Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 19

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 19 - strona 1 Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 19 - strona 2

Fragment notatki:


Proces bagienny  Polega na gromadzeniu oraz powolnej humifikacji i mineralizacji szczątków roślinności bagiennej w  warunkach anaerobiozy tj. nadmiernego uwilgotnienia przy braku dostępu powietrza.. W zależności od intensywności i długotrwałości warunków beztlenowych mogą powstawać utwory  całkowicie zmumifikowane nazywane mułami lub częściowo zmumifikowane zwane torfami. Proces murszenia Zachodzi po odwodnieniu torfowiska i przerwaniu trwałej anaerobiozy. Proces ten polega na częściowej mineralizacji masy organicznej torfu lub mułu, w wyniku której zanika  pierwotna włóknisto – gąbczasta struktura torfu i pojawia się struktura drobnoagregatowa do ziarnistej i  tworzy mursz. Procesy glebotwórcze oddziałując w czasie przyczynia się do wykształcenia w skale macierzystej poziomych  stref (poziomów) morfologicznie zróżnicowanych. Poziomy te są widoczne na pionowym przekroju gleby  tzw. profilu glebowym. Odznaczające się określonymi cechami oraz położeniem w profilu poziomy nazywamy poziomami  genetycznymi gleby. Poziom genetyczny – to mineralna lub organiczna lub mineralno – organiczna część profilu glebowego w  przybliżeniu równoległa do powierzchni gleby. Wyróżnia się jednolitą barwą, konsystencja, ilością materi   organicznej i innymi właściwościami, które określa się w terenie i często uzupełniane badaniami  laboratoryjnymi. Wyróżnia się:  Poziomy główne   Poziomy przejściowe  Podpoziomy  Nieciągłości fitogeniczne  Cechy towarzyszące Poziomy główne – wyróżnia się na podstawie dominujących faz  przeobrażeń utworu macierzystego przez  procesy glebotwórcze. Widoczne są różnice w wyglądzie oraz właściwościach chemicznych i fizycznych tych poziomów w  porównaniu ze skałą macierzystą. Poziomy główne oznacza się dużymi literami alfabetu łacińskiego.  Wyróżnia się następujące poziomy główne:  O – poziom organiczny – zawiera ponad 20% świeżej lub częściowo rozłożonej materi   organicznej. W glebach mineralnych i mineralno 0 organicznych poziom ten tworzy się na  powierzchni utworu mineralnego przy pełnym dostępie powietrza. - w glebach leśnych jest to poziom ściółki zwany próchnicą nadkładkową - w glebach semihydrogenicznych o ile występuje ma miąższość mniejszą od 10 cm - w glebach mineralno – organicznych do 10 do 30 cm - w glebach organicznych ponad 30 cm  A – poziom próchnicy – tworzy się w powierzchniowej warstwie gleby mineralnej barwy  ciemnoszarej do czarnej dzięki zawartości zmumifikowanej materi  organicznej. Zawiera  mniej niż 20% materi  organicznej w różnym stopniu związanej z mineralnymi składnikami 

(…)

… macierzystej – składa się z materiału minerały skały luźnej. Jest mało
zmieniony przez procesy glebotwórcze nie wykazujący cech innych poziomów glebowych.
Mogą się w nim nagromadzać węglany, wodorotlenki żelaza oraz inne rozpuszczalne sole,
występują także cechy oglejenia.
G – poziom glejowy – wykazuje cechy silnej lub całkowitej redukcji (głównie związków Fe) w
warunkach anaerobowych. Ma barwę stalowoszarą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz