Geografia ekonomiczna - test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 9170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna - test - strona 1 Geografia ekonomiczna - test - strona 2 Geografia ekonomiczna - test - strona 3

Fragment notatki:

Testy z geografii ekonomicznej - pytania i odpowiedzi. W notatce 4 zestawy pytań testowych. Wybrane pojęcia: Klasyfikacja technologiczna złóż surowców mineralnych, kierunki badań geografii ekonomicznej, determinizm geograficzny, heterotropy, analiza kartometryczna, pytania z geografii ekonomicznej, test z geografii ekonomicznej, teoria lokalizacji produkcji Thumena, przestrzeń geograficzna, statystyka regionalna, podstawowe zasoby naturalne, wzór na współczynnik obrotu migracyjnego, metoda geobotaniczna, nihilizm geograficzny, klasyfikacja genetyczna złóż surowców mineralnych.

TEST1
1. Główne kierunki badań geografii ekonomicznej ?
regionalny, ekologiczny, przestrzenny
2. Deteminizm geograficzny to?
całkowite uzależnienie działalności człowieka od środowiska naturalnego
3. Wskaźnik podstaw. statyst. region. może być?
wydobycie węgla w KWK w miesiącu I
4. Klasyfikacja technolog. złóż surowców mineralnych to?
podział z uwagi na przydatność surowców do konkretnych gałęzi przemysłu.
5. Metoda bonitacyjna polega na?
ustaleniu skali oceny środowiska w postaci tzw. szeregu bonitacyjnego
6. Ekologia to ?
nauka o ochronie i kształtowaniu środowiska naturalnego
7. Destruenci są to ?
bakterie i grzyby 8. Teoria Thumena dotyczy?
lokalizacji produkcji rolnej
9. Podaj wzór bilansu wodnego i wyjaśnij?
- Z+P=H+S+R Z-retencja początkowa (woda, która została na obszarze z poprzedniego okresu); P- opady atmosferyczne; H - odpływ z obszaru; S- parowanie; R- retencja końcowa (woda, która została na danym obszarze 10. Aspekty urbanizacji to?
demografia, ekonomia, przestrzeń, społeczeństwo, ekologia
TEST2
1.Główne funkcje współczesnej geografii ekonomicznej to ?
diagnostyczna, optymalizacyjna
2. Gęstość zaludnienia w poszczególnych departamentach Francji przedstawić można ?
miernikiem relatywnym statyst. region. 3. Analiza kartometryczna to?
określenie ilościowych, przestrzennych cech obiektu na mapach
4. Heterotropy to?
organizmy .......
5. Zdolność roślin do rejestrowania zmian zachodzących w środowisku wykorzystano w metodzie ?
geobotanicznej
6. W skład przestrzeni geograficznej wchodzą obszary ?
prod. pierwotnej, wtórnej, konsumpcji 7. Najczęściej stosowane klasyfikacje złóż surowców naturalnych to ?
morfolo., technologia, genetyczna
8. Polityka lokalizacyjna opiera się na przesłankach ?
ekonomicznych, społecznych, biologicznych
9. W teori lokalizacji produkcji Thumena strefa obejmuje cztery pierścienie ?
A -produkcja rolnicza, B- gospodarka leśna, C- rolnictwo ekstensywne (naturalne warunki glebowe), D- hodowla 10. Z uwagi na czas trwania migracji można podzielić na ?
stałe, sezonowe, wahadłowe, okresowe.
TEST3
1. Funkcja optymalizacyjna w g.e. polega na ?
minimalizacji kosztów i strat w środowisku i max zysków przy realizacji inwestycji.
2. W statystyce regionalnej stosowane są mierniki ?
podstawowe, względne (relatywne)
3. Analiza graficzna polega na ?
tworzeniu profili, przekrojów, diagramów na bazie map.
4. Autotrofy są to ?
samożywne składniki ekosystemów zdolne do pochłaniania energii słonecznej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz