Geografia ekonomiczna - strona 2

Zależności między środowiskiem geograficznym a społeczeństwem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 2590

Kierunki wyjaśniające zależności między środowiskiem geograficznym a społeczeństwem   Środowisko przyrodnicze (naturalne) - całokształt składników przyrody. Nieożywione (abiotyczne): wody, gleby, klimat, ukształtowanie powierzchni Ożywione (biotyczne): świat roślinny i zwierzęcy   Środowisko ...

Mapa polityczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 2849

Mapa polityczna   Niektóre państwa znikają, a pojawiają się nowe, przesuwane są granice polityczne, bywają zmieniane podstawowe (Cejlon - Sri Lanka, Birma - Myanmar) i oficjalne nazwy państw (

Ochrona przyrody - Mapa polityczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1652

Mapa polityczna   Niektóre państwa znikają, a pojawiają się nowe, przesuwane są granice polityczne, bywają zmieniane podstawowe (Cejlon - Sri Lanka, Birma - Myanmar) i oficjalne nazwy państw (

Przemysł samochodowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 2198

Przemysł samochodowy   Samochód - pojazd bez koni   Początki motoryzacji: 1771 - pierwszy wypadek samochodowy - kolizja pojazdu parowego konstrukcji Nicolasa Josepha Cugnota z murem przy prędkości 4km/h 1886 - narodziny samochodu (konstrukcji Daimlera) 1895 - bracia Michalin stworzyli ogumie...

Religie - podział wyznaniowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2394

Religie   Podział wyznaniowy Dane dot. podziału wyznaniowego   Główne religie świata (w mln osób) Chrześcijaństwo - 2254 Katolicyzm - 1130 Protestantyzm - 385 Prawosławie - 255 Anglikanizm - 83 Islam - 1434 Hinduizm - 914 Buddyzm - 385   Najbardziej rozpowszchnioną religią siata jest chr...

Rolnictwo jako dziedzina życia człowieka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 2128

Rolnictwo   Rolnictwo należy do najstarszych dziedzin gospodarczej działalności człowieka. Jego początki sięgają czasów prehistorycznych.   Rolnictwo pojawiło się najprawdopodobniej w różnych miejscach kuli ziemskiej, gdy powiększające się gromady ludzkie nie mogły już się wyżywić tylko ze zb...

Zagadnienia do egzaminu geografia ekonomiczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 4494
Wyświetleń: 5775

1. Wymień w odpowiedniej kolejności po dwa państwa: a. największe powierzchniowo  Rosja 17 075 tys km2 ; Kanada 9 985 tys km2 b. największe ludnościowo  Chiny 1 311 381 tys (1 311 mln) ; Indie 1 119 538 tys (1 119 mln) 2. Co to jest wskaźnik urbanizacji? Stopień zurbanizowania (umiastowienia) dan...

Wykład V z geografii ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1652

PRZEMYSŁ: - górnictwo - przetwórstwo przemysłowe - wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę GÓRNICTWO: - węgla kamiennego i brunatnego - wydobywanie torfu - ropy naftowej i gazu ziemnego - rud uranu i torfu - rud metali - pozostałe FUNKCJE PRZEMYSŁU: - produkcja dóbr inwestycy...

Demografia - opisywanie ludzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Budner
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1505

Demografia - (demos-lud, grapho-opisuję)-opisywanie ludzi. Nauka o prawidłowościach rozwoju ludności. Zajmuje się ona analityczno- statystycznym opisem zmian w stanie liczebnym i strukturze ludności oraz wydarzeniami, ktore zmiany te wywołują. Obejmuje ona: 1) stan liczebny ludności ( Łódź z maja 2...

Geografia polityczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Budner
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1848

PRZESTRZEŃ GEOPOLITYCZNA PAŃSTWO: TERYTORIUM; LUDNOŚĆ SUWERENNA WŁADZA PAŃSTWOWA TERYTORIUM - obszar wobec którego może być egzekwowane prawo własności lub zwierzchności, określony granicą. T. obejmuje: Powierzchnię ziemi + wody wewnętrzne + wnętrze ziemi,