Geografia polityczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia polityczna - strona 1 Geografia polityczna - strona 2 Geografia polityczna - strona 3

Fragment notatki:


PRZESTRZEŃ GEOPOLITYCZNA PAŃSTWO: TERYTORIUM; LUDNOŚĆ SUWERENNA WŁADZA PAŃSTWOWA TERYTORIUM - obszar wobec którego może być egzekwowane prawo własności lub zwierzchności, określony granicą. T. obejmuje: Powierzchnię ziemi + wody wewnętrzne + wnętrze ziemi,
Wody przybrzeżne (morskie wewnętrzne + terytorialne + głębiny),
Przestrzeń powietrzną (lądową i morską).
ENKLAWA - terytorium państwa ze wszystkich stron otoczone przez terytorium lądowe innego państwa (WATYKAN, SAN MARINO, LESOTO). EKSKLAWA - część terytorium innego państwa otoczone ze wszystkich stron przez obszar obcego państwa, nie stanowiąca suwerennej jednostki politycznej (Llivia[ESP] we F; Büsingen [D] w CH)
Kształt terytorium Zwarty (skonsolidowany) - bliski , O Skonsolidowany z odnogami (np. półwyspy), Wydłużony Nieregularny (często rozerwany rozproszony). Rozwój terytorialny - przyczyny:
Przyłączenie (przymus militarny, okupacja); Zjednoczenie różnych obszarów (RFN+NRD+Berlin Z.; Tan ganika + Zan zibar= Tan zan ia; Jemeńska Rep. Arab.+ Jemeńska Rep.Lud = Jemen )
Samookreślenie ludności (plebiscyt) [np. na Górnym Śląsku]
Porozumienie dobrowolnego oddania lub wymiany między stronami
Naturalne zmiany środowiska [wybuchy wulkanów podwodnych]
Nienaturalne zmiany - wydzieranie lądu z morza [poldery w NL, BEL, JAP, BANGL, PL]
PAŃSTWO: Suwerenny, terytorialna organizacja działająca w interesach gospodarczych, społecznych, politycznych, obronnych i ideologicznych swoich mieszkańców. NARÓD ( łac. natio - urodzenie)[naród ≠rasa (cechy cielesne)] wieloznaczne: wspólnota społeczna, oparta na 1. Biologicznym pochodzeniu , 2. Ciągłości dziejów (historii), 3. Kulturze i języku , 4. Życiu gospodarczym , 5. Wspólnej idei (ideologii narodowej)
Wspólnota ta przejawia się przede wszystkim w świadomości i poczuciu przynależności do narodu.
Narodowość termin nieostry
ETNOS: najszersza grupa identyfikowana na bazie cech etnicznych [społ-kultur-historycz-terytorial-język.]( naród, plemię, grupa etniczna itd.) Naród polityczny: pod wpływem współistnienia i proc. integracyjnych; identyfikuje się z państwem, w społ. obywatelskim mocno zróżnicowanym → USA [nieudane próby ZSRR, Jugosławia]
Język jako kryterium etniczne :
Narody kilkujęzykowe - CH, BEL, KAN
Tym samym językiem posługują się ≠ narody: j. angielski, hiszpański, portugalski
Funkcjonuje ~ 6500 języków [w Afryce najwięcej]

(…)

…]
Dekolonizacja zakończona niemal w pełni w 1976 włącz. Timor Port. →Indonezji
Dekolonizacja Afryki (gł. 1945-1970):
1960 - rokiem niepodległości Afryki (14);
dekolonizacja zakończona niemal w pełni w 1990 niepodl. →Namibia
Dekolonizacja Ameryki S.[strefa Karaibów] (gł. 1962-1983)
Rewolucja październikowa (1917) - powstanie ZSRR [30 XII `22]
Rozpad systemu socjalistycznego w Europie:
zjednoczenie Niemiec [3.X…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz