Procesy tworzenia się gleb (Wykład)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 4564
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy tworzenia się gleb (Wykład) - strona 1 Procesy tworzenia się gleb (Wykład) - strona 2 Procesy tworzenia się gleb (Wykład) - strona 3

Fragment notatki:

Temat ten został poruszony na wykładzie z przedmiotu funkcjonowanie biotopoów lądowych, który prowadził dr Ryszard Markowski. Notatka składa się z 5 stron zapisanych w formacie doc. W notatce tej zostały opisane takie zagadnienia jak: wymywanie, przemywanie, poziom wzbogacania, proces brunatnienia, poziom tekturalny, proces bielicowania, orsztyn, torfowisko, mursz. Ponadto w notatce można znaleźć informacje o tym czym jest poziom glejowy, a czym jest poziom gruntowo - glejowy, czym jest proces rdzawienia, co to jest poziom skały macierzystej, na czym polega proces iłotwórczy, proces torfienia, na czym polega proces murszenia.

Procesy tworzenia się gleb
Procesy:
Wymywania= eluwialny
Przemywania= ilimeryzacji, lessiważu
E- poziom wymywania= eluwialny
Ees- albic, dla bielic
Diagnostyczny dla: bielic, gleb bielicowych, glejo-bielic, glejo-bielicowych.
Proces wymywania:
- przemieszczana woda przemieszcza z góry w dół profilu:
Rozpuszczalne sole potasowe, sodowe, żelazowe, magnezowe, chlorków, siarczanów, azotanów
- intensywne, gdy woda zakwaszona dużą ilością węgla, wtedy węglany
Wypiera kationy zasadowe
Proces wymywanie poprzedza proces bielicowania.
E- występuje bezpośrednio pod poziomem próchnicznym, bielic. Pod organicznym.
Proces przemywania:
Eet- poziom płowy ( poziom przemywania)
Luvic ( łac. Wypłukuje)
Ol- Ofh- AEet- Eet- Eetg- Bt- BtC- Cg
Ol+Ofh dwa podpoziomy- próchnica moder, jak trzy to mor
Wymywane w pierwszym rzędzie:
- Ił koloidalny!, który nie uległ jeszcze pełnemu rozkładowi
Ofh- detrytusowi
Poziom wzbogacania (B):
- brak cechy właściwości skały macierzystej
- Bt- teksturalny, poziom wzbogacania, oznacza się dużą zwięzłością, zatrzymywany jest ił koloidalny
Proces brunatnienia (Bbr):
- poziom brunatny- cambic
- proces, który zachodzi pod wielogatunkowymi lasami liściastymi, znamienny dla gleb brunatnych biologicznie aktywnych- grądy, żywe buczyny
- intensywny rozpad minerałów pierwotnych, krzemianów i glinokrzemianów, z których tworzą się minerały ilaste i jednocześnie uwalnianie jest żelazo.
- wymywanie jest silnie zharmonizowane albo nie występuje
- bardzo szybki rozkład szczątków organicznych, bardzo szybki obieg biologiczny
- utrzymują dużą zasobność składników pokarmowych i żyzności
- z glin zwałowych
Poziom teksturalny:
- argic, argilic (łac. Biały ił)
- poziom diagnostyczny dla gleb płowych
Formuła dla gleby płowej:
Ol- Ofh- A- AEet- Eet- Eetg- Bt- BtC- Cg
Ol+Ofh próchnica typu moder
A- poziom próchniczy
AEet- zasadniczy poziom przemywania płowy
Eet- płowy
Eetg- płowy oglejony wodami opadowymi
Bt- teksturalny
Cg- skała macierzysta
Formuła dla gleby brunatnej:
Ol- A- ABbr- Bbr- BBC- C
ABbr- przejściowy próchniczo- brunatny
Bbr- brunatny
C- skała macierzysta
Cgg- skała macierzysta oglejona wodami gruntowymi
Formuła dla gleb bielcowych:
Poziom wzbogacania- spodic
Ol- Of- Oh- A- Ees- Bh- Bfe 1- Bfe2- Bfe- Cgg
Ol+ Of+ Oh- mor
Ees- poziom wymywania


(…)

… macierzystej:
- materiał mineralny (nieskonsolidowany)
- brak uchwytnych śladów procesu glebotwórczego
- nie wykazują cech innych poziomów glebowych, a jedynie cechy wietrzenia abiotycznego
- mogą nagromadzać się węglany Ca i Mg i rozpuszczalne sole
- niekiedy cechy cementacji ( wmyte krzemiany, krzemionka, Fe, a także cechy oglejenia)
Proces iłotwórczy (zgliwienia, sialityzacja):
Rodzaj wietrzenia chemicznego. Powstanie z materiału skały macierzystej wtórnych minerałów wysokodyspersyjnych m.in. iłowych (=ilastych) (<0,002 mm). Zmienia się:
- uziarnienie
- pojemność kationo-wymienna i inne właściwości fizyczne i fizyczno- chemiczne.
Proces torfienia- złożony proces powolnych przemian chemicznych i strukturalnych szczątków roślin bagiennych przy nadmiernym stałym uwilgotnieniu ( stałe podtopienie- brak…
…, z której tworzy się torf.
POtwy- poziom bagienny w torfie wysokim
Otpr- torf przejściowy (~ średnio popielny)
Otwy- torf wysoki ( nisko popielny)
Otni- torf niski (wysoko popielny- duży potencjał związków mineralnych)
TORFOWISKA:
Wysokie:
- torfowce
- wełnianka
- krzewinki
- bezodpływowe: dopływowe zagłębienie
Niskie:
- turzyce
- rośliny bagienne
- drzewa: olsy
- woda gruntowa, doliny rzek, dorzecza jezior…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz