Geografia ekonomiczna (12 stron)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna (12 stron) - strona 1 Geografia ekonomiczna (12 stron) - strona 2 Geografia ekonomiczna (12 stron) - strona 3

Fragment notatki:


Geografia Metodologia geografii ekonomicznej
geografia ekonomiczna jako nauka
system informacji geograficznej
system informacji statystycznej
kartografia
System, środowisko a społeczeństwo
środowisko przyrodnicze i jego elementy
system interakcji (zależności) środowisko a człowiek
metody oceny zasobów i walorów środowiska
gospodarka zasobami naturalnymi
degradacja i ochrona środowiska naturalnego
Przestrzenna struktura gospodarki i społeczeństwa
elementy teorii lokalizacji
problematyka regionu i regionalizacja (euroregion)
ludność
Procesy społeczno - ekonomiczne w przestrzeni geograficznej
Procesy urbanizacyjne
Geografia jako nauka Początki geografii sięgają III - II w p.n.e.
Pierwotnie geografia pełniła funkcję opisową. Potem pojawiła się druga funkcja - poznawcza (opisywanie i poznawanie).
XV - XVI - okres wielkich odkryć geograficznych.
Trzecia funkcja geografii - praktyczna - celem było zdobycie rynków surowcowych, rynków zbytu. Marco Polo - szlak jedwabny. Konsekwencją odkryć było niewolnictwo.
XIX - pierwszy raz użyto słowa „przemysł”, powstają wielkie zakłady, wynaleziono telefon. Pojawia się określenie geografia ekonomiczna. Kwestie do rozwiązania dla geografii:
baza surowcowa
lokalizacja
siła robocza
rynki zbytu (dalekie i bliskie)
woda aglomeracja
Podejścia filozoficzne do pytania: jaką rolę odgrywało środowisko.
Starożytność charakteryzowała się szacunkiem środowiska.
DETERMINIZM GEOGRAFICZNY - uzależnienie człowieka od środowiska
NIHILIZM GEOGRAFICZNY - środowisko nie ma znaczenia w życiu, odrzucanie, negowanie, nie zwracanie uwagi.
POSYBILIZM GEOGRAFICZNY - środowisko geograficzne odgrywa istotną rolę w rozwoju społeczeństwa, ale człowiek może to środowisko kształtować dla poprawy warunków gospodarowania.
Nauki, które wspomagają geografię w walce o zachowanie środowiska:
Ekologia - to nauka o warunkach rozwoju w środowisku
Sozologia - to nauka o ochronie i kształtowaniu środowiska (Walery Goetel)
Funkcje geografii ekonomicznej:
Obecnie dominuje funkcja praktyczna, jej podfunkcje to:
Diagnostyczna - próba określenia uwarunkowań zjawiska i procesu
Optymalizacyjna - nawiązuje do próby rozwiązań najlepszych ekonomicznie: minimalizacja nakładów, maksymalizacja zysku.


(…)

…. Powiązania są zwrotne. Między tymi czynnikami zachodzą ścisłe związki.
Procent zdominowania składników środowiska przez człowieka:
środowisko człowiek
Atmosfera 80% 20%
Litosfera 60% 40%
Hydrosfera kont. 35% 65%
Człowiek całkowicie zdominował wody lądowe
Hydrosfera oceaniczna 40% 60%
Pedosfera 20% 80%
Degradacja gleb na świecie jest bardzo zaawansowana
Biosfera 40% 60%
Środowisko nie jest jednoznaczne…
… wody, która pozostała
Bilans wodny można poprawić retencją czyli gromadzeniem wody. Ograniczanie bezprodukcyjnego odpływu wody do morza.
Funkcje zbiorników retencyjnych:
Gromadzenie wody
Wodociągowa
Energetyczna
Transportowa
Rekreacyjna
Produkcja żywności
Zasady gospodarki wodnej:
Kompleksowość - przy realizacji inwestycji wodnych trzeba brać pod uwagę maksymalną liczbę przyszłych użytkowników…
…, atrakcyjność
Ilościowa - jest związana z pojemnością informacyjną mapy, przedstawiona za pomocą entropii - próba porównania treści mapy z rzeczywistością, jest wykorzystywana w krótkim czasie.
SYSTEM ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, CZŁOWIEK, GOSPODARKA
Środowisko przyrodnicze - to otaczająca nas przyroda
Składniki środowiska:
Litosfera - jest to skorupa ziemska szeroko rozumiana, to wszystko, co jest na zewnątrz (rzeźba powierzchni) oraz pod powierzchnią (bogactwa mineralne). Powierzchnia zewnętrzna litosfery wynosi 510 mln. km2.
Atmosfera - najważniejsze w niej są: skład, procesy, pogoda. Klimat jest odpowiedzialny za szereg procesów gospodarczych (rolnictwo, budownictwo, transport). Atmosfera jest jednym z czynników życia. Obecnie istnieje szereg globalnych zagrożeń w atmosferze (emisja zanieczyszczeń…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz