum jest jeden rynek w kategorii tradycyjnej, tzn. m...

ZASOBY I WALORY ŚRODOWISKA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945

ZASOBY I WALORY ŚRODOWISKA Zasoby środowiska są to wszystkie jego elementy, które są fizycznie mierzalne. Można je podać w jednostkach np. wagowych (woda, lasy, surowce mineralne). Walory nie podlegają fizycznej ocenie, podlegają indy...