Morfologia gleb - skały osadowe (wykład)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4032
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Morfologia gleb - skały osadowe (wykład) - strona 1 Morfologia gleb - skały osadowe (wykład) - strona 2 Morfologia gleb - skały osadowe (wykład) - strona 3

Fragment notatki:

Tematem tego wykładu była morfologia gleb - skały osadowe. Notatka liczy sobie 3 strony, które są zapisane w formacie doc. W notatce tej zostały opisane następujące zagadnienia: skały osadowe okruchowe luźne, minerały pierwotne, wietrzenie skał i minerałów, rodzaje wietrzenia, minerały ilaste, odkrywka glebowa, pedon, poziom diagnostyczny, elementarne procesy glebotwórcze, poziomy główne gleb.

Skały osadowe- skały powstałe w wyniku bardzo różnych procesów zachodzących na powierzchni Ziemi:
- w różnych okresach geologicznych
- w różnych warunkach
- na lądzie
- na dnie zbiorników wodnych
- z rozkładających się szczątków
Skały macierzyste gleb (na niżu):
Skały osadowe okruchowe luźne ( w kolejności malejącej roli powierzchni tych terenów na obszarze kraju):
- piaski wodnolodowcowe
- piaski zwałowe
- piaski starych tarasów (teras) akumulacyjnych
- piaski współczesnych tarasów ( teras) rzecznych
- piaski wydmowe
- gliny zwałowe
- utwory pyłowe
- lessy
- iły
Minerały pierwotne i wtórne:
Proces wietrzenia skał i minerałów:
Minerały pierwotne:
pierwiastki rodzime występujące w stanie wolnym np. siarka
siarczki, siarkosole i związki pokrewne np. piryt
solowce np. halit, sylwin
tlenki i wodorotlenki
sole kwasów tlenowych
glinokrzemiany i krzemiany
Wietrzenie skał i minerałów:
Skała macierzysta danej gleby, powstaje z pierwotnych skał, które muszą ulec wielu przemianom.
Te przemiany zachodzące w skałach i budujących je minerałów- pod wpływem kontaktu z atmosferą, hydrosferą i biosferą nazywamy wietrzeniem. Produkty wietrzenia nazywamy zwietrzeliną.
Procesy wietrzenia są prekursorem procesów glebotwórczych i glebowych.
Rodzaje wietrzenia:
- fizyczne ( mechaniczne)- zmiany temperatury, w ciągu doby i zmiany seozonowe
- chemiczne
- biologiczne
Procesy wietrzenia przebiegają kompleksowo.
Minerały budujące skały różnią się współczynnikami rozszerzalności cieplnej- zmiany temperatury-> naprężenia
Wtórne:
Powstają w skutek wietrzenia chemicznego minerałów pierwotnych, jak skalenie czy miki. Chemicznie są to uwodnione glinokrzemiany, występują w postaci bardzo drobnych ziaren, łuseczek.
- pospolite w skałach osadowych z grupy litotowej (iły), kaolinitowej.
Minerały z grupy montmorylonitowej- skały bardziej alkaliczne.
Wchodzą w skład kompleksu sorpcyjnego gleby.
Minerały ilaste:
grupa kaolinitu ( kaolinit, dikit)
grupa montmorylonitu (saponit)
grupa uwodnionych mik ( ilit)
Wietrzenie chemiczne:
- hydroliza
- hydratacja
Anhydryt-> gips
Hematyt ( czerwony)-> ….
MORFOLOGIA GELBY:
Odkrywka glebowa:
Długość 2m
Szerokość 1m <-> 0.7 m
Głębokość 1,5- 2 m
Poziomy genetyczne gleb ( poziomy glebowe):
- mniej lub bardziej wyraźna strefa na przekroju gleby, różnej grubości od kilku do kilkudziesięciu mm, równoległa do powierzchni terenu, barwa, zawartość humusu, struktura, zwięzłość, uziarnienie.


(…)

…:
- proces inicjalny prowadzący do powstania gleb słabo wykształconych
- proces akumulacji biologicznej- dawniej zwany darniowym- doprowadzający do powstania poziomu próchniczego.
- proces brunatnienia- znamienny dla gleb brunatnych
- proces płowienia- znamienny dla gleb płowych
- proces bielicowania- znamienny dla gleb bielicowych
- proces glejowy- znamienny dla gleb glejowych
- proces torfienia- znamienny…
… ma swoiste właściwości: fizyczne, chemiczne, biologiczne i morfologiczne. Gleba może być całkowita lub niecałkowita.
Typ gleby- podstawowa jednostka w genetycznej systematyce ( typologii) gleb. Każdy typ gleby ……. Gleby ( pedony)- o podobnej genezie- właściwościach morfologicznych- fizycznych i chemicznych.
Pedon- indywiduum glebowe- trójwymiarowy fragment pokrywy glebowej o powierzchni kilku metrów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz