Rola i znaczenie związków próchnicznych w glebie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola i znaczenie związków próchnicznych w glebie - strona 1 Rola i znaczenie związków próchnicznych w glebie - strona 2 Rola i znaczenie związków próchnicznych w glebie - strona 3

Fragment notatki:


Rola i znaczenie związków próchnicznych w glebie Substancje próchniczne stanowią jeden z podstawowych czynników decydujących o żyzności gleby. Próchnica, jako swoista forma substancji organicznej, przyczynia się do wzrostu i rozwoju roślin poprzez wpływ na fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby. Z tego względu wyróżnić można trzy zasadnicze funkcje próchnicy w glebie: funkcję chemiczną i fizykochemiczną   - próchnica jest źródłem azotu (N) i fosforu (P) dla roślin oraz wpływa na właściwości fizykochemiczne gleby, funkcję biologiczną   - próchnica wpływa na aktywność mikroflory i mikrofauny glebowej oraz na wzrost i rozwój roślin, funkcję fizyczną   - próchnica poprawia strukturę gleby, tym samym wpływa na: aerację, retencję wodną i ułatwia uprawę gleby Ponadto, próchnica ma pośredni wpływ na przyswajanie mikroelementów przez rośliny a także na   wiązanie herbicydów i innych środków ochrony roślin.   (Stevenson 1982) Wpływ związków próchnicznych na właściwości fizyczne gleby Substancje próchniczne wpływają dodatnio na tworzenie się struktury agregatowej gleb, poprawiając stosunki wodno - powietrzne. Próchnica działa jako lepiszcze strukturotwórcze, powodując sklejanie elementarnych cząstek masy glebowej w agregaty. W glebach piaszczystych powoduje to zwiększenie ich zwięzłości, a w glebach o cięższym składzie granulometrycznym, wpływa na zmniejszenie związłości. Duży wpływ na tworzenie agregatów mają również polisacharydy i białka. Woski, smoły i tłuszcze, choć nie zwiększają zgruźlenia, nasycając agregaty czynią je bardziej odpornymi na działanie wody. Związki próchniczne posiadają wysoką pojemność wodną. W stosunku do swej wagi mogą one zatrzymać 3 - 5 krotnie więcej wody w formie dostępnej dla roślin. Ta właściwość ma szczególne znaczenie w glebach piaszczystych, ponieważ ich pojemność wodna zależy głównie od zawartości substancji próchnicznych. Istotny jest wpływ próchnicy na barwę gleby. Dzięki ciemnemu zabarwieniu próchnica silnie pochłania promienie słoneczne, poprawiając właściwości termiczne gleby. Wpływ związków próchnicznych na właściwości fizykochemiczne i chemiczne gleb Związki próchniczne wpływają na zdolności sorpcyjne i na kształtowanie się zasobności gleb.Swoiste związki próchniczne stanowią organiczną część składową kompleksu sorpcyjnego, a ich pojemność sorpcyjna (300 - 1400 meq/100g) przewyższa 4 - 12 razy pojemność części mineralnej. Z tego względu, próchnica odpowiadaza 20 - 70% całkowitej pojemności sorpcyjnej gleby. Związki próchniczne zwiększają też zdolności buforowe gleb, regulując i stabilizując

(…)

… do gleby mogą przeciwdziałać występowaniu
chorób niektórych roślin uprawnych, przy czym to fitosanitarne działanie jest spowodowane silnym mnożeniem się mikroorganizmów saprofitycznych, które są antagonistami fitopatogenów (Stevenson 1982; Kowaliński 1993).
Wiązanie środków ochrony roślin przez substancje próchniczne
Ostatnio zwraca się uwagę na istotną rolę substancji próchnicznych w chronieniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz