Zagadnienia na egzamin licencjacki 2008

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na egzamin licencjacki 2008 - strona 1 Zagadnienia na egzamin licencjacki 2008 - strona 2 Zagadnienia na egzamin licencjacki 2008 - strona 3

Fragment notatki:


ZAGADNIENIA DO EGZAMINU LICENCJACKIEGO (2008r.) GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA Fizyczno - geograficzne przesłanki rozmieszczenia ludności na świecie. Wzrost liczby ludności na świecie oraz migracje wpływają na rozmieszczenie ludności na świecie. Jak wiem ludność rozmieszczona jest nierównomiernie i wynika to przede wszystkim z warunków środowiska przyrodniczego oraz rozwoju historycznego i gospodarczego danego obszaru. Środowisko geograficzne określa zasadnicze ramy warunkujące osiedlenie i działalność ludzką.
Granice masowego zaludnienia wyznaczają przede wszystkim:
wzniesienie nad poziom morza
skrajnie gorący lub zimny klimat
dostępność do wody słodkiej
występowanie gleb nadających się do uprawy.
Większa część ludności skupia się na obrzeżach kontynentów. Zdecydowanie uprzywilejowane są strefy nadmorskie oddalone od morza do 50 km. Zamieszkuje je ok. 25% ludności świata, a gęstość zaludnienia przekracza tu 2-krotnie średnią gęstość zaludnienia świata wynoszącą 46os./km 2 . Połowa mieszkańców naszego globu zamieszkuje pas szerokości 200 km przylegających do mórz i oceanów. Na skupianie się ludności na obszarach nadmorskich wpływ ma klimat ( wilgotny o małych amplitudach rocznych temperatur), dostępność komunikacyjna ( morze- „okno na świat”, wymiana handlowa, możliwość rybołówstwa), ukształtowanie powierzchni (tereny nadmorskie w większości są nizinami). Większość ludności świata mieszka na nizinach, a gęstość zaludnienia maleje wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza. Około 60% ludności świata mieszka na obszarach do 200 m n.p.m., a około 80% do 500m n.p.m. Inny jest jednak wpływ na rozmieszczenie ludności wzniesienia nad poziom morza, a inny ukształtowania terenu w różnych szerokościach geograficznych.
W małych szerokościach (strefa międzyzwrotnikowa) osadnictwo sięga wyżej, głównie ze względu na bardzo gorący i wilgotny klimat, częste zabagnienie i malaryczność terenów nizinnych. Dlatego też częste osadnictwo spotyka się w Himalajach i Andach ( nawet do 5000m n.p.m). Na znacznych wysokościach zlokalizowano też takie miasta jak: La Paz, Quito, Bogote, Meksyk, Addis Abeba, Windhuk( stolica Namibii). W Europie osadnictwo do wysokości 2000 m n.p.m. występuje jedynie w Alpach. Na naszym kontynencie ludność opuszcza góry, gdyż lepsze warunki do życia znajduje na obszarach położonych niżej. Najwyżej położoną miejscowością w Polsce jest Gubałówka ( 1125 m n.p.m.) Rozpatrując wpływ klimatu na rozmieszczenie ludności, uwagę należy zwrócić na to, że większość ludności świata skupia się miedzy 20 a 60st. Szer. Geogr. pn. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz