Hydraulika i Pneumatyka- lab

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 6958
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hydraulika i Pneumatyka- lab - strona 1 Hydraulika i Pneumatyka- lab - strona 2 Hydraulika i Pneumatyka- lab - strona 3

Fragment notatki:

Tematyka sprawozdań to: Pomiar natężenia przepływu cieczy roboczej w układach hydrauliki siłowej, Sterowanie proporcjonalne w układach hydraulicznych, Sterowanie sekwencyjne układów hydraulicznych, Sterowanie siłownikiem pneumatycznym w funkcji drogi, czasu i ciśnienia. Każde z wymienionych ćwiczeń zawiera część teoretyczna jak i praktyczną, pod koniec każdego laboratorium umieszczone są wnioski z zgromadzonych wyników jak również jest opisany cel ćwiczenia i schemat stanowiska badawczego. W części teoretycznej znajdziecie takie zagadnienia jak: narzędzia stosowane do pomiaru przepływu objętości cieczy, co rozumiemy pod pojęciem sterowanie, rodzaje zaworów, parametry wyjściowe napędów hydraulicznych, zalety napędu pneumatycznego oraz wiele innych.

POLITECHNIKA RADOMSKA im. K. PUŁASKIEGO
IEPiM INSTUTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW i MASZYN
LABORATORIUM Hydrauliki i Pneumatyki
Ćwiczenie nr: 2
Temat ćwiczenia:
Pomiar natężenia przepływu cieczy roboczej w układach hydrauliki siłowej.
Data:18.04.2007 r Prowadzący: dr inż. Z. Trela
Wydział: Mechaniczny Kierunek: I.I.
Rok akad.: 2006/2007 Semestr: VI Grupa: 2
Ocena :
Wykonawca ćwiczenia: sprawdzian sprawozdanie końcowa
Kiraga Paweł
Cel ćwiczenia
Zapoznanie się z metodami i przyrządami do pomiaru natężenia przepływu z ich budowa, zasadą działania oraz możliwością zastosowania ich do pomiaru natężenia przepływu cieczy roboczej w układach hydraulicznych.
Wprowadzenie
Do pomiaru natężenia przepływu objętości cieczy stosuje się następujące przyrządy : Zbiorniki pomiarowe.
Urządzenia wagowe.
Przepływomierze tłokowe.
Przepływomierze komorowe.
Przepływomierze turbinowe.
Przepływomierze z ciałem unoszonym (rotametry)
Przepływomierze tłokowe zwężkowe i inne
Pomiar natężenia przepływu może być dokonywany przy ciśnieniu atmosferycznym oraz w niskociśnieniowej względnie wysokociśnieniowej gałęzi układu hydraulicznego. Pomiar przy ciśnieniu atmosferycznym dotyczy strumienia przecieków zewnętrznych o stosunkowo małej wartości natężenia przepływu, natomiast pomiary natężenia przepływu cieczy pod ciśnieniem dotyczą zwykle strumienia roboczego o dużej wartości natężenia przepływu.
Przebieg ćwiczenia i wyników pomiarów.
Układ składa się z:
pompa
przepływomierz turbinowy
zbiornik pomiarowy
zawór dławiący
zawór przelewowy
zawór odcinający
- manometry
W ćwiczeniu omówiliśmy sposób wzorcowania przepływomierza turbinowego. Wzorcowania dokonujmy poprzez odczytanie liczby impulsów obracających się łopatek turbinki oraz odczytaniu ile w tym czasie napłynęło płynu do zbiornika . Wzorcowanie przepływomierza turbinowego sprowadza się do wykreślonej krzywej.
Q Turbinowego
Ilość impulsów
0
23
45
68
90
113
135
Q zbiornikowego
L/min
6
11
16
19
24
31


(…)

…).
Sterowany pneumatycznie
Sygnał sterujący, w formie strumienia sprężonego powietrza doprowadzonego poprzez przyłącze (X) do komory sterującej rozdzielacza, powoduje przesunięcie elementu sterującego zaworu (suwaka, grzybka).
Zawory zwrotne
Umożliwiają przepływ powietrza tylko w jednym kierunku.
Zbudowany najczęściej z gumowej kulki umieszczonej w obudowie.
W celu zmniejszenia oporów przepływu budowane są najczęściej bez sprężyny a kulka dociskana jest do gniazda własnym ciężarem.
Spotykane są również konstrukcje ze sprężyną dociskową.
W układach pneumatycznych stosowane są również zawory zwrotne sterowane (a) pozwalające na umożliwienie przepływu powietrza również w kierunku zaporowym (normalnie zamkniętym).
Stosowane są do zabezpieczenia siłowników jednostronnego działania przed opadaniem przy gwałtownym…
… i otwierania przepływu cieczy do po­szczególnych odgałęzień lub zespołów układu hydraulicznego. W zależności od przeznaczenia oraz sposobu, w jaki się tego dokonuje, zawory te można podzielić na zawory odcinające proste i zawory zwrotne.
Zawór zwrotny zapewnia swobodny przepływ czynnika roboczego w jednym kierunku i uniemożliwia jej przepływ w kierunku przeciwnym (zapobiega wstecznemu przepływowi, cofaniu się cieczy). Zawory zwrotne powinny szybko zamykać się i otwierać. Sprężyna obciążająca zawór zwrotny jest na ogół słaba, zapewnia jednak natychmiastowe zamknięcie się zaworu z chwilą ustania przepływu cieczy. W sytuacjach, kiedy chcemy maksymalnie zminimalizować opory przepływu stoso­wane są zawory zwrotne bez sprężyn dociskowych, zamykające się dzięki opadaniu kulki lub płytki pod własnym ciężarem. Zawory…
… czynnik roboczy:
- filtry, - reduktory, - smarownice, - tłumiki hałasu, · elementy i zespoły przetwarzające energię sprężanego powietrza na energię mechaniczną, wśród których rozróżniamy:
- siłowniki pneumatyczne, - silniki pneumatyczne, · elementy sterujące:
- kierunkiem przepływu,
- natężeniem przepływu, - ciśnieniem - o specjalnym przeznaczeniu
ELEMENTY I ZESPOŁY PRZETWARZAJĄCE ENERGIĘ SPRĘŻONEGO POWIETRZA
Pneumatyczne układy napędowe wykorzystywane są do napędu mechanizmów i elementów maszyn. Służą do tego elementy wykonawcze przetwarzające energię sprężonego powietrza na energię mechaniczną, W grupie tej wyróżniamy silniki o ruchu liniowym (siłowniki) oraz obrotowym i obrotowym ograniczonym (silniki):
Siłowniki pneumatyczne dzielimy na:
-tłokowe (z tłoczyskiem jednostronnym (a,e,g,h…
… lub przesunięcie.
Przetwornikiem mechaniczno-hydraulicznym jest najczęściej zawór suwakowy, przetwarzający sygnał mechaniczny na proporcjonalne ciśnienie lub natężenie przepływu;
Rozróżniamy dwa rodzaje elektromagnesów proporcjonalnych:
- z wyjściem siłowym, - z wyjściem położeniowym.
Przykład elektromagnesu z wyjściem siłowym pokazano na rys.5,4. Składa się on z rdzenia 2 połączonego z popychaczem 3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz