Geografia ekonomiczna - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 5838
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna - wykład - strona 1 Geografia ekonomiczna - wykład - strona 2 Geografia ekonomiczna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

17-stronicowe notatki w formacie doc. Wśród poruszanych w notatce tematów można natrafić na takie zagadnienia jak: przestrzeń geograficzna, wpływ elementów przyrodniczych, globalne zagrożenia środowiska, deforystacja, eutrofizacja, ludność świata i problemy osadnicze, rozmieszczenie ludności na świecie, przyrost naturalny, analfabetyzm, wyznania, rasy ludzkie, rasy pośrednie, cechy społeczne, grupy językowe, procesy urbanizacyjne, migracje, tezy Ramsteina, rolnictwo świata. W treści wykładów ponadto: warunki dla rozwoju rolnictwa, hodowla, okres wegetatywny, produkcja roślinna, rośliny skrobiowe, rośliny włókniste, czynniki lokalizacji przemysłu, działy przemysłu, transport, łączność, komunikacja, transport kolejowy, demokracja wielopartyjna, systemy sprawowania władzy, systemy jednopartyjne, ONZ, FAO, WMO, ITU, IBRD, IMF, UNESCO, Unia Europejska, Liga Arabska, OPEC, Czerwony Krzyż, OECD.

PRZESTRZEŃ GEOGRAFICZNA - ZESPÓŁ ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH (RZEŹBA TERENU, DOLEGŁOŚĆ OD MORZA) I POZAPRZYRODNICZYCH (ELEM. ANTROPOLOGICZNE - WYTWORZONE PRZEZ CZŁ.- SZTUCZNE JEZIORA, LASY, BUDYNKI, MIASTA).
WPŁYW ELEM. PRZYRODNICZYCH - 1-WYNIESIENIE NAD POZIOM MORZA - ZAMIESZKUJEMY TERENY NIZINNE DO 500 M N.P.M., OBSZARY WZGLĘDNIE PŁASKIE. DO 500 M N.P.M. - 57,3 % POW. LĄDÓW - ZAMIESZKUJE OK. 82 % LUD. 2- RZEŹBA TERENU - PLANTACJE I POLA UPR. ZAKŁADANE SĄ NA PŁASKICH TERENACH (NIZINNYCH). PROBLEMY Z ZATRZYMANIEM WODY I TRANSPORTEM. 3- DOSTĘPNOŚĆ DO WODY I JEJ ZASOBY - DZIENNIE - 200 l; NY-450 l; LA-700 l; WYST. TAKŻE NADMIARY WODY (POLSKA). 400 M3 WODY POTRZEBA DO WYPROD. 1 TONY PAPIERU. 4- KLIMAT - DETERMINUJE DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA (ROLICTWO, GOSP.) OPADY W CIĄGU ROKU MAJĄ DUŻY WPŁYW NA GOSP. DUŻE OPADY ŚNIEGU-PARALIŻUJĄ GOSP. LÓD OSADZAJĄCY SIĘ NA PRZEWODACH WYS. NAP.-ZRYWA JE. (FLORYDA-BRAK PRĄDU) ZALEŻNOŚCI-IM BLIŻEJ BIEGUNÓW TYM WARUNKI KLIMAT. STAJĄ SIĘ GORSZE, BO WYST. OBNIŻENIE TEMP. (OD RÓWNIKA KU BIEGUNOM). ELEMENTY KLIMATU: WIATRY (SIŁA, KIERUNEK); ZACHMURZENIE; OPADY (GRADOBICIE, POWIDZIE); TEMP. POWODAMI POWODZI JEST URBANIZACJA MIAST (KANALIZACJA). POWODUJE TO DODATKOWY DOPŁYW WODY DO RZEK I WTEDY ROŚNIE POZIOM WODY W RZEKACH.
GLOBALNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA - 1- POKRYWA LEŚNA - DEFORYSTACJA-ZMNIEJSZENIE SIĘ POKRYWY LEŚNEJ; ZMIANA UŻYTKOWANIA ZIEMY (WYLESIENIE). 1 % POW. LEŚNEJ ROCZNIE - ZMNIEJSZAJĄ SIĘ POW. LASÓW,A W NIEKTÓRYCH REJONACH ŚWIATA DEFORYSTACJA PRZEKRACZA 2 %. LAS JEST REGULATOREM STOSUNKÓW WODNYCH, OSTOJĄ ŻYCIA DLA ROŚLIN I ZWIERZĄT, ZATRZYMUJE WIATRY. PRZYCZYNY DEFORYSTACJI - a- PROBLEMY GOSP. (BRAZYLIA I ROSJA SPRZEDAJĄ PŁUCA ŚWIATA); b- UBÓSTWO I PROBLEMY ŻYWNOŚCIOWE (LASY WYPALA SIĘ I PRZEZNACZA POD ROLINCTWO); c- ZAPOTRZEBOWANIE NA DREWNO (DOMY DREWN., EKSPORTUJE SIĘ DREWNO Z KRAJÓW BIEDNYCH) W ANGLII W ŚREDNIOWIECZU WYCIĘTO B.DUŻO LASÓW-ZOSTAWIONO OK. 6 %.
2- DEGRADACJA GLEB NA ŚWIECIE - GLEBA JEST PODST. ISTNIENIA ROŚLINNOŚCI. CZYNNIKI DEGRADACJI (11 % POW. LĄDOWEJ) a- NIERACJONALNA DZIAŁALNOŚĆ ROLINCZA (NADMIERNY WYPAS ZWIERZĄT, ORKA NIEWŁAŚCIWIE PRZEPROWADZONA-NA STOKU, MELIORACJE-PRZESUSZENIA GLEB); b- ZATRUCIE GLEBY - SPŁUKIWANIE ZW.CHEM. (OŁÓW)
3- PUSTYNNIENIE - POSZERZENIE SIĘ PUSTYŃ. SACHARA POWIĘKSZA SIĘ O 3,5 MLN. HA/ROK.
4- DEGRADACJA JEZIOR - (2%-WODA SŁODKA). CZYNNIKI: a- ZATRUCIE PRZEZ ŚCIEKI; b- ZARASTANIE JEZIOR - EUTROFIZACJA - NADMIERNE UŻYWANIE NAWOZÓW W ROLNICTWIE POWODUJE UŻYŹNIENIE WODY W JEZIORZE.
5- ZATRUCIE WÓD GRUNTOWYCH - WYSYPISKA ŚMIECI, NIE ODIZOLOWANE OD PODŁOŻA - 98 %; NADMIERNE UŻYWANIE

(…)

… TELEKOMUNIKACYJNY; UPU-ŚW.ZWIĄZEK POCZTOWY; IBRD-MIĘDZYNARODOWY BANK ODBUDOWY I ROZWOJU (BANK ŚWIATOWY); IMF-MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY; UNESCO-ORG.DS.OŚWIATY I KULTURY; UNICEF-ORG.DS.DZIECKA.
UNIA EUROPEJSKA
POWSTAŁA NA PODST. SOJUSZU NIEMIEC I FRANCJI. W 1951R.-EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI NIEMCY,
FRANCJA, WŁOCHY, BELGIA, HOLANDIA, LUKSEMBURG. W 1958R. ROZSZERZONO JĄ I NAZWANO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĄ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz