Sterowanie proporcjonalne w układach hydraulicznych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sterowanie proporcjonalne w układach hydraulicznych - omówienie - strona 1 Sterowanie proporcjonalne w układach hydraulicznych - omówienie - strona 2 Sterowanie proporcjonalne w układach hydraulicznych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową zasadą działania i zastosowaniem podstawowych hydraulicznych elementów proporcjonalnych oraz praktycznego ich wykorzystania w układach sterujących.
Wprowadzenie
Sterowaniem nazywamy nastawę parametrów wyjściowych charakteryzujących dany przebieg lub proces za pomocą odpowiedniego sygnału wejściowego.
Sterownik to urządzenie służące do zmiany wartości sterowanego parametru, bez możliwości automatycznej korekty w przypadku pojawienia się zakłóceń.
Regulacja to taki rodzaj sterowania, w którym zadana wielkość wejściowa jest systematycznie porównywana z wielkością wyjściową i w przypadku wystąpienia różnicy wartości tych sygnałów zostaje ona przetworzona na odpowiedni sygnał powodujący takie przesterowanie układu, które doprowadzi do ich zgodności.
W procesie regulacji należy, zatem utrzymać stałą wartość określonego parametru, który mógłby ulec zmianie pod wpływem zakłóceń zewnętrznych.
. Regulator to sterownik wyposażony w sprzężenie zwrotne za pomocą którego dokonuje się porównywania sygnałów wejściowego i wyjściowego.
. Funkcje sterowania wartości i kierunku przepływu energii w układach hydraulicznych pełnią elementy zwane ogólnie zaworami.
Sterowanie sprowadza się do odpowiedniego połączenia dróg (otworów przyłączeniowych) zaworu i zmiany przekroju przepływu cieczy poprzez odpowiednie ustawienie ruchomej części sterującej zaworu.
Ogólnie zawory możemy podzielić na: kierunkowe, ciśnieniowe i natężeniowe. Podział, budowę, zasadę działania i funkcje, jakie spełniają w układach sterujących przedstawiono szczegółowo w instrukcji dotyczącej sterowania sekwencyjnego.
Zawory mogą być sterowane bezpośrednio przy pomocy dźwigni, pedału, przycisku lub pośrednio za pomocą urządzeń mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych.
Dla rozwoju sterowania programowalnego szczególny interes przedstawia zawór elektrohydrauliczny umożliwiający na wprowadzenie elektronicznego sterowania do układów hydraulicznych. Zawiera on najczęściej dwa zespoły: sterujący i siłowy (wykonawczy). Pierwszy z nich jest elektryczny a drugi hydrauliczny. Elementem łączącym te części jest przetwornik elektromechaniczny.
W układach przełączających dwustanowych rolę przetwornika spełnia zwykły elektromagnes a w układach o działaniu analogowym stosuje się silniki momentowe lub elektromagnesy proporcjonalne. W zależności od rodzaju zastosowanego przetwornika zawory elektrohydrauliczne dzielimy na dwa rodzaje:
- zawory elektrohydrauliczne serwo, z przetwornikiem w postaci silnika momentowego


(…)

… strumienia o określonym kierunku i natężeniu przepływu, nazywane także rozdzielaczami proporcjonalnymi dławiącymi;
- regulatory przepływu;
- ciśnieniowe z sygnałem wyjściowym w postaci ciśnienia.
PROPORCJONALNE ROZDZIELACZE SUWAKOWE
Swą budową zbliżone są do zwykłych zaworów sterowanych elektrycznie. Różnica polega na zastosowaniu elektromagnesu proporcjonalnego i bardziej dokładnym wykonaniu pary suwak-korpus.
W zwykłym rozdzielaczu suwakowym sterowanym ręcznie przesterowanie suwaka realizowane jest przy pomocy dźwigni a w rozdzielaczu sterowanym elektromagnetycznie elektromagnesem dwustanowym.
Wraz z rozwojem techniki, rozdzielacze suwakowe, służące pierwotnie wyłącznie do sterowania kierunkiem przepływu przejęły funkcje sterowania natężeniem przepływu co pozwala na jednoczesną możliwość sterowania…
…) rozdzielacza są zamknięte. Wzbudzenie jednego z elektromagnesów powoduje przesterowanie tłoczka, dla którego wielkość skoku jest uzależniona proporcjonalnie od wielkości natężenia prądu w elektromagnesie. Im większy jest sygnał, tym dalej zostanie on przesunięty. Im większe jest przemieszczenie tłoczka, tym większy przekrój przepływowy i tym samym większe jest natężenie przepływu. Wyposażenie rozdzielacza…
… nad udoskonaleniem elektromagnesów sterujących uzyskano elektromagnesy o liniowej charakterystyce zależności siły lub przesunięcia od wartości prądu elektrycznego. Pozwoliło to na budowę zaworów sterujących ciśnieniem i natężeniem przepływu w sposób ciągły', proporcjonalnie do elektrycznego sygnału wejściowego.
W zaworze proporcjonalnym funkcje przetwornika elektromechanicznego spełnia elektromagnes proporcjonalny…
…. Różni się od elektromagnesu z wyjściem siłowym dodatkowym czujnikiem położenia 6 mierzącym położenie rdzenia a tym samym popychacza 3 i przesyłającym w sposób ciągły informacje w postaci sygnału elektrycznego o tym położeniu do elektronicznego układu sterowania. Wartość zadana i rzeczywista położenia porównywane są w węźle sumującym wzmacniacza a ten dokonuje odpowiedniej korekty sygnału sterującego…
… proporcjonalnym o regulowanej, poprzez zmianę natężenia prądu w uzwojeniu elektromagnesu, sile. Siła ta przez pary przysłona 4 - dysza 8 jest zamieniana na ciśnienie strumienia sterującego podawanego poprzez dysze 6 nad suwak główny 9, porównywanego z ciśnieniem z kanału A. Jeżeli jest ono większe od wartości zadanej to suwak unosi się od gniazda i otwiera połączenie do kanału B. Sterowanie zaworem realizowane…
… pokazano na rys.5,4. Składa się on z rdzenia 2 połączonego z popychaczem 3, przenoszącym siłę na dalsze elementy. Przedstawiona schematycznie instalacja elektryczna 7 zasilania elektromagnesu składa się z nadajnika potencjometrycznego 8 i wzmacniacza 9. Elektromagnesy z wyjściem siłowym charakteryzują się zwartą budową i małym skokiem.
Przykład elektromagnesu z wyjściem położeniowym pokazano na rys.5,5…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz