Bakterie grzyby wirusy

Nasza ocena:

4
Pobrań: 840
Wyświetleń: 4956
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bakterie grzyby wirusy - strona 1

Fragment notatki:

pdf.

Notatka opatrzona jest spisem treści, wstępem, wykazem oznaczeń oraz literaturą. Praca zaliczeniowa opisuje takie zagadnienia, jak: znaczenie mikroorganizmów w biotechnologii: bakterie, grzyby, wirusy, podłoża hodowlane, hodowle mikroorganizmów, pożywki wykorzystywane do otrzymania innych związków organicznych, bilansowanie i skład mikroorganizmów, bilans masowy wzrostu mikroorganizmów, równanie Monda opisujące szybkość wzrostu mikroorganizmów w zależności od stężenia substratów, równania opisujące zależności między szybkością wzrostu mikroorganizmów a szybkością substratu, złożone modele matematyczne opisujące szybkość wzrostu mikroorganizmów i ich charakterystyka, proces sterylizacji, warunki aseptyczne w biotechnologii, metody separacji mikroorganizmów. Kolejny rozdział to: ścieżki a biotechnologia i opisuje następujące kwestie: rola biotechnologii w zachowaniu naturalnych ekosystemów, biotechnologia a oczyszczanie ścieków, biotechnologiczne metody oczyszczania ścieków, projektowanie technologii oczyszczania ścieków osadem czynnym, znaczenie biotechnologii w procesach biodegradacji zanieczyszczeń, metody usuwania zanieczyszczeń ze ścieków z uwzględnieniem azotu i fosforu, eliminacja azotu i fosforu ze ścieków, wykorzystanie osadów ściekowych, membrany w biotechnologii, procesy rozdziału membranowego, usuwanie komórek i ich fragmentów z cieczy pofermentacyjnych, enzymatyczny bioreaktor membranowy, fermentatory membranowe, obliczanie bioreaktorów. Następne rozdziały opisują kwestie: nowe trendy w biotechnologii: nowoczesna biotechnologia, metody współczesnej biotechnologii w procesach biodegradacji zanieczyszczeń; biotechnologia w świetle prawa wspólnoty europejskiej; przykłady zastosowań biotechnologii w przemyśle: gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle cukrowniczym w Polsce, ocena aktywności mutogennej ścieków przemysłowych z krakowskich zakładów farmaceutycznych "POLFA" z zastosowaniem auksotroficznej bakterii escherichia coli.

Dodatkowo treść uzupełniona o wykresy, tabele, a także rysunki.
Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu Biochemia i mikrobilogia. Umożliwi bardzo dobre przygotowanie się do zajęć i egzaminu, a także dokładne zgłębienie przedstawionego tematu.

 
1042.13. WARUNKI ASEPTYCZNE W BIOTECHNOLOGII 
W wielu procesach biotechnologicznych wymagane jest utrzymanie warunków 
pracy aseptycznej. Bioreaktory stosowane w nowoczesnych technologiach są wyposażone w mieszadła mechaniczne. Aby uniknąć wniknięcia obcej mikroflory do bioreaktora należy uszczelnić ułożyskowanie wału mieszadła. W tym celu stosuje się dławice z impregnowanym sznurem azbestowym lub też można stosować uszczelki mechaniczne z tworzyw sztucznych lub metalu. Dławice są nieraz tak skonstruowane, że podczas pracy bioreaktora doprowadza się  do  nich  gorącą parę wodną o temperaturze  120oC, która niszczy znajdujące się tam drobnoustroje. Parę wodną stosuje się również do utrzymywania w sterylnych warunkach zaworów i odcinków przewodów. To rozwiązanie znalazło zastosowanie w przemysłowych bioreaktorach. W laboratoriach bioreaktory posiadają mieszadła ze sprzęgłem magnetycznym. Sprzęgło to zapewnia absolutnie aseptyczne przeniesienie napędu silnika na wewnętrzny wał mieszadła. Aby procesy biotechnologiczne mogły przebiegać w aseptycznych warunkach konieczne jest stosowanie różnych metod sterylizacji oraz dezynfekcji. Na skalę przemysłową najczęściej stosuje się sterylizację termiczną. Sterylizacja ta znajduje na ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz