Geografia ekonomiczna cz.4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna cz.4 - strona 1 Geografia ekonomiczna cz.4 - strona 2 Geografia ekonomiczna cz.4 - strona 3

Fragment notatki:GLOBALNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA –

1- POKRYWA LEŚNA – DEFORESTACJA-ZMNIEJSZENIE SIĘ POKRYWY LEŚNEJ; ZMIANA UŻYTKOWANIA ZIEMI (WYLESIENIE). 1 % POW. LEŚNEJ ROCZNIE – ZMNIEJSZAJĄ SIĘ POW. LASÓW,A W NIEKTÓRYCH REJONACH ŚWIATA DEFORESTACJA PRZEKRACZA 2 %. LAS JEST REGULATOREM STOSUNKÓW WODNYCH, OSTOJĄ ŻYCIA DLA ROŚLIN I ZWIERZĄT, ZATRZYMUJE WIATRY.

PRZYCZYNY DEFORESTACJI –
a- PROBLEMY GOSP. (BRAZYLIA I ROSJA SPRZEDAJĄ PŁUCA ŚWIATA);
b- UBÓSTWO I PROBLEMY ŻYWNOŚCIOWE (LASY WYPALA SIĘ I PRZEZNACZA POD ROLNICTWO);
c- ZAPOTRZEBOWANIE NA DREWNO (DOMY DREWN., EKSPORTUJE SIĘ DREWNO Z KRAJÓW BIEDNYCH) W ANGLII W ŚREDNIOWIECZU WYCIĘTO B.DUŻO LASÓW-ZOSTAWIONO OK. 6 %.

2- DEGRADACJA GLEB NA ŚWIECIE – GLEBA JEST PODST. ISTNIENIA ROŚLINNOŚCI. CZYNNIKI DEGRADACJI (11 % POW. LĄDOWEJ)
a- NIERACJONALNA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA (NADMIERNY WYPAS ZWIERZĄT, ORKA NIEWŁAŚCIWIE PRZEPROWADZONA-NA STOKU, MELIORACJE-PRZESUSZENIA GLEB);
b- ZATRUCIE GLEBY – SPŁUKIWANIE ZW.CHEM. (OŁÓW)

ZBOŻA

NAJWIĘKSZY DZIAŁ PRODUKCJI ROLNICZEJ NA ŚWIECIE –DOMINUJĄ 3 RODZAJE ZBÓŻ-PSZENICA, RYŻ, KUKURYDZA(0,5 MLD.)

1- PSZENICA-ROŚLINA ŻYWIENIOWA -NAJBARDZIEJ PRZESTRZENNIE ROZPOWSZECHNIONA. MAX 2 PLONY/ROK (120-180 DNI WEGETACJI) CHINY-14% PROD. ŚW., USA, INDIE;

2- RYŻ-ROŚLINA ŻYWIENIOWA –WYSOKA TEMP., DUŻA WILGOTNOŚĆ (25-300C), KRÓTKI OKRES WEGETACJI (100-120 DNI), MAX 3 PLONY/ROK. CHINY –35%, INDIE, INDONEZJA,WIETNAM, BANGLADESZ, BRAZYLIA –2%, FRANCJA, WŁOCHY.

3- KUKURYDZA-ROŚLINA ŻYWIENIOWA, PASTEWNA, PRZEMYSŁ.–WYSOKA TEMP., URODZAJNA GLEBA, OBSZARY STEPOWE, PRERIE. USA-42%, CHINY, BRAZYLIA, FRANCJA, RUMUNIA.

4- JĘCZMIEŃ-ROŚLINA ŻYWIENIOWA, PASTEWNA, PRZEMYSŁ.-PIWO, ROSJA-17%, UKRAINA, NIEMCY, KANADA, USA.

PRZESTRZEŃ GEOGRAFICZNA - ZESPÓŁ ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH (RZEŹBA TERENU, DOLEGŁOŚĆ OD MORZA) I POZAPRZYRODNICZYCH (ELEM. ANTROPOLOGICZNE - WYTWORZONE PRZEZ CZŁ.- SZTUCZNE JEZIORA, LASY, BUDYNKI, MIASTA).
WPŁYW ELEM. PRZYRODNICZYCH - 1-WYNIESIENIE NAD POZIOM MORZA - ZAMIESZKUJEMY TERENY NIZINNE DO 500 M N.P.M., OBSZARY WZGLĘDNIE PŁASKIE. DO 500 M N.P.M. - 57,3 % POW. LĄDÓW - ZAMIESZKUJE OK. 82 % LUD. 2- RZEŹBA TERENU - PLANTACJE I POLA UPR. ZAKŁADANE SĄ NA PŁASKICH TERENACH (NIZINNYCH). PROBLEMY Z ZATRZYMANIEM WODY I TRANSPORTEM. 3- DOSTĘPNOŚĆ DO WODY I JEJ ZASOBY - DZIENNIE - 200 l; NY-450 l; LA-700 l; WYST. TAKŻE NADMIARY WODY (POLSKA). 400 M3 WODY POTRZEBA DO WYPROD. 1 TONY PAPIERU. 4- KLIMAT - DETERMINUJE DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA (ROLICTWO, GOSP.) OPADY W CIĄGU ROKU MAJĄ DUŻY WPŁYW NA GOSP. DUŻE OPADY ŚNIEGU-PARALIŻUJĄ GOSP. LÓD OSADZAJĄCY SIĘ NA PRZEWODACH WYS. NAP.-ZRYWA JE. (FLORYDA-BRAK PRĄDU) ZALEŻNOŚCI-IM BLIŻEJ BIEGUNÓW TYM WARUNKI KLIMAT. STAJĄ SIĘ GORSZE, BO WYST. OBNIŻENIE TEMP. (OD RÓWNIKA KU BIEGUNOM). ELEMENTY KLIMATU: WIATRY (SIŁA, KIERUNEK); ZACHMURZENIE; OPADY (GRADOBICIE, POWIDZIE); TEMP. POWODAMI POWODZI JEST URBANIZACJA MIAST (KANALIZACJA). POWODUJE TO DODATKOWY DOPŁYW WODY DO RZEK I WTEDY ROŚNIE POZIOM WODY W RZEKACH.
GLOBALNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA - 1- POKRYWA LEŚNA - DEFORYSTACJA-ZMNIEJSZENIE SIĘ POKRYWY LEŚNEJ; ZMIANA UŻYTKOWANIA ZIEMY (WYLESIENIE). 1 % POW. LEŚNEJ ROCZNIE - ZMNIEJSZAJĄ SIĘ POW. LASÓW,A W NIEKTÓRYCH REJONACH ŚWIATA DEFORYSTACJA PRZEKRACZA 2 %. LAS JEST REGULATOREM STOSUNKÓW WODNYCH, OSTOJĄ ŻYCIA DLA ROŚLIN I ZWIERZĄT, ZATRZYMUJE WIATRY. PRZYCZYNY DEFORYSTACJI - a- PROBLEMY GOSP. (BRAZYLIA I ROSJA SPRZEDAJĄ PŁUCA ŚWIATA); b- UBÓSTWO I PROBLEMY ŻYWNOŚCIOWE (LASY WYPALA SIĘ I PRZEZNACZA POD ROLINCTWO);

(…)

… TELEKOMUNIKACYJNY; UPU-ŚW.ZWIĄZEK POCZTOWY; IBRD-MIĘDZYNARODOWY BANK ODBUDOWY I ROZWOJU (BANK ŚWIATOWY); IMF-MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY; UNESCO-ORG.DS.OŚWIATY I KULTURY; UNICEF-ORG.DS.DZIECKA.
UNIA EUROPEJSKA
POWSTAŁA NA PODST. SOJUSZU NIEMIEC I FRANCJI. W 1951R.-EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI NIEMCY,
FRANCJA, WŁOCHY, BELGIA, HOLANDIA, LUKSEMBURG. W 1958R. ROZSZERZONO JĄ I NAZWANO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĄ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz