Geografia ekonomiczna cz.3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna cz.3 - strona 1 Geografia ekonomiczna cz.3 - strona 2 Geografia ekonomiczna cz.3 - strona 3

Fragment notatki:I. Metodologia geografii ekonomicznej.
1. Miejsce i rola geografii ekonomicznej.
2. System informacji statystycznej.
3. System informacji kartograficznej.
II. System- środowisko przyrodnicze a społeczeństwo.
1. System interakcji człowiek a środowisko.
2. Metody oceny zasobów i warunków środowiska.
3. Gospodarka zasobami naturalnymi.
4. Zanieczyszczenie i ochrona środowiska przyrodniczego.
III. Przestrzenna struktura gospodarki i społeczeństwa.
1. Elementy teorii lokalizacji.
2. Ludność i osadnictwo.
3. Zmiany na mapie politycznej świata.
IV. Procesy społeczno- ekonomiczne w przestrzeni geograficznej.
1. Dyfuzja przestrzenna innowacji.
2. Procesy urbanizacyjne.
3. Problemy żywnościowe świata.

Gospodarka zasobami naturalnymi.

I.KLASYFIKACJA ZASOBÓW NATURALNYCH.
Pojęcie zasobów naturalnych jest pojęciem dość złożonym, dlatego, że ich klasyfikacja nie jest rzeczą prostą. Kilkadziesiąt lat temu zasoby klasyfikowano, jako zasoby mineralne, co było błędem, ponieważ zasoby w znaczeniu w makro obejmują bardzo wiele elementów środowiska. Charakter zasobów, ich użyteczność i dostępność lecz ograniczoność powoduje, że możemy podchodzić do tego w różny sposób.
Zasoby nieograniczone zupełnie – nieograniczone dobra wolne w klasycznej ekonomii to było powietrze, woda, lecz są to pojęcia już nie aktualne. Te dobra są w tej samej ilości, ale znacznie gorszej jakości i człowiek aby z nich korzystać musi je przystosować. Wystąpiła tutaj kwestia kosztów i ceny, a więc nie jest to coś ogólnie dostępne.
Wiele zasobów w przyrodzie jest traktowanych w kategoriach ograniczonych i jest to cały świat roślinny, wszelkie formacje roślinne – drzewiaste, także gleby, biocenoza – fauna i flora, gatunki zapisane w Czerwonej Księdze. ( opisane w raportach Klubu Rzymskiego).

GEOGRAFIA EKONOMICZNA
Aleksandra Dominik „Geografia ekonomiczna -wybrane zagadnienia” 1998r.
Wrona, Rak „ Podstawy geografii ekonomicznej”.
I. Metodologia geografii ekonomicznej.
Miejsce i rola geografii ekonomicznej.
System informacji statystycznej.
System informacji kartograficznej.
II. System- środowisko przyrodnicze a społeczeństwo.
System interakcji człowiek a środowisko.
Metody oceny zasobów i warunków środowiska.
Gospodarka zasobami naturalnymi.
Zanieczyszczenie i ochrona środowiska przyrodniczego.
III. Przestrzenna struktura gospodarki i społeczeństwa.
Elementy teorii lokalizacji.
Ludność i osadnictwo.
Zmiany na mapie politycznej świata.
IV. Procesy społeczno- ekonomiczne w przestrzeni geograficznej.
Dyfuzja przestrzenna innowacji.
Procesy urbanizacyjne.
Problemy żywnościowe świata.
GEO - ziemia
GRAFIA -opisywanie. GEOGRAFIA opis ziemi.
W starożytności I funkcja geografii - funkcja opisowa (mogła być obarczona wieloma błędami) trwała bardzo długo, bo aż do XV wieku i związana była z wielkimi odkryciami.
XV i XVI wiek wielkie odkrycia geograficzne:
K.Kolumb - miał znaleźć drogę do Indii,
F.Magellan - I podróż dookoła świata,
Vasco d Gama - opłynął Afrykę i dotarł do Indii,
Marco Polo - wędrował przez kontynent Euro -Azji i dotarł do Chin.
Głównym celem tych wypraw było: - zdobycie nowych rynków,
praktyczną korzyścią były przyprawy, korzenie, funkcja poznawcza
funkcja opisowa,
nawracanie na chrześcijaństwo.
Konsekwencją było niewolnictwo i kolonializm - zjawisko niekorzystne. W latach 50 Afryka była skolonizowana. Również Wielka Brytania, Hiszpania korzystały w dużej mierze z kolonii. Obecnie nie ma już kolonii, ale istnieją terytoria zależne i dominia.
Neokolo

(…)

… to jest: energia słońca, energia wiatru, zasoby prądów morskich i pływów morskich.
Niewyczerpywalne, ale ulegające zmianie to: powietrze, woda, przestrzeń geograficzna.
Dwie cechy dot. wody na Ziemi: 2/3 powierzchni Ziemi są to wody, stale się pogłębia deficyt wody na Ziemi, rozpatrywany w kategoriach jakościowych, a nie ilościowych. Ilość wody jest ta sama, ale jej dostęp jest ograniczony i należy ją uzdatniać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz