Geologiczne podstawy gleboznawstwa

note /search

Informacje wprowadzające z geologii

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Geologiczne podstawy gleboznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1057

WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE Dla pełnego zrozumienia wiadomości zamieszczonych na dalszych stronach tej pracy konieczne jest poznanie kilku zasadniczych pojęć: Budowa kuli ziemskiej . Kula ziemska zbudowana jest z koncentrycznych stref o odmiennym składzie chemicznym i zróżnicowanej gęstości właściwe...

Najważniejsze minerały

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Geologiczne podstawy gleboznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1386

Najważniejsze Minerały    W skorupie ziemskiej występuje ponad 3000 dotychczas poznanych  minerałów.  Nie wszystkie jednak posiadają istotne znaczenie skałotwórcze. Za najważniejsze  ze skałotwórczego punktu widzenia uznać należy następujące minerały:  1.   Albit  2.   Allofany  3.   Anataz  4.  ...

Systematyka minerałów

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Geologiczne podstawy gleboznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1316

SYSTEMATYKA MINERAŁÓW  Klasyfikacji minerałów dokonuje się na podstawie różnych właściwości, jednak  najpowszechniejszą metodą jest uproszczony podział minerałów według pokrewieństwa  chemicznego i budowy krystalochemicznej. Zgodnie z tymi kryteriami minerały podzielono na 5  gromad:  I. Pierwias...

Właściwoćci markoskopowe minerałów

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Geologiczne podstawy gleboznawstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1085

WłAŚCIWOŚCI MAKROSKOPOWE MINERAŁÓW Większość występujących w przyrodzie minerałów tworzy ciała krystaliczne o uporządkowanej budowie wewnętrznej. Budujące je atomy usytuowane są względem siebie w ściśle określonym położeniu, tworząc sieć przestrzenną. W zależności od występujących elementów syme...

Wietrzenie skał i minerałów

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Geologiczne podstawy gleboznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071

WIETRZENIE SKAŁ I MINERAŁÓW Wietrzenie skał i minerałów jest procesem bardzo złożonym. Ogólnie można je określić jako rezultat działania niszczących sił przyrody, obejmujący zarówno fizyczny rozpad (rozdrobnienie) jak i chemiczny rozkład ska...