Gleboznawstwo - zestawienie działów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4067
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gleboznawstwo - zestawienie działów - strona 1 Gleboznawstwo - zestawienie działów - strona 2 Gleboznawstwo - zestawienie działów - strona 3

Fragment notatki:
...DZIAL: LITOGENICZNE:

RZAD: GL.MINERALNA BEZWEGLANOWA SLABO WYKSZTALCONA:
TYP: GL.slabo wykształć.ze skal luznych(arenosol)
PODTYP: arenosol właściwy
Poziom genetyczny: AC-C ; poziom diagnostyczny ochric; proces glebotwórczy prochnicotworczy ; skala macierzysta piasek luzny; wytworzone z piasku luznego ; występowanie tereny wydmowe, klify nadmorskie, klasa V-VI pod zalesienie.

RZAD: WAPNICOWA
TYP: REDZINA
PODTYP: REDZINA CZARNOZIEMA (Aph-Cca) inicjalna(ACca-Cca) wlasciwa( ApCca-Cca) brunatne(Ap-Bbr-Cca)
poziom diag. Molic; proces gleb. Prochniczcotworczy; skala macierzysta wapienie; wystepowanie: równiny, wyzyny; klasa II wytworzona z wapienia kredowego.
TYP: PARAREDZINA
PODTYP: INICJALNA(AC-Cca) wlasciwa(ApCca-Cca)brunatne(Ap-BbrCca-Cca) poziom diagnosty.ochric; proces prochnicotworczy; skala macierz. Piasek luzny; klasa V
RĘDZINY - 1%. Powstałe ze zwietrzenia skał wapiennych i gipsowych. Mają dużą zawartość wapnia....


...DZIAL: LITOGENICZNE:

RZAD: GL.MINERALNA BEZWEGLANOWA SLABO WYKSZTALCONA:
TYP: GL.slabo wykształć.ze skal luznych(arenosol)
PODTYP: arenosol właściwy
Poziom genetyczny: AC-C ; poziom diagnostyczny ochric; proces glebotwórczy prochnicotworczy ; skala macierzysta piasek luzny; wytworzone z piasku luznego ; występowanie tereny wydmowe, klify nadmorskie, klasa V-VI pod zalesienie.

RZAD: WAPNICOWA
TYP: REDZINA
PODTYP: REDZINA CZARNOZIEMA (Aph-Cca) inicjalna(ACca-Cca) wlasciwa( ApCca-Cca) brunatne(Ap-Bbr-Cca)
poziom diag. Molic; proces gleb. Prochniczcotworczy; skala macierzysta wapienie; wystepowanie: równiny, wyzyny; klasa II wytworzona z wapienia kredowego.
TYP: PARAREDZINA
PODTYP: INICJALNA(AC-Cca) wlasciwa(ApCca-Cca)brunatne(Ap-BbrCca-Cca) poziom diagnosty.ochric; proces prochnicotworczy; skala macierz. Piasek luzny; klasa V
RĘDZINY - 1%....

DZIAL: LITOGENICZNE:
RZAD: GL.MINERALNA BEZWEGLANOWA SLABO WYKSZTALCONA:
TYP: GL.slabo wykształć.ze skal luznych(arenosol)
PODTYP: arenosol właściwy
Poziom genetyczny: AC-C ; poziom diagnostyczny ochric; proces glebotwórczy prochnicotworczy ; skala macierzysta piasek luzny; wytworzone z piasku luznego ; występowanie tereny wydmowe, klify nadmorskie, klasa V-VI pod zalesienie.
RZAD: WAPNICOWA
TYP: REDZINA
PODTYP: REDZINA CZARNOZIEMA (Aph-Cca) inicjalna(ACca-Cca) wlasciwa( ApCca-Cca) brunatne(Ap-Bbr-Cca)
poziom diag. Molic; proces gleb. Prochniczcotworczy; skala macierzysta wapienie; wystepowanie: równiny, wyzyny; klasa II wytworzona z wapienia kredowego.
TYP: PARAREDZINA
PODTYP: INICJALNA(AC-Cca) wlasciwa(ApCca-Cca)brunatne(Ap-BbrCca-Cca) poziom diagnosty.ochric; proces prochnicotworczy; skala macierz. Piasek luzny; klasa V
RĘDZINY - 1%. Powstałe ze zwietrzenia skał wapiennych i gipsowych. Mają dużą zawartość wapnia.
DZIAL: AUTOGENICZNA
RZAD: CZARNOZIEMNE
TYP: CZARNOZIEMY
PODTYP: niezdegradowane (Aph-AhC-Cca) i zdegradowane (A-ABbr-Bbr-C)
wytworzona z lessu CZARNOZIEMY - 1%. Rozwinęły się pierwotnie pod roślinnością stepową, na podłożu najczęściej lessowym. Zawierają dużo próchnicy i są najwyższej jakości glebami w Polsce. Poziom diagnost. Molic (umbric) proces prochniocotworczy; skala macierzysta less klasa I
RZAD: BRUNATNOZIEMNA
TYP: Brunatna wlasciwa
PODTYP: brunatna wlasciwa typowa
(Ap-Bbr_Cca) poziom diagnostyczny: ochric; cambic; proces brunatnienia ; kompleks 1 lub 2 ; skala macierzysta less i utwory podobne klasa II i III
RZAD: BRUNATNOZIEMNA
TYP: plowa
PODTYP: plowa typowa ( (Ap-Bbr-Cca) brunatne glejowe(Ap-Bbrg-Ccag)
Wytworzona

(…)

… liściastymi. Ukształtowane najczęściej z glin lub utworów pyłowych. Charakterystyczna jest dwudzielność profilu, będącą skutkiem lessiważu, albo pierwotnej niejednorodności skały macierzystej. Poziomem diagnostycznym jest poziom teksturalny argillic. Próchnica typu mull lub moder. GLEBY BIELICOZIEMNE. Powstały ze skał ubogich w składniki zasadowe jak utwory piaszczyste, zwietrzeliny granitów i bezwęglanowych…
… macierzysta utwory pochodzenia deluwialnego; klasa III
MADY - 5%. Powstają z namułów rzecznych w ujściach i dolinach rzecznych. Są to gleby z reguły bardzo żyzne, o ile nie zawierają zbyt wiele części szkieletowych. B. MORFOLOGIA GLEB MORFOLOGIA GLEB - zespół cech dostrzeganych wzrokowo, zależy od właściwości skał macierzystych i przebiegu procesów glebotwórczych. Do głównych cech morfologicznych gleby…
… charakterystyczne poziomy te powstają w glebach bielicowych -Jasnoszare lub jasnobrunatne zabarwienie a w typowych bielicach nawet białe -W glebach ornych poziom ten jest często niszczony i włączany do poziomu A (B) POZIOM WZBOGACENIA: -Wzbogaca się w składniki wymyte z wyższych poziomów -Osadzają się tu głównie: tlenki żelaza i glinu, sole wapnia, fosforu, minerały ilaste i koloidy organiczne -Rdzawo-szare…
… (H2Oopadowa) wtedy poziomy zwane pseudoglejowymi lub opadowo-glejowymi o symbolu g. (C) POZIOM SKAŁY MACIERZYSTEJ GLEB MINERALNYCH: -Poniżej poziomów zróżnicowania gleby -Materiał niezmieniony przez proces glebotwórczy -Wykazuje mniejszy stopień zwietrzenia od wyżej leżących części profilu Ważnym elementem jest przejście jednego poziomu w drugi. Rodzaj przejścia określa się na podstawie zmiany koloru…
… - miąższość 10-20 cm, luźne ułożenie, ziarnista struktura POZIOM M3 - grubopryzmatyczna struktura Podłoże mineralne gleb organicznych (nie lite) oznaczane jest symbolem D. Podłoże skalne symbolem R. 5. MIĄŻSZOŚĆ GLEB. MIĄŻSZOŚĆ GLEB - łączna głębokość wszystkich jednolitych genetycznie poziomów zróżnicowania profilu glebowego od powierzchni do skały macierzystej. Za dolną granicę gleby uznaje się tę część…
… organiczne [niehumusowe] - 10-15% - obejmują produkty częściowego lub daleko posuniętego rozkładu resztek organicznych oraz związki chemiczne będące wynikiem resyntezy powodowanej przez mikroorganizmy występujące w glebie. Biorą one udział w procesach zachodzących w glebie, w odżywianiu roślin i dostarczaniu im substancji biologicznie czynnych. Są to: węglowodany [cukry proste, oligosacharydy, polisacharydy], białka [w wyniku hydrolizy białek powstają w glebie aminokwasy], tłuszczowce [kwas szczawiowy, bursztynowy, krotonowy, octowy, mlekowy] oraz woski i smoły [bituminy]. Swoiste substancje próchnicze [humusowe] - 85-90% - kompleks bezpostaciowych substancji organicznych barwy żółtej, brunatnej i ciemnobrązowej oraz czarnej. Związki te tworzą się w procesie rozkładu materiału organicznego. Kwasy fulwowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz