Eksploatacja i remonty maszyn

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Eksploatacja i remonty maszyn - strona 1 Eksploatacja i remonty maszyn - strona 2 Eksploatacja i remonty maszyn - strona 3

Fragment notatki:


Na jakich założeniach bazują statystyczne, techniczne i statystyczno-ekonomiczne met o dy planowania zapasów? Metody statystyczne bazują na założeniu, że procesy eksploatacyjne powtarzają się cyklicznie.
Metody techniczne bazują na obliczaniu wskaźników zapasów na podstawie technicznych charakterystyk użytkowanych maszyn (np. normatywne zużycie paliwa, trwałość łożyska) i założonej intensywności eksploatacji w planowanym okresie.
Metody techniczno-ekonomiczne są połączeniem metod statystycznych, technicznych i ekonomicznych. Metodami tymi ustala się ekonomiczną wielkość partii dostaw, która powinna być taka, aby dla rzeczywistych wielkości zużycia, możliwości transportowych i magazynowych oraz określonych właściwości materiału, zapewnić minimalny koszt związan y z zaopatrzeniem. 2. Jakie założenia przyjmuje się w metodzie planowania zapasów Wilsona? Od czego zależy wielkość optymalnej partii dostawy? 1) zużycie zakupywanego asortymentu jest stałe i niezmienne w czasie,
2) wielkość jednorazowej dostawy q (odnowienie resursu materiałowego) jest stała w całym rozpatrywanym okresie,
3) koszt jednorazowej dostawy k z (np. w zł.) jest stały i niezależny od wielkości partii dostawy q dostarczanego towaru (jest to np. koszt zamówienia i transportu), K z - koszt dostaw w okresie T,
4) koszt zakupu (np. w zł.) Q jednostek towaru jest niezależny od częstości dostaw i wynosi C (jest to np. koszt Q ton węgla przy założonej, stałej cenie 1 tony węgla),
5) koszt magazynowania k m (np. zł/czas•jednostka miary) jednostki towaru jest stały, zaś całkowity koszt magazynowania K m jest proporcjonalny do ilości jednostek towaru w magazynie i do czasu magazynowania,
6) koszt zaopatrzenia, zwany też kosztem zapasu K jest sumą kosztu zakupu C, kosztu dostaw K z (koszt dostawy + koszt zakupu Q jednostek towaru) i całkowitego kosztu magazynowania K m ,
7) kolejne dostawy towaru następują w jednakowych odstępach czasu τ,
8) średni zapas w magazynie
Na wykresie „liczba części - czas” przedstawić ideę metody „dwóch pojemników”. Od czego zależy zapas minimalny w tej metodzie? Zapas minimalny zależy od maksymalnego dziennego zapotrzebowania i najdłuższego czasu oczekiwania na dostawę, od chwili złożenia zamówienia
Na wykresie „liczba części - czas” przedstawić ideę metody „stałej długości cyklu zam a wia­nia”. Od czego zależy zapas maksymalny w tej metodzie? Zapas maksymalny zależy od maksymalnego dziennego zapotrzebowania na dany asortyment, długości przyjętego cyklu zamawiania, różnicy między maksymalnym i minimalnym okresem oczekiwania na dostawę


(…)

… elektrycznej i urządzeń. W spawaniu, a zwłaszcza napawaniu, stosuje się specjalne dodatki stopowe, pozwalające na uzyskiwanie napoin o wymaganych właściwościach. Szeroko rozpowszechnione jest napawanie regeneracyjne elektrodami proszkowymi zużywających się szybko części maszyn górniczych i drogowych. Aby zmniejszyć naprężenia termiczne, towarzyszące napawaniu stosuje się napawanie elektrowibracyjne…
…, przy pomocy klasycznej teorii smarowania hydrodynamicznego (HD,) zjawisk w smarowanych stykach Hertza. Pozwoliła ona również na określenie naukowej definicji skąpego smarowania.
Przez skąpe smarowanie należy rozumieć taki szczególny przypadek smarowania, w którym ilość środka smarowego nie wystarcza, w warunkach pracy węzła tarcia, na wytworzenie się w stykach Hertza (łożyska toczne, przekładnie zębate itp…
… smarowania, stosowano w przeszłości przy smarowaniu wysokoobrotowych łożysk tocznych i przekładni zębatych. Zasadniczą wadą tej metody jest brak możliwości ochrony otoczenia przed przedostawaniem się do niego mgły olejowej, negatywnie oddziaływującej tak na człowieka jak i na samą maszynę. 51 Smarowanie powietrzno-olejowe (p-o)Jest ono stosunkowo młodą techniką, często utożsamianą ze smarowaniem mgłą…
… asortyment, długości przyjętego cyklu zamawiania, różnicy między maksymalnym i minimalnym okresem oczekiwania na dostawę
Do jakiej grupy metod zalicza się i na czym polega metoda ABC planowania zapasów?
W metodzie tej uwzględnia się dwa kryteria podziału zapasów:
- udział danego asortymentu w ogólnej ilości i wartości zapasów
- częstotliwość dokonywania zamówień.
Idea metody polega na tym, że całość zapasów…
… i przekładni zębatych, w szczególności wysokoobrotowych układów napędowych. W takich zespołach maszynowych jak wrzeciona obrabiarek, zysk energetyczny jest znaczący, co ma również swoje odbicie w polepszeniu stabilności termicznej obrabiarek i podwyższonej dokładności prowadzonej na nich obróbki
13
układy

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz