Geografia usług - strona 2

Wykład - badania gleby

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1246

Seria podręczników PHYWE Podręcznik Badania gleby J. Mayer PHYWE – Seria podręczników Nr zamówienia: 30836.01 1. Wydanie Wszelkie prawa, łącznie z prawami do tłumaczeń, dodruków i reprodukcji fotomechanicznej – całości lub części materiału – zastrzeżone. Desktop-Publishing: Hildegard Richa...

Elementy kartografii w geografii turystycznej

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 140
Wyświetleń: 875

ELEMENTY KARTOGRAFII W GEOGRAFII TURYSTYCZNEJ Mapa geograficzna-  to uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej fragment, przeniesiony na płaszczyznę przy pomocy określonego matematycznego odwzorowania w podziałce i przy użyciu odpowiednich znaków umownych. Elementy matematyczne: - Odwzorowanie kar...

Kierunki i działania

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Kierunki i działania Podstawowe kierunki i działania zakładów leczniczych to: leczenie rehabilitacja prewencja wychowanie zdrowotne Leczenie obejmuje głównie choroby przewlekłe, określane często jako cywilizacyjne Rehabilitacja zw...

Miejsca pielgrzymkowe w Polsce

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

MIEJSCA PIELGRZYMKOWE W POLSCE Istota pielgrzymowania: Pielgrzymka- podróż podjęta z pobudek religijnych do miejsc świętych - motywem podjęcia trudu pielgrzymowania może być chęć zadoś...

Muzea i rezerwaty archeologiczne

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1134

Muzea i rezerwaty archeologiczne: Zabytki archeologiczne są udostępnione dla turystów w muzeach archeologiczny oraz w rezerwatach archeologicznych. - rezerwatem archeologicznym jest miejsce odnalezienia zabytku, odsłoniętego spod warstwy ziemi i stosownie jego wyeksponowanie. 1. Muzeum w Biskupinie...

Ocena atrakcyjności środowiska przyrodniczego

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2751

OCENA ATRAKCYJNOŚCI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I ANTROPOGENICZNEGO DLA POTRZEB TURYSTYKI. Klasyfikacja metod badawczych w geografii turystycznej: - Metody określania przydatności - atrakcyjności przestrzeni geograficznej dla turysty...

Ogólny podział metod badań

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1477

Ogólny podział metod badań Metody Pozyskiwanie danych Opracowanie danych Rodzaje informacji i techniki pozyskiwania danych Informacje wtórne (dane w spisach statystycznych, rejestrach, przedstawienie na mapach) Informacje pierwotne (dane z b...

Ogólny zarys rozwoju podróży

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1169

OGÓLNY ZARYS HISTORII ROZWOJU PODRÓŻY I TURYSTYKI 1. Okres prehistoryczny  2. Starożytność  3. Średniowiecze  4. Renesans- Wielkie Odkrycia Geograficzne  5. Czasy nowożytne  6. Czasy współczesne Ad. 1,2. W starożytnych kulturach, jak cywilizacjach dalekiego wschodu, rejonu Morza Śródziemnego odbywa...

Polskie pomniki przyrody

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1071

Polskie pomniki przyrody: - szczególne miejsca w grupie antropogenicznych (kulturowych) walorów krajoznawczych w Polsce zajmują "Polskie pomniki historii" Zabytek- nieruchomość lub rzecz nieruchoma, ich część lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanow...

Pytania na egzamin - Walor turystyczny

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1610

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA TESTY TEST 1 Krajobraz-obszar charakterystyczny dla danego terenu Uzdrowiska POM-kujawskiego regionu balneologicznego;Ciechocinek,Wieniec Zdrój, Kołobrzeg Wymień regiony turystyczne w obrembie wybrzeża: Pobrzeże szczecińskie, Koszalińskie,Gdańskie Wymień parki narodowe Pol...