Geografia ekonomiczna notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 5719
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna notatki - strona 1 Geografia ekonomiczna notatki - strona 2 Geografia ekonomiczna notatki - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: geografia, metodologia geografii ekonomicznej, system, środowisko a społeczeństwo, przestrzenna struktura gospodarki i społeczeństwa, procesy społeczno ekonomiczne w przestrzeni geograficznej, geografia jako nauka, geografia ekonomiczna, informacja statystyczna, metokartografia, stereoskopia, kartografia, system środowisko przyrodnicze, człowiek, gospodarka, typy środowiska, litosfera, atmosfera, hydrosfera, pedosfera, biosfera, związki między elementami środowiska wynikają ze wspólnego powstania na ziemi, elementy środowiska, zasoby i walory środowiska, badanie sprawności środowiska, gospodarka zasobami naturalnymi, przestrzeń geograficzna, klasyfikacja zasobów naturalnych, eutrofizacja jezior, klasyfikacje surowców, kompleksowość, perspektywiczność, przestrzenność, teoria organizacji produkcji rolnej, warunki wpływające na fakt rozmieszczenia ludności, suburbanizacja, dekoncentracja, dezurbanizacja, megalopolizacja, semiurbanizacja, aspekty urbanizacji.

Geografia
Metodologia geografii ekonomicznej
geografia ekonomiczna jako nauka
system informacji geograficznej
system informacji statystycznej
kartografia
System, środowisko a społeczeństwo
środowisko przyrodnicze i jego elementy
system interakcji (zależności) środowisko a człowiek
metody oceny zasobów i walorów środowiska
gospodarka zasobami naturalnymi
degradacja i ochrona środowiska naturalnego
Przestrzenna struktura gospodarki i społeczeństwa
elementy teorii lokalizacji
problematyka regionu i regionalizacja (euroregion)
ludność
Procesy społeczno - ekonomiczne w przestrzeni geograficznej
Procesy urbanizacyjne
Geografia jako nauka
Początki geografii sięgają III - II w p.n.e.
Pierwotnie geografia pełniła funkcję opisową. Potem pojawiła się druga funkcja - poznawcza (opisywanie i poznawanie).
XV - XVI - okres wielkich odkryć geograficznych.
Trzecia funkcja geografii - praktyczna - celem było zdobycie rynków surowcowych, rynków zbytu. Marco Polo - szlak jedwabny. Konsekwencją odkryć było niewolnictwo.
XIX - pierwszy raz użyto słowa „przemysł”, powstają wielkie zakłady, wynaleziono telefon. Pojawia się określenie geografia ekonomiczna.
Kwestie do rozwiązania dla geografii:
baza surowcowa
lokalizacja
siła robocza
rynki zbytu (dalekie i bliskie)
woda aglomeracja
Podejścia filozoficzne do pytania: jaką rolę odgrywało środowisko.
Starożytność charakteryzowała się szacunkiem środowiska.
DETERMINIZM GEOGRAFICZNY - uzależnienie człowieka od środowiska
NIHILIZM GEOGRAFICZNY - środowisko nie ma znaczenia w życiu, odrzucanie, negowanie, nie zwracanie uwagi.
POSYBILIZM GEOGRAFICZNY - środowisko geograficzne odgrywa istotną rolę w rozwoju społeczeństwa, ale człowiek może to środowisko kształtować dla poprawy warunków gospodarowania.
Nauki, które wspomagają geografię w walce o zachowanie środowiska:
Ekologia - to nauka o warunkach rozwoju w środowisku
Sozologia - to nauka o ochronie i kształtowaniu środowiska (Walery Goetel)
Funkcje geografii ekonomicznej:
Obecnie dominuje funkcja praktyczna, jej podfunkcje to:
Diagnostyczna - próba określenia uwarunkowań zjawiska i procesu
Optymalizacyjna - nawiązuje do próby rozwiązań najlepszych ekonomicznie: minimalizacja nakładów, maksymalizacja zysku.
Kierunki badań geografii ekonomicznej
Regionalny - region to część całości obszaru wydzielona na podstawie pewnych kryteriów. Rozwiązywanie (badanie) zjawisk i procesów społeczno - ekonomicznych zachodzących w jednostkach przestrzennych - regionach.


(…)

… wody, która pozostała
Bilans wodny można poprawić retencją czyli gromadzeniem wody. Ograniczanie bezprodukcyjnego odpływu wody do morza.
Funkcje zbiorników retencyjnych:
Gromadzenie wody
Wodociągowa
Energetyczna
Transportowa
Rekreacyjna
Produkcja żywności
Zasady gospodarki wodnej:
Kompleksowość - przy realizacji inwestycji wodnych trzeba brać pod uwagę maksymalną liczbę przyszłych użytkowników…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz