Geografia ekonomiczna - testy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna -  testy - strona 1 Geografia ekonomiczna -  testy - strona 2 Geografia ekonomiczna -  testy - strona 3

Fragment notatki:


Geografia ekonomiczna z elementami ekologii TEST A Główne kierunki badań geografii ekonomicznej to:
urbanistyczny
ekologiczny
sozologiczny
regionalny
optymalizacyjny
przemysłowy
przestrzenny
diagnostyczny
Determinizm geograficzny oznacza:
uzależnienie dochodów regionalnych od zasobów surowcowych
całkowite uzależnienie człowieka od środowiska naturalnego
uzależnienie ruchów migracyjnych od warunków geograficznych i politycznych
Wskaźnikiem podstawowym statystyki regionalnej może być:
liczba kobiet na 100 mężczyzn w Polsce
wydobycie węgla kamiennego w KWK „Piast” w styczniu
procent ludności miejskiej w poszczególnych woj. Polski
wydajność zbiorów ziemniaków (q/ha) w stanach USA
Klasyfikacja technologiczna złóż surowców mineralnych to:
podział złóż z uwagi na technikę ich wydobycia i przydatność przetwórcza
podział z uwagi na przydatność surowców do konkretnej gałęzi przemysłu
techniczne możliwości przerobu surowców jako kryterium ich podziału
Metoda bonitacyjna polega na :
określeniu klas bonitacyjnych gleb w środowisku zdegradowanym
ustaleniu skali oceny środowiska w postaci tzw. Szeregu bonitacyjnego
określeniu wpływu klimatu na czas trwania okresu wegetaycyjnego
Ekologia to:
nauka o ochronie i kształtowaniu środowiska
nauka o rozwoju organizmów w ich środowisku
nauka o ekonomicznych uwarunkowaniach rozwoju w środowisku
Destruenci są to:
zwierzęta dużych i małych rozmiarów
rośliny wiecznie zielone
bakterie i grzyby
zanieczyszczenia w wodzie i glebie
Teoria Thunena dotyczy:
lokalizacji sieci transportowej
lokalizacji sieci osadniczej
lokalizacji produkcji rolnej
lokalizacji zakładów produkcyjnych
Podaj wzór bilansu wodnego i wyjaśnij jego składniki Aspekty urbanizacji to:
demograficzny, ekonomiczny, narodowy, przestrzenny, religijny, ekonomiczny, sozologiczny, polityczny, przestrzenny, społeczny
demograficzny, ekonomiczny, przestrzenny, społeczny, ekologiczny
TEST B Badaniem wzajemnych oddziaływań społeczeństwa na środowisko zajmuje się w geografii ekonomicznej kierunek: urbanistyczny ekologiczny społeczny sozologiczny diagnostyczny środowiskowy praktyczny przestrzenny optymalizacyjny

(…)

… w metodzie:
bonitacyjnej
geobotanicznej
przetwarzania informacji geograficznej
badania sprawności środowiska
W skład przestrzeni geograficznej wchodzą obszary:
produkcji pierwotnej, wtórnej, uprzemysłowione
produkcji pierwotnej, wtórnej, antropogeniczne
produkcji pierwotnej, konsumpcji
produkcji pierwotnej, zdegradowanej konsumpcji
Najczęściej stosowane klasyfikacje złóż surowców mineralnych…
… ekosystemów wodnych i leśnych
substancje i organizmy beztlenowe w ekosystemach leśnych
samożywne składniki ekosystemów zdolne do pochłaniania energii słonecznej, rośliny o małych wymogach pokarmowych
Podaj i wyjaśnij wzór stosowany w metodzie badania sprawności środowiska Podstawowym zasobem naturalnym jest:
woda, powietrze, surowce
przestrzeń geodezyjna
przestrzeń geograficzna
przestrzeń życiowa
Podstawowe…
… zielone
bakterie i grzyby
zanieczyszczenia w ekosystemach
podstawowe pierwiastki i związki chemiczne
Zakres kosztów teorii Webera dotyczy:
wody, energii, transportu
surowców, zbytu, transportu
surowców, siły roboczej, transportu
lokalizacji, zbytu, wody, transportu
Przedstaw i wyjaśnij wzór na współczynnik obrotu migracyjnego Repatriacja oznacza:
przyjazd do miejsca przymusowej emigracji
przymusową…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz