Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 2 - strona 1 Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 2 - strona 2

Fragment notatki:


Sorpcja biologiczna Polega na selektywnym zatrzymywaniu w glebie różnych składników za pośrednictwem roślin wyższych i  niższych, mikroorganizmów oraz makro- i mikrofauny glebowej. Biologicznie sorbowane kationy o i aniony pobierane z głębszych warstw gleby przez korzenie roślin, które  po obumarciu i rozkładzie tych roślin wracają do gleby. Drobnoustroje i fauna glebowa pobierają różnego rodzaju jony, które są uwalniane do gleby z powietrza  atmosferycznego i glebowego przez bakterie symbiotyczne i wolno żyjące, który po przetworzeniu w złożone  związki organiczne może być wykorzystywany przez rośliny (zbiałczanie azotu). Sorpcji biologicznej podlegają jony kwasu azotowego (NO3-), które nie podlegają innym rodzajom sorpcji, co  zapobiega wymywaniu tej formy azotu z gleby. Zbyt intensywna sorpcja biologiczna może spowodować okresowy niedobór pewnych składników  pokarmowych dla roślin, należy zatem uzupełniać je przez nawożenie. Sorpcja biologiczna odgrywa ważna role w glebach lekkich, ubogich w koloidy organiczne i mineralne. Sorpcja wymienna (polarna) polega na wymianie jonów (głownie kationów) pomiędzy kompleksem sorpcyjnym a roztworem  glebowym. Skład kompleksu sorpcyjnego:  Najbardziej rozdrobniona koloidalna część fazy stałej gleby:  Minerały ilaste  Minerały amorficzne – alofany  Wodorotlenki Fe i Al  Koloidalna krzemionka   Próchnica  Połączenia organiczno – mineralne Zdolność wymiany koloidów mineralnych zależy od:  Typu sieci krystalicznej minerałów ilastych  Wielkości ładunku (u większości koloidów ujemny)  Powierzchni właściwej Zdolność wymiany koloidów organicznych i organiczno – mineralnych zależy od:  Budowy i struktury ich drobin  Ilości i jakości grup funkcyjnych (karboksylowych –COOH i fenolowych –OH) Wymiana kationów zachodzi do momentu ustalenia się stanu dynamicznej równowagi pomiędzy stężeniem  jonów w kompleksie sorpcyjnym i w roztworze glebowym. Stężenie jonów w roztworze glebowym wzrasta wskutek:  Uwalniania w procesie wietrzenia minerałów i mineralizacji substancji organicznej  Nawożenia Stężenie jonów w roztworze glebowym maleje wskutek:  Sorbowania przez kompleks sorpcyjny  Pobierania przez rośliny i organizmy glebowe  Wymywania w głąb profilu przez wody opadowe Głównymi kationami występującymi w kompleksie sorpcyjnym są:  Wapń  Wodór  Glin I w mniejszych ilościach:  Magnez  Sód i inne Czynniki wpływające na sorpcję wymienną:  Budowa sorbenta  Odczyn gleby

(…)

… mimo, że są jednowartościowe mają większą energię wejścia.
Składniki kompleksu sorpcyjnego sorbują kationy w następującej kolejności:
Montmorylonit
Ca2+>Mg2+>H+>K+>Na+
Kaolinit
Ca2+>Mg2+>K+>H+>Na+
Illit
H+>K+>Ca2+>Mg2+>Na+
Próchnica
H+> Ca2+>Mg2+>K+>Na+
Montmorylonit i kaolinit wykazują sorpcję w stosunku do Ca 2+ i Mg2+, illit w stosunku do H+ i K+, a próchnica
do H+ i Ca2+.
Na zjawiskach sorpcji wymiennej oparte są procesy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz