Geografia ekonomiczna - strona 2

Zależności między środowiskiem geograficznym a społeczeństwem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 2205

Kierunki wyjaśniające zależności między środowiskiem geograficznym a społeczeństwem   Środowisko przyrodnicze (naturalne) - całokształt składników przyrody. Nieożywione (abiotyczne): wody, gleby, klimat, ukształtowanie powierzchni Ożywione (biotyczne): świat roślinny i zwierzęcy   Środowisko ...

Mapa polityczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 2499

Mapa polityczna   Niektóre państwa znikają, a pojawiają się nowe, przesuwane są granice polityczne, bywają zmieniane podstawowe (Cejlon - Sri Lanka, Birma - Myanmar) i oficjalne nazwy państw (

Ochrona przyrody - Mapa polityczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1477

Mapa polityczna   Niektóre państwa znikają, a pojawiają się nowe, przesuwane są granice polityczne, bywają zmieniane podstawowe (Cejlon - Sri Lanka, Birma - Myanmar) i oficjalne nazwy państw (

Przemysł samochodowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 959
Wyświetleń: 1897

Przemysł samochodowy   Samochód - pojazd bez koni   Początki motoryzacji: 1771 - pierwszy wypadek samochodowy - kolizja pojazdu parowego konstrukcji Nicolasa Josepha Cugnota z murem przy prędkości 4km/h 1886 - narodziny samochodu (konstrukcji Daimlera) 1895 - bracia Michalin stworzyli ogumie...

Religie - podział wyznaniowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2065

Religie   Podział wyznaniowy Dane dot. podziału wyznaniowego   Główne religie świata (w mln osób) Chrześcijaństwo - 2254 Katolicyzm - 1130 Protestantyzm - 385 Prawosławie - 255 Anglikanizm - 83 Islam - 1434 Hinduizm - 914 Buddyzm - 385   Najbardziej rozpowszchnioną religią siata jest chr...

Rolnictwo jako dziedzina życia człowieka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 840
Wyświetleń: 1827

Rolnictwo   Rolnictwo należy do najstarszych dziedzin gospodarczej działalności człowieka. Jego początki sięgają czasów prehistorycznych.   Rolnictwo pojawiło się najprawdopodobniej w różnych miejscach kuli ziemskiej, gdy powiększające się gromady ludzkie nie mogły już się wyżywić tylko ze zb...

Zagadnienia do egzaminu geografia ekonomiczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 3990
Wyświetleń: 4725

1. Wymień w odpowiedniej kolejności po dwa państwa: a. największe powierzchniowo  Rosja 17 075 tys km2 ; Kanada 9 985 tys km2 b. największe ludnościowo  Chiny 1 311 381 tys (1 311 mln) ; Indie 1 119 538 tys (1 119 mln) 2. Co to jest wskaźnik urbanizacji? Stopień zurbanizowania (umiastowienia) dan...

Wykład V z geografii ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1554

PRZEMYSŁ: - górnictwo - przetwórstwo przemysłowe - wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę GÓRNICTWO: - węgla kamiennego i brunatnego - wydobywanie torfu - ropy naftowej i gazu ziemnego - rud uranu i torfu - rud metali - pozostałe FUNKCJE PRZEMYSŁU: - produkcja dóbr inwestycy...

Demografia - opisywanie ludzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Budner
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1491

Demografia - (demos-lud, grapho-opisuję)-opisywanie ludzi. Nauka o prawidłowościach rozwoju ludności. Zajmuje się ona analityczno- statystycznym opisem zmian w stanie liczebnym i strukturze ludności oraz wydarzeniami, ktore zmiany te wywołują. Obejmuje ona: 1) stan liczebny ludności ( Łódź z maja 2...

Geografia polityczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Budner
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1750

PRZESTRZEŃ GEOPOLITYCZNA PAŃSTWO: TERYTORIUM; LUDNOŚĆ SUWERENNA WŁADZA PAŃSTWOWA TERYTORIUM - obszar wobec którego może być egzekwowane prawo własności lub zwierzchności, określony granicą. T. obejmuje: Powierzchnię ziemi + wody wewnętrzne + wnętrze ziemi,