Wykład V z geografii ekonomicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład V z geografii ekonomicznej - strona 1 Wykład V z geografii ekonomicznej - strona 2 Wykład V z geografii ekonomicznej - strona 3

Fragment notatki:


PRZEMYSŁ: - górnictwo - przetwórstwo przemysłowe - wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę GÓRNICTWO: - węgla kamiennego i brunatnego - wydobywanie torfu - ropy naftowej i gazu ziemnego - rud uranu i torfu - rud metali - pozostałe FUNKCJE PRZEMYSŁU: - produkcja dóbr inwestycyjnych - źródło innowacji - f. cywilizacyjna - f. ekonomiczna - f. społeczna - f. przestrzenna PRZYCZYNY SPADKU ZATRUDNIENIA W PRZEMYŚLE: - robotyzacja i automatyzacja produkcji - wzrost zatrudnienia w usługach - out sourcing i offshoring CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE DEZINDUSTRIALIZACJI: - mechanizacja prac w przemyśle - zmiany organizacyjne - wyczerpywanie się środków mineralnych - dużo mniejsza pracochłonność nowych rodzajów przemysłu ETAP PRZEDPRZEMYSŁOWY: - manufaktura - maszyny napędzane energią wodną i siłą zwierząt SKUTKI EKONOMICZNE PIERWSZEJ REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ: - zwiększenie wydobycia węgla i rud żelaza oraz produkcja stali - powstanie i rozwój kolei - zastosowanie maszyn parowych w fabrykach, na statkach oraz w ko lei - szybszy rozwój miast w N i NE Anglii (Manchaster, Liverpool, Leeds) - rozwój komunikacji - powstanie okręgów przemysłowych: SKUTKI SPOŁECZNE: - urbanizacja związana z migracją ludności ze wsi do miast - postęp wiedzy medycznej i higieny - zmniejszeni e zatrudnienia w rolnictwie DRUGA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA (II poł. XIX w./pocz. XXw) - rafinacja ropy naftowej (Ignacy Łukasiewicz) - silnik wysokosprężynowy (Diesel) - silnik gazowy - ogniwo galwaniczne - dynamit - karabin maszynowy - telefon - żarówka TRZECIA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA: -  druga połowa XX w, naukowo - techniczna - rozwój energetyki jądrowej Automatyzacja, komputeryzacja procesów technologicznych - Źródła energii - gaz, węgiel, woda WYNALAZKI: tranzystor, komputer, laser - rozwój przemysłu wysokie j technologii CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA: - XX/XXI w. Dalszy rozwój przemysłu Rozwój Internetu i usług telekomunikacyjnych Rozwój telefonii komórkowej Szybkie przetwarzanie informacji Teoria lokalizacji przemysłu Alfred Weber 1909 Koszty transportu są

(…)

… ZJAWISKA NADMIERNEJ KONCENTRACJI
Ekonomiczne
- przeciążenie infrastruktury
- bariery wejścia na rynek
- deficyt na rynku pracy niektórych zawodów
Społeczne (patologie społeczne, choroby cywilizacyjne)
Ekologiczne (deficyt wody, degradacja lasów, duża emisja zanieczyszczeń do atmosfery)
DEGLOMERACJA - dekoncentracja terytorialnej produkcji
- czynna - przenoszenie zakładów
- bierna - ograniczanie produkcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz