Geografia usług

note /search

Delimitacja usług

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2653

Delimitacja obszarów oddziaływania placówek i ośrodków usługowych. Pola przestrzeni obsługi. W ramach obszarów oddziaływania ośrodków centralnych wyróżniamy: obszary dominacji rynkowej ośrodków - jego zasięg przestrzenny wyznaczają zasięg d...

Hierarchia ośrodkw usługowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2723

Hierarchia ośrodków usługowych Zagadnienia: Placówki, instytucje usługowe Ośrodki usługowe Centralność placówek o ośrodków usługowych Mierniki centralności ośrodków usługowych Placówki usługowe = instytucje usługowe - zakład usługowy - punkt świadczenia usług - punkt przyjęć Cechy charakt...

Pojęcie i kalsyfikacja usług

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2457

Pojęcie i kryteria klasyfikacji usług wg C. Clark'a (1940) USŁUGI to inne zróżnicowane, działalności gospodarcze nie wchodzące w zakres sektora I i II. Wymienił: handel i obieg, transport, administrację publiczną, naprawy artykułów związanych z gospodarstwem domowym, usługi osobiste i wszystkie ...

Usługi w badaniach problematyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1722

1.) Problematyka usług w badaniach ekonomicznych i geograficznych Podział działalności gospodarczej na III sektory wprowadzili ekonomiści: A.G. Fisher i C. Clark. Został on zatwierdzony w 1923 roku na Międzynarodowej Konferencji Statystycznej Pracy w Genewie. Popularyzacja pojęcia „sektor trzeci”...

Co to jest GIS?

 • Uniwersytet Gdański
 • Geografia usług
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1295

Co to jest GIS - jak poszerza możliwości badawcze współczesnych geografów?- Co to jest GIS?   - GIS czyli "Geographical Information System" to bardzo szerokie pojęcie, które na język polski można przetłumaczyć jako "System Informacji Geograficznej". Większość definicji określa...

Rozważania na temat GIS'U

 • Uniwersytet Gdański
 • Geografia usług
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1176

Co to jest GIS - jak poszerza możliwości badawcze współczesnych geografów?- Co to jest GIS?   - GIS czyli "Geographical Information System" to bardzo szerokie pojęcie, które na język polski można przetłumaczyć jako "

Geografia w pigułce (do licencjatu)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2898

GEOGRAFIA GEOGRAFIA JAKO NAUKA 1. Przedmiot badań, zadania i podział geografii oraz jej związek z innymi naukami. GEOGRAFIA- zajmuje się badaniem powłoki Ziemi, jej zróżnicowaniem pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz związkami między środowiskiem geograficznym, a działalnością...

Egzamin licencjacki (1)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2002

Egzamin licencjacki - 2010 1. W którą stronę kręci /obraca się Ziemia (i cudowne dwie odpowiedzi, że na północy inaczej niż na południu). ( z zachodu na wschód ) 2. Do kartograficznej prezentacji danych bezwzględnych NIE nadaje się metoda: a) kartogramu b) izolinii c) kartodiagramu d) kropkow...

Egzamin licencjacki (3)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1932

PROSZĘ NIE PISAĆ PO TEŚCIE, NIE ROBIĆ NOTATEK, NIE NANOSIĆ UWAG E G Z A M I N L I C E N C J A C K I Test wyboru - I termin (czas trwania 90 minut) - Wersja A III rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów licencjackich Skala mapy jest relacją liczbową, określającą stopień zmniejszenia wymiaru...

Zagadnienia na egzamin licencjacki 2008

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2268

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU LICENCJACKIEGO (2008r.) GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA Fizyczno - geograficzne przesłanki rozmieszczenia ludności na świecie. Wzrost liczby ludności na świecie oraz migracje wpływają na rozmieszczenie ludności na świecie. Jak wiem ludność rozmieszczona jest nierównomierni...