Eksploatacja maszyn - komplet wykładów + pytania egzaminacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 9163
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Eksploatacja maszyn - komplet wykładów + pytania egzaminacyjne - strona 1 Eksploatacja maszyn - komplet wykładów + pytania egzaminacyjne - strona 2 Eksploatacja maszyn - komplet wykładów + pytania egzaminacyjne - strona 3

Fragment notatki:

Wykłady poruszają zagadnienia takie jak: system eksploatacji, podstawowe pojęcia procesów eksploatacji, prakseologiczne modele działania, system eksploatacji, użytkowanie, obsługiwanie i kierowanie eksploatacją, metody odnowy potencjału eksploatacyjnego parku maszyn, system eksploatacji w systemie logistycznym, metody podejmowania decyzji, modele decyzyjne, kryteria optymalizacji decyzji eksploatacyjnych, charakterystyki i parametry ilościowe eksploatacji maszyn, niezawodność obiektów technicznych, pojęcia niezawodności, podstawowe charakterystyki i parametry niezawodności, modele odnowy i charakterystyki obiektów naprawialnych, model odnowy natychmiastowej.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: model odnowy trwającej w czasie, maszyna jako system w sensie niezawodności, elementy systemu są połączone szeregowo, elementy systemu są połączone równolegle, metody wyznaczania charakterystyk niezawodności, podstawy diagnostyki maszyn, diagnostyka techniczna, stany techniczne maszyn, parametry stanu, procesy wyjściowe, parametry diagnostyczne, istota diagnostyki technicznej, zużyciowy model życia maszyny, modelowanie w diagnostyce, budowa i optymalizacja testów diagnostycznych, metody i techniki diagnozowania, podatność diagnostyczna i systemy diagnostyczne, jakość diagnozowania, systemy obsługowo-naprawcze, metody realizacji obsług i napraw, rodzaje obsług technicznych, zastosowanie liniowych problemów decyzyjnych w kierowaniu eksploatacją, sformułowanie liniowego problemu decyzyjnego, własności rozwiązania zagadnienia programowania liniowego.

Dodatkowow notatka zawiera zagadnienia takie jak: metoda graficzna rozwiązywania zagadnienia programowania liniowego, metoda analityczna (simplex) rozwiązywania zagadnień programowania liniowego, zagadnienie transportowe z kryterium kosztów, zastosowanie metod planowania sieciowego w organizacj eksploatacji, podstawowe pojęcia planowania sieciowego wg pert, klasyfikacja czynności i zdarzeń, metody określania czasu trwania czynności, obliczenia w sieci czynności, harmonogram czynności, przykład opracowania planu obsługiwania technicznego pojazdu z wykorzystaniem pert, algorytm poszukiwania najkrótszej drogi dla zadanej sieci dróg, zastosowanie metod masowej obsługi do projektowania systemu obsługiwania, model i pojęcia systemu masowej obsługi, parametry i charakterystyki systemów masowej obsługi.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: system ze stratami z ograniczoną kolejką, zaopatrywanie w części zamienne i materiały eksploatacyjne, system zaopatrywania systemu eksploatacji, kryteria optymalizacji zaopatrywania, metody wyznaczania optymalnych wielkości zapasów, planowanie zapasów w wielopoziomowych systemach zaopatrywania, podstawowe problemy ochrony środowiska, pojęcie ekosystemu, cywilizacyjne skażenie środowiska, zanieczyszczenia, źródła substancji toksycznych w maszynach.

Podać definicje eksploatacji, użytkowania, obsługiwania i remontowania maszyny! 1
Podać kilka definicji niezawodności maszyny! 1
Wymienić i scharakteryzować modele decyzyjne! 1
Do czego stosuje się metodę PERT? 1,2
Zdefiniować system (model) obsługi masowej! 2
Wymienić i krótko scharakteryzować rodzaje strumieni potrzeb i dostaw w systemach zaopatrywania! 2
Wymienić rodzaje obsług technicznych maszyn! 2
Podać definicję diagnostyki technicznej 3
Podać prakseologiczne definicje eksploatacji, użytkowania i obsługiwania maszyn! 3
Podać definicję i składowe jakości maszyny! 3
Przedstawić ogól ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz