Ocena wartości elementów środowiska, waloryzacja piasków nadmorskich-projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena wartości elementów środowiska, waloryzacja piasków nadmorskich-projekt - strona 1 Ocena wartości elementów środowiska, waloryzacja piasków nadmorskich-projekt - strona 2 Ocena wartości elementów środowiska, waloryzacja piasków nadmorskich-projekt - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska
Wydział Górniczy
Projekt nr 2.
Ocena wartości elementów środowiska. Waloryzacja piasków nadmorskich.
1. Ogólna charakterystyka.
Bezleśne wydmy piaszczyste należą niewątpliwie do naturalnych składników naszego krajobrazu. Pod względem botanicznym zasługują na szczególną uwagę, gdyż są widownią interesującej walki pomiędzy roślinnością a ruchomym podłożem.
Kraina: Brzeg Bałtyku zajmuje pas bezpośrednio nadmorski, ok. 400 km długości, miejscami wąski, miejscami szeroki do 2 km i więcej. Roślinność układa się tu strefowo, tzn. że wyróżniamy w niej, idąc od wody ku lądowi, trzy odrębne pasy florystyczne, a mianowicie: a) płaską plażę (strąd), nie posiadającą zwykle roślinności, poza wyrzucanymi przez fale glonami, trawą morską oraz obumierającymi szczątkami roślinnymi, b) wał wydm przednich, czyli „białych”, ze skąpą naturalną roślinnością, zazwyczaj sztucznie utrwaloną, c) pas wydm wewnętrznych, czyli „szarych”, na których utrzymuje się charakterystyczna roślinność zielna i drzewiasta oraz flora porostów. Wydmy te mogą być nagie i ruchome. Granicę południową tej krainy wyznacza w przybliżeniu zasięg woskownicy (Myrica gale).
2. Warunki brzegowe.
Piaski nadmorskie znajdują się na terenie Pobrzeża Bałtyckiego. Nad brzegiem Bałtyku ciągnie się pas nizin nadmorskich; ma on w ogromnej części charakter nieznacznie wzniesionej równiny. Najniższy obszar, Żuławy Wiślane, osiąga depresję - 1.8 m. Urozmaiceniem krajobrazu są wzgórza moreny czołowej, występujące na wyspach Uznam i Wolin lub też na Pobrzeżu Kaszubskim. Sam brzeg morski jest przeważnie płaski, miejscami zabagniony, głównie jednak o plaży piaszczystej. Formują się tu większe i mniejsze kompleksy wydm. Tylko u stóp kęp czy nadbrzeżnej moreny czołowej brzeg ma charakter stromy, klifowy. W przebiegu linii brzegowej typowe są wąskie i długie mierzeje, bądź to tworzące półwyspy, jak Półwysep Helski, bądź zamknięte, jak np. Mierzeja Łebska, i odcinające powstałe w ten sposób jeziora przybrzeżne. Dzięki takiej rzeźbie roślinność jest zróżnicowana.
3. Warunki klimatyczne.
Klimaty bałtyckie obejmują region Pobrzeża. Wpływy morskie zaznaczają się stosunkowo silnie, maleją jednak, gdy posuwamy się na wschód. Panują zdecydowanie wiatry zachodnie, które często - zwłaszcza zimą - mają gwałtowny, sztormowy charakter. Amplituda roczna temperatury jest tu najmniejsza w Polsce, zima łagodna, a lato chłodne. Okolice samego Szczecina mają klimat znacznie cieplejszy niż pozostałe części regionu.


(…)

… Agropyretum boreoatlanticum. Nad Bałtykiem, dzięki mniejszemu zasoleniu wód morskich, mogą na skraju strądu osiedlać się także rośliny mniej odporne na obecność chlorku sodu w glebie. Dlatego Agropyretum boreoatlanticum wykształca się tutaj rzadko, sięgając od zachodu w swej typowej postaci tylko po Uznam. Dalej na wschód miejsce coraz rzadszego Agropyron junceum zajmują na strądzie inne trawy…
…. Typowym zbiorowiskiem roślinnym, rozwijającym się tutaj, jest zespół wydmuchrzycy piaskowej i piaskownicy zwyczajnej (Elymo-Ammophiletum), należący do związku Elymion arenarii i klasy Ammophiletea. Gatunkami charakterystycznymi są: Ammophila arenaria, jej mieszaniec z Calamagrostis epigeios, zwany Ammophila baltica, i Elymus arenarius; z gatunków charakterystycznych dla związku występują zwłaszcza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz