Geografia ekonomiczna (14 stron)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna (14 stron) - strona 1 Geografia ekonomiczna (14 stron) - strona 2 Geografia ekonomiczna (14 stron) - strona 3

Fragment notatki:


GEOGRAFIA EKONOMICZNA.
I. Metodologia geografii ekonomicznej.
Miejsce i rola geografii ekonomicznej.
System informacji statystycznej.
System informacji kartograficznej.
II. System- środowisko przyrodnicze a społeczeństwo.
System interakcji człowiek a środowisko.
Metody oceny zasobów i warunków środowiska.
Gospodarka zasobami naturalnymi.
Zanieczyszczenie i ochrona środowiska przyrodniczego.
III. Przestrzenna struktura gospodarki i społeczeństwa.
Elementy teorii lokalizacji.
Ludność i osadnictwo.
Zmiany na mapie politycznej świata.
IV. Procesy społeczno- ekonomiczne w przestrzeni geograficznej.
Dyfuzja przestrzenna innowacji.
Procesy urbanizacyjne.
Problemy żywnościowe świata.
GEO - ziemia
GRAFIA -opisywanie. GEOGRAFIA opis ziemi.
W starożytności I funkcja geografii - funkcja opisowa (mogła być obarczona wieloma błędami) trwała bardzo długo, bo aż do XV wieku i związana była z wielkimi odkryciami.
XV i XVI wiek wielkie odkrycia geograficzne:
K.Kolumb - miał znaleźć drogę do Indii,
F.Magellan - I podróż dookoła świata,
Vasco d Gama - opłynął Afrykę i dotarł do Indii,
Marco Polo - wędrował przez kontynent Euro -Azji i dotarł do Chin.
Głównym celem tych wypraw było: - zdobycie nowych rynków,
praktyczną korzyścią były przyprawy, korzenie, funkcja poznawcza funkcja opisowa, nawracanie na chrześcijaństwo.
Konsekwencją było niewolnictwo i kolonializm - zjawisko niekorzystne. W latach 50 Afryka była skolonizowana. Również Wielka Brytania, Hiszpania korzystały w dużej mierze z kolonii. Obecnie nie ma już kolonii, ale istnieją terytoria zależne i dominia.
Neokolonializm - uzależnienie w kategoriach ekonomicznych, militarnych, politycznych. Nie jest to kraj niesamodzielny, ale uzależniony od innych np. Meksyk - ma ropę naftową, z której korzystają Amerykanie, w Brazylii rudy żelaza, z których również USA korzysta.
Połowa XIX wieku po wojnach napoleońskich następują przemiany gospodarcze, Wiosna Ludów . Powstają nowe nurty filozoficzne, które zaczęły oddziaływać na nauki. Filozofia spotęgowała rozwój nowych dziedzin np. geografia ekonomiczna - zastanawiano się nad rolą środowiska w rozwoju gospodarczym. Pojawiły się nurty:
determinizm geograficzny - całkowite uzależnienie człowieka od gospodarki.


(…)

…, przez co środowisko traci swoją wartość.
Wiek XX dał inne spojrzenie na środowisko. Realizowano zasady posybilizmu. Człowiek eksploatował środowisko, zaczyna brakować pewnych surowców ( nie ma pojęcia „dobra wolne” tak charakterystycznego dla klasycznej ekonomii np. woda nie może być dobrem wolnym, bo jest brudna i należy ją oczyszczać).
Słynny raport Utanta z 1969r. - Sekretarza Generalnego ONZ - „Człowiek a środowisko” uświadomił powagę problemu w zakresie ochrony środowiska. Powstają organizacje zajmujące się tym problemem np. Klub Rzymski.
Eko-rozwój rozwój zrównoważony, przy nie zaniechaniu rozwoju gospodarczego i społecznego należy pamiętać, aby zabezpieczyć byt przyszłych pokoleń. Krakowski uczony prof. Getel twórca nauk sozologia - ochrona środowiska. Nowe nauki: Ekologia - nauka o warunkach rozwoju…
… powoduje, że możemy podchodzić do tego w różny sposób. Zasoby nieograniczone zupełnie - nieograniczone dobra wolne w klasycznej ekonomii to było powietrze, woda, lecz są to pojęcia już nie aktualne. Te dobra są w tej samej ilości, ale znacznie gorszej jakości i człowiek aby z nich korzystać musi je przystosować. Wystąpiła tutaj kwestia kosztów i ceny, a więc nie jest to coś ogólnie dostępne.
Wiele zasobów…
… to jest: energia słońca, energia wiatru, zasoby prądów morskich i pływów morskich.
Niewyczerpywalne, ale ulegające zmianie to: powietrze, woda, przestrzeń geograficzna.
Dwie cechy dot. wody na Ziemi: 2/3 powierzchni Ziemi są to wody, stale się pogłębia deficyt wody na Ziemi, rozpatrywany w kategoriach jakościowych, a nie ilościowych. Ilość wody jest ta sama, ale jej dostęp jest ograniczony i należy ją uzdatniać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz