Demografia - opisywanie ludzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Demografia - opisywanie ludzi - strona 1 Demografia - opisywanie ludzi - strona 2 Demografia - opisywanie ludzi - strona 3

Fragment notatki:

Demografia - (demos-lud, grapho-opisuję)-opisywanie ludzi. Nauka o prawidłowościach rozwoju ludności. Zajmuje się ona analityczno- statystycznym opisem zmian w stanie liczebnym i strukturze ludności oraz wydarzeniami, ktore zmiany te wywołują. Obejmuje ona: 1) stan liczebny ludności ( Łódź z maja 2002: 789 tys, Polska:38mln200tys);
2) rozmieszczenie ludności (w Polsce: miasta-62%, wsie-38%);
3) struktura demograficzna ludności (struktura wg płci, wieku, stanu cywilnego i rodzinnego oraz poziom wykształcenia i aktywność ekonomiczna);
4) ruch naturalny ludności (małżeństwa, rozwody, urodzenia, zgony, migracje); 5) prognozy demograficzne.
Źródła informacji o liczbie i strukturze ludności. Podstawowym źródłem informacji o liczbie i strukturze ludności są powszechne spisy ludności. Już w starożytności (Biblia- księga liczb) spisy takie miały cele militarne (potencjalna siła wojskowa) i fiskalne (potencjalni podatnicy). Wiek XVIII- pierwsze spisy powszechne o nowoczesnym znaczeniu. I spis ludności - 1746, Szwecja. II spis - POLSKA , 1789 (obrady Sejmu Wielkiego). W następnych dwóch latach (1790, 1791) został on powtórzony. W trakcie obrad sejmu uchwalono powstanie 100- tysięcznej armii. Spisy te pokazywały liczbę ludności, płeć, wiek i status społeczny. W r.1944 (powstanie warszawskie) spaliły się niemal całe zbiory rękopiśmienne tych spisów. W r. 1918 został utworzony Główny Urząd Statystyczny . I profesor GUS-u: Józef Buzek. Ustalono, że spisy powszechne ludności winny być przeprowadzane przynajmniej raz na 10 lat. Przed wojną były przeprowadzone 2 powszechne spisy ludności- w 1921 i w 1931. Były one bardzo dobrze przeprowadzone. Spisy po II wojnie światowej: 1950,1960,1970,1978 (rok 1975- zmiana administracyjna- 49województw z wcześniejszych 17),1988, maj 2002 (przeznaczono na niego ponad 600mln zł). Najważniejsze zasady spisu ludności : 1) osoba przeprowadzająca- rachmistrz spisowy, 2) moment krytyczny- np. 20 maja 2002 godz.24 00 ; 3) cechy demograficzne ludności- płeć, wiek, stan cywilny, miejsce w rodzinie i gospodarstwie domowym; 4) cechy społeczne- poziom wykształcenia, niepełnosprawność; 5) cechy ekonomiczne- pracujący i bezrobotni, opis rynku pracy w skali ogólnokrajowej. Źrodła informacji o ruchu naturalnym ludności: 1) urzędy stanu cywilnego- metruyki (małżeństwa, urodzenia i zgony); 2) sądy- rozwody; 3) badania specjalne- np. mikrospisy ludności (przeprowadzone metodą reprezentayjną), ostatni taki mikrospis- 1995r. Ruch wędrowkowy ludności opisywany jest przez dane PESEL- powszechny elektroniczny spis ludności. Wybrane t eorie ludnościowe. Już Platon i Arystoteles formułowali tego typu teorie. John Graunt (1620-1674). Rok 1662- narodziny demografii. W tym też roku Graunt wydał książkę: "Naturalne i polityczne obserwacje nad biuletynami umieralności". Od XVIw. w Anglii sporządzano biuletyny umieralności (ile osób zmarło a ile sie urodziło danego dnia). Właśnie na ich podstawie Graunt napisał swą książkę. Efekty jego dzieła demografowie zaliczyli jako początek narodzin demografii.

(…)

… 116K/100M
>Poznań 115K/100M
>Kraków 113K/100M
>Wrocław 113K/100M
Struktura ludności wg. wieku:
Klasyfikacja trójdzielcza:
a)oparta o kryterium biologiczne
>0-14 lat /dzieci/
>15-64 lat /dorośli/
>65-... lat /ludzie starzy/
b)oparta na kryterium ekonomicznym
>0-17 lat /wiek przedprodukcyjny/
>18-59/64 /wiek produkcyjny/
>60/65-... /wiek poprodukcyjny/
Ludność w wieku zdolności do pracy= wiek produkcyjny= potencjalne zasoby pracy.
Wiek produkcyjny dzieli sie na dwie grupy: >18-44 lata- grupa mobilna
>45-59/64 lata- grupa niemobilna
Współczynnik obciążnia demograficznego:
1) współczynnik obciążenia dziećmi> Wodz=0-17/18-59(64)*100
2)wsp. obciążenia ludźmi starymi> Wos=60(65)+/18-59(64)*100
3)wsp. sumaryczny> Wsim=0-17+60/65*100
Struktura ludności wg. wieku w wybranych krajach (w %):
dzieci(0-14…
… one w II fazę- fazę spadku zgonów. Nastąpiła tam eksplozja demograficzna- bardzo duży przyrost naturalny.
Rozwój ludności świata w wybranych latach:
r.0- pocz. n.e. - ≅210-250 mln ludzi r.1650- 545 mln
r.1850- 1mld 171mln
r.1940- 2mld 295mln r.1982- 4mld 585mln
r.2000- 6mld 57mln
10 krajów świata, których liczba ludności przekroczyła 100 mln: 1)CHINY- 1mld 273mln (1/5 zaludnienia świata…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz