Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

note /search

Bakterie grzyby wirusy

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Pobrań: 917
Wyświetleń: 5054

pdf. Notatka opatrzona jest spisem treści, wstępem, wykazem oznaczeń oraz literaturą. Praca zaliczeniowa opisuje takie zagadnienia, jak: znaczenie mikroorganizmów w biotechnologii: bakterie, grzyby, wirusy, podłoża hodowlane, hodowle mikroorganizmów, pożywki wykorzystywane do otrzymania innych z...

Procesy membranowe w uzdatnianiu wody

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2240

Przedstawione są rodzaje wód jakie mogą być wykorzystane w tym procesie oraz rodzaje procesow membranowych jakie można zastosować do oczyszczenia wody. Notatka porusza również zagadnienia takie jak: wody podziemne, wody powierzchniowe, woda stosowana do procesów biotechnologicznych, wprowadzeni...

Fizyka - antymateria

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3374

Referat ten opisuję zagadnienie antymaterii. Odpowiada na pytanie czym jest antymateria i opowiada jej krótką historie. Opowiada o zmaganiach Paula Diraca z tą dziedziną nauki jak i innych naukowców. Referat porusza także zagadnienie anihilacji jak również zjawiska odwrotnego do anihilacji, zwanego...

Konstrukcje blachowe Inventor

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Fizyka budowli
Pobrań: 119
Wyświetleń: 6678

W tym materiale opisane jest krok po kroku jak się poruszać po programie. Opisuje on szczegółowo Menu konstrukcji blachowych w programie Inventor 2011- wszystkie dostępne funkcje dla użytkownika są scharakteryzowane. W tym samouczku znajdziecie opis takich funkcji jak : Powierzchnia i Ustawienia do...

Projekt z przedmiotu TBM wykonany w programie PROFIL

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Technologia budowy maszyn
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2926

Pułaskiego, prowadzący: dr inż. Bogusław Paterek. Projekt zawiera część teoretyczną w której znajdziecie informacje na temat: systemu PROFIL, kto go opracował, w jakim celu, jakie są jego możliwości. W części projektowej znajdziecie rozwiązanie takiego zadania jak Zadanie: Opracowanie programu w ję...

Hydraulika i Pneumatyka- lab

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Hydraulika i Pneumatyka
Pobrań: 560
Wyświetleń: 7049

Tematyka sprawozdań to: Pomiar natężenia przepływu cieczy roboczej w układach hydrauliki siłowej, Sterowanie proporcjonalne w układach hydraulicznych, Sterowanie sekwencyjne układów hydraulicznych, Sterowanie siłownikiem pneumatyczny...

Geografia ekonomiczna - test

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 9212

Testy z geografii ekonomicznej - pytania i odpowiedzi. W notatce 4 zestawy pytań testowych. Wybrane pojęcia: Klasyfikacja technologiczna złóż surowców mineralnych, kierunki badań geografii ekonomicznej, determinizm geograficzny, heter...

Geografia ekonomiczna notatki

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 504
Wyświetleń: 5838

Dokładna tematyka notatki jest następująca: geografia, metodologia geografii ekonomicznej, system, środowisko a społeczeństwo, przestrzenna struktura gospodarki i społeczeństwa, procesy społeczno ekonomiczne w przestrzeni geograficznej, geografia jako nauka, geografia ekonomiczna, informacja statys...

Geografia ekonomiczna - wykład

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 5838

17-stronicowe notatki w formacie doc. Wśród poruszanych w notatce tematów można natrafić na takie zagadnienia jak: przestrzeń geograficzna, wpływ elementów przyrodniczych, globalne zagrożenia środowiska, deforystacja, eutrofizacja, ludność świata i problemy osadnicze, rozmieszczenie ludności na świ...

Rick Riordan – Olimpijscy Herosi – Zagubiony Heros - omówienie książki...

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Literatura powszechna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302

Notatka składa się z 5 stron i jest to omówienie książki "Rick Riordan – Olimpijscy Herosi – Zagubiony Heros" (…) … będąc świetnym mechanikiem naprawił spiżowego smoka (nazwał go Festus), który pokazał mu drogę do warsztatu, gdzie Leo...