Chemia i fizyka gleb

note /search

Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 17

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Chemia i fizyka gleb
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

Gleby o dużej pojemności sorpcyjnej można nawozić większymi dawkami nawozów a gleby o mniejszej  pojemności nawozi się częściej i mniejszymi dawkami. Na podstawie (T) i (S) wylicza się stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze  zasadowym (V) V = S/T * 100% Jest to procentowy...

Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 18

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Chemia i fizyka gleb
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840

Miernikiem żyzności gleby jest jej urodzajność – określana jako zdolność gleby do wydawania plonów. U = f(Ż, K, R, D) U – urodzajność  Ż – żyzność  K – klimat R – roślinność (zmianowanie) D – działalność człowieka (uprawa, nakłady pracy) U...

Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 19

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Chemia i fizyka gleb
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Proces bagienny  Polega na gromadzeniu oraz powolnej humifikacji i mineralizacji szczątków roślinności bagiennej w  warunkach anaerobiozy tj. nadmiernego uwilgotnienia przy braku dostępu powietrza.. W zależności od intensywności i długotrwał...

Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 20

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Chemia i fizyka gleb
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

Cechy morfologiczne towarzyszące poziomom głównym, a związane z genezą danego poziomu oznacza się  małymi literami alfabetu dodawanymi po literze określającej poziom główny. a – dobrze zmumifikowana materia organiczna nagromadzona w mineralnej części gleby w warunkach  hydrom orficznych Aa an – p...

Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 3

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Chemia i fizyka gleb
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1071

Góry - wysoko wzniesione części powierzchni Ziemi, rozczłonkowane, powstałe wskutek ruchów  górotwórczych lub działalności wulkanicznej 1. Góry niskie - do 500m 2. Góry średnie - do 1500m 3. Góry wysokie 1500m Na proces powstawania i kształ...

Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 4

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Chemia i fizyka gleb
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

Wietrzenie skał i minerałów Wietrzenie to proces rozpadu i rozkładu skał i minerałów. Rodzaje wietrzenia: * fizyczne - doprowadza do zmiany spoistości i rozpadu skały na różnowymiarowe odłamki o zwiększonej  powierzchni zbiorczej *chemiczne - ro...

Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 5

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Chemia i fizyka gleb
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1246

SKŁAD MATERIAŁU GLEBOWEGO I JEGO WŁAŚCIWOŚCI Gleba stanowi układ trójfazowy: - faza gazowa 25%  wolne przestrzenie (pory) 50% - faza ciekła 25% - faza stała 50% (w tym 15% składniki organiczne: próchnica oraz resztki roślinne i zwierzęce w różnym  stopniu rozkładu) Składniki mineralne. Okruchy sk...

Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 7

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Chemia i fizyka gleb
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1078

Struktura gleby Rodzaj i sposób wzajemnego powiązania elementarnych cząstek fazy stałej gleby. Przy jej określaniu  rozpatruje się kształt i wielkość elementów strukturalnych na jakie rozpada się masa glebowa. Powstanie struktury jest związane z rodzajem skały 

Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 8

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Chemia i fizyka gleb
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1897

Woda kapilarna  (zajmuje głównie mezopory 0,2m) - woda kapilarna właściwa pozostaje w kontakcie z wodą gruntową - woda kapilarna przywierająca (zawieszona) pochodzi z opadów atmosferycznych, ze spływu  powierzchniowego lub nawodnień Znaczenie wody kapilarnej: - jest dostępna dla roślin - porusza...

Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Chemia i fizyka gleb
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1596

Sorpcja biologiczna Polega na selektywnym zatrzymywaniu w glebie różnych składników za pośrednictwem roślin wyższych i  niższych, mikroorganizmów oraz makro- i mikrofauny glebowej. Biologicznie sorbowane kationy o i aniony pobierane z głębszych warstw gleby przez korzenie roślin, które  po obumar...