Wietrzenie skał i minerałów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wietrzenie skał i minerałów - strona 1 Wietrzenie skał i minerałów - strona 2

Fragment notatki:


WIETRZENIE SKAŁ I MINERAŁÓW Wietrzenie skał i minerałów jest procesem bardzo złożonym. Ogólnie można je określić
jako rezultat działania niszczących sił przyrody, obejmujący zarówno fizyczny rozpad (rozdrobnienie) jak i chemiczny rozkład skał i minerałów. Równolegle z procesami dezintegracji następują procesy syntezy nowych minerałów i substancji amorficznych. Wszystkie zachodzące przemiany wzajemnie na siebie wpływają, dlatego końcowy  produkt  wietrzenia rozpatrywać należy jako rezultat ich synergicznego działania.
Na wpływy sił niszczących narażone są skały i minerały pozostające w stałym
kontakcie z czynnikami atmosferycznymi, tzn. występujące na powierzchni ziemi lub w jej pobliżu. W pierwszej fazie wietrzenia podlegają one rozkruszeniu na mniejsze fragmenty, a nawet na poszczególne ziarna mineralne. Tak rozkruszony materiał, posiada znacznie zwiększoną powierzchnię reakcji i charakteryzuje się mniejszą spoistością oraz obecnością szczelin, pęknięć i mikrootworów. Staje się on obiektem ataku wody, tlenu i dwutlenku węgla, inicjującym szereg reakcji chemicznych prowadzących do zmian w składzie chemicznym wietrzejącego materiału. Powstają nowe minerały, zwane  minerałami wtórnymi  oraz substancje nie wykazujące budowy uporządkowanej, tzn.  substancje amorficzne .
Nowopowstałe produkty charakteryzują się odmienną niż minerały pierwotne budową
oraz odmiennymi właściwościami fizyko-chemicznymi. Cechuje je zdolność do pozostawania w stanie względnej równowagi z panującymi warunkami atmosferycznymi.
Wszystkim zachodzącym przemianom towarzyszy ciągłe zmniejszanie rozmiarów
cząstek oraz uwalnianie składników rozpuszczalnych, z których większość ulega wymywaniu. Schemat obrazujący kierunki wietrzenia w środowisku kwaśnym, charakterystycznym dla gleb klimatu umiarkowanego wilgotnego, przedstawić następująco:  Rozpatrując procesy wietrzenia należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
procesy wietrzenia fizycznego procesy wietrzenia chemicznego produkty procesu wietrzenia czynniki   wpływające na procesy wietrzenia ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz