Wykład - badania gleby

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - badania gleby - strona 1 Wykład - badania gleby - strona 2 Wykład - badania gleby - strona 3

Fragment notatki:

Seria podręczników PHYWE
Podręcznik
Badania gleby
J. Mayer
PHYWE – Seria podręczników
Nr zamówienia: 30836.01
1. Wydanie
Wszelkie prawa, łącznie z prawami do tłumaczeń, dodruków i reprodukcji fotomechanicznej –
całości lub części materiału – zastrzeżone.
Desktop-Publishing: Hildegard Richard DTP, 37115 Duderstadt
© PHYWE SYSTEME GMBH – D-37070 Gottingen
Spis treści
I
1
2
3
4
5
PODSTAWY GLEBOZNAWSTWA
Czym jest gleba?
Gleba składa się z różnych składników
Powstawanie gleby
Gleby ułożone są warstwowo
Gleba posiada różnorakie właściwości
II
GLEBA JAKO CZYNNIK
ŚRODOWISKOWY W LESIE
Gleba w ekosystemie leśnym
Zbiorowiska roślinne i gleba
Gleba jako środowisko życia dla zwierząt
6
7
8
III
9
10
11
12
13
14
15
CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE ŻYZNOŚĆ
GLEBY
Żyzność gleby
Ocena gleby i wartość gleby
Plan nawożenia i uprawa ziemi
Rodzaj gleby, próchnica i gospodarka wodna
Wartość pH i nawożenie wapnem
Nawożenie azotem
Pulchność gleby i zwierzęta ziemne
IV
16
17
18
ZMIANY I OBCIĄŻENIA GLEBY
Zbijanie się gleby
Zbytnie nawożenie gleby
Zakwaszenie gleby
V
19
20
BADANIA GLEBY W TERENIE
Ogólny opis lokacji
Profil gleby
Doświadczenie 1: Określanie warstw gleby
Doświadczenie 2: Określanie typu gleby
Doświadczenie 3: Określanie stopnia
sprawności gleby
Składniki mineralne
Doświadczenie 4: Ocena kamienistości
Doświadczenie 5: Ustalanie szkieletu gleby zawartości drobnych cząsteczek
Doświadczenie 6: Określanie rodzaju gleby
22
23
24
25
26
27
21
28
VI
29
30
31
Cząsteczki próchnicowe
Doświadczenie 7: Ocena zawartości próchnicy
Doświadczenie 8: Analiza formy próchnicy
Woda / Powietrze
Doświadczenie 9: Ocena wilgotności gleby
Doświadczenie 10: Badanie pojemności wodnej
Doświadczenie 11: Badanie przepuszczalności
wody
Doświadczenie 12: Ustalenie użytecznego
nawadniania
Struktura gleby
Doświadczenie 13: Pomiar gęstości gleby
Doświadczenie 14: Określanie stabilności
gruzełkowatej / pulchności gleby
Kwasowość
Doświadczenie 15: Pomiar wartości pH
Doświadczenie 16: Pomiar zawartości wapnia
Składniki odżywcze
Doświadczenie 17: Pomiar zawartości azotanów
w glebie
Doświadczenie 18: Pomiar zawartości azotanów
w warzywach
Fauna glebowa
Doświadczenie 19: Wykrywanie zwierząt
glebowych
Pobieranie próbek gleby
Doświadczenie 20: Pobieranie próbek gleby
ANEKS
Zawartość zestawu do analiz gleby
Wykorzystanie komputera w badaniach
gleboznawczych
Bibliografia
PHYWE – seria publikacji • Podręcznik • Badania gleby •  PHYWE SYSTEME GMBH • 37070 Gottingen, Germany
PHYWE – seria publikacji • Podręcznik • Badania gleby •  PHYWE SYSTEME GMBH • 37070 Gottingen, Germany
I. Podstawy gleboznawstwa
1. Czym jest gleba?
Jeśli zapytalibyśmy specjalistów z odpowiednich nauk
zajmujących się glebą - biologów, geologów,
geografów czy gleboznawców, o definicję słowa gleba,
to prawdopodobnie otrzymalibyśmy kilka zupełnie
różnych odpowiedzi. Odzwierciedlałyby one z
pewnością punkt widzenia danej dziedziny nauki.
Mogłyby one brzmieć w sposób następujący:
-
-
„Gleba jest istotnym elementem ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz