Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

note /search

Eksploatacja maszyn - komplet wykładów + pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Eksploatacja maszyn
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 9128

Wykłady poruszają zagadnienia takie jak: system eksploatacji, podstawowe pojęcia procesów eksploatacji, prakseologiczne modele działania, system eksploatacji, użytkowanie, obsługiwanie i kierowanie eksploatacją, metody odnowy potencjału eksploatacyjnego parku maszyn, system eksploatacji w systemie...

Zestaw pytań z ochrony własności intelektualnej

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 5187
Wyświetleń: 9051

Zestaw pytań z ochrony własności intelektualnej 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest : działalność o indywidualnym charakterze każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze każda działalność twórcza 2. Warunkiem zaistnienia praw autorski ch jest: określona wartość utworu właś...

Odwodnienie wykopów budowlanych

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Fundamentowanie
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3913

MECHANIKA GRUNTÓW I FUNDAMENTOWANIE –  ć wiczenia, dr in . Ireneusz Dyka   Kierunek studiów: Budownictwo  Rok III, sem. VI  1     Ć WICZENIE NR 1  ID – p.6.  Semestr VI  W  semestrze  VI  w  ramach  przedmiotu  przedstawione  są  ogólne  zasady  projektowania  i  wykonawstwa fundamentów, podział ...

Cofka i krzywa spiętrzenia dla koryt regularnych -

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6895

HYDRAULIKA I HYDROLOGIA - ĆWICZENIA                                                                                                 1  OBLICZANIE ZASIĘGU COFKI I KRZYWEJ SPIĘTRZENIA DLA KORYT REGULARNYCH                        TEORIA  RUCH NIEJEDNOSTAJNY W KORYTACH OTWARTYCH  OBLICZANIE ZASIĘGU C...

Omówione zagadnienia na egzamin z anatomii ryb, cz. I

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Anatomia i embriologia ryb
Pobrań: 721
Wyświetleń: 5621

1. Błędnik skórzasty NARZĄD RÓWNOWAŻNO - SŁUCHOWY Powstaje w okresie embrionalnym. Za plakodą tworzącą soczewkę z ektodermy powierzchniowej tworzy się skupisko komórek tworząc PLAKODĘ SŁUCHOWĄ. Z plakody tej powstaje pęcherzyk uszny, tj. uwypuklenie sięgające w głąb części głowowej i odcinające si...

Zagadnienia na egzamin z anatomii i embriologii ryb - część II

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Anatomia i embriologia ryb
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4284

Omówione zagadnienia na egzamin z anatomii i embriologii ryb, część II. W notatce znajdziemy opisane: rozwój układu wydalniczego, przebieg gastrulacji, narządy świetlne i elektryczne, komórki barwnikowe, obwodowy uklad nerwowy wątroba, gruczoły krwiotwórcze, tkanka nabłonkowa (textus epithelialis)...

Anatomia i embriologia ryb - pytania na egzamin część III

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Anatomia i embriologia ryb
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4809

Jest to trzecia część notatki z opracowaniem pytań egzaminacyjnych z przemdiotu anatomia i embriologia ryb. Tu znajdziemy omówione: budowa powstawanie i rozwój naczyń krwionośnych, synapsy – rodzaje i budowa, trzustka i grasica, budowa i powstaw...

Anatomia i embriologia -zagadnienia na egzamin, część IV

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Anatomia i embriologia ryb
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4543

Są to materiały z przedmiotu Anatomia i embriologia ryb w wykładanego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim przez dr hab. Piotra Hliwe. Jest to ostatnia (czwarta) część opracowanych pytań egzaminacyjnych z anatomii i embriologii ryb. W tej notatce znajdziemy informacje na takie tematy jak: Gruczoły ...

Analiza segmentu rynku kredytów mieszkaniowych

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Analiza rynku
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3871

Projekt ten składa się z 17 stron i porusza następujące zagadnienia: kwestie definicyjne, znaczenie segmentu kredytów hipotecznych dla gospodarki, rozmiary segmentu, program „Rodzina na swoim”, struktura przedmiotowa i podmiotowa segmentu kredytów mieszkaniowych, konkurencyjność rynku oraz stopień...

Analiza czynników ekonomicznych kształtujących konsumpcję

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Ekonomika konsumpcji
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4459

Projekt składa się z 19 stron i porusza następujące zagadnienia: rozdysponowanie miesięcznego dochodu rozporządzalnego, analiza poziomu i struktury przeciętnych miesięcznych dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych, analiza poziomu i struktury przeciętnych wydatków gospodarstw domowych w 2008...