ZASOBY I WALORY ŚRODOWISKA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ZASOBY I WALORY ŚRODOWISKA - strona 1 ZASOBY I WALORY ŚRODOWISKA - strona 2

Fragment notatki:


ZASOBY I WALORY ŚRODOWISKA Zasoby środowiska są to wszystkie jego elementy, które są fizycznie mierzalne. Można je podać w jednostkach np. wagowych (woda, lasy, surowce mineralne). Walory nie podlegają fizycznej ocenie, podlegają indywidualnej ocenie. Na podstawie splotu cech zewnętrznych jakiegoś obszaru, który możemy zobaczyć oceniamy go (krajobraz, warunki klimatyczne).
Punktem wyjścia dla racjonalnej gospodarki jest dokonanie oceny zasobów i walorów środowiska.
Metody oceny zasobów i walorów: Geobotaniczna - rośliny mają zdolność informowania nas o stanie środowiska. Metoda polega na ocenie środowiska poprzez reakcję np. roślin w różnych warunkach. Odmiany tej metody to:
analityczna - do badania małych powierzchni
syntetyczna - stosowana do większych skali terenu (w skali kraju, regionu). Stwarzamy mapę potencjalnej roślinności i porównujemy ją ze stanem rzeczywistym. Próbujemy wyjaśnić różnice między potencjalną roślinnością a realiami. Bonitacyjna (punktowa) - polega na tym, że dla pewnych cech środowiska, które są trudne do obiektywnego określenia próbujemy dopasować obiektywne oceny.
Przykład zbadania dwóch obszarów pod względem przydatności do turystyki:
Badanie cech obszaru A i B
Cechy
Obszar A
Obszar B
Rzeźba terenu
2
3
Wody powierzchniowe
3
1
Klimat
3
1
Suma
8
5
Skala punktowa rzeźby terenu:
płaska
lekko falista
pagórkowata (wyżynna)
górski
wysokogórski
Skala punktowa wód powierzchniowych:
Skala wielkości procentowej jezior na km 2 .
0 - 5 % - 1
6 - 10% - 2
11 - 15% - 3
16 - 20% - 4
pow. 20% - 5
Skala punktowa klimatu:
Liczba dni słonecznych:
do 100 - 1
101 - 120 - 2
121 - 140 - 3
141 - 150 - 4
pow. 150 - 5
Preferowany jest obszar A.
Przeniesienie punktowe jest subiektywne, trudno o obiektywne oceny. Metoda wykorzystywana w turystyce, rolnictwie, leśnictwie.
Badanie sprawności środowiska - wykorzystuje wzór na sprawność urządzenia znany z fizyki.
S - sprawność urządzenia
P - potencjał
O - opór
S rzś - sprawność rzeczywista środowiska
Potencjał naturalny i opór naturalny jest poza naszym zasięgiem, stworzyła je natura i człowiek nie ma na nie wpływu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz