Omówione zagadnienia na egzamin z anatomii ryb, cz. I

Nasza ocena:

5
Pobrań: 700
Wyświetleń: 5600
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Omówione zagadnienia na egzamin z anatomii ryb, cz. I - strona 1 Omówione zagadnienia na egzamin z anatomii ryb, cz. I - strona 2 Omówione zagadnienia na egzamin z anatomii ryb, cz. I - strona 3

Fragment notatki:

1. Błędnik skórzasty NARZĄD RÓWNOWAŻNO - SŁUCHOWY
Powstaje w okresie embrionalnym. Za plakodą tworzącą soczewkę z ektodermy powierzchniowej tworzy się skupisko komórek tworząc PLAKODĘ SŁUCHOWĄ. Z plakody tej powstaje pęcherzyk uszny, tj. uwypuklenie sięgające w głąb części głowowej i odcinające się od nabłonka pokrywającego zarodek. Pęcherzyk uszny zaczyna się różnicować. Przewęża się i przekształca w łagiewkę (część grzbietowa), woreczek (część brzuszna). Dalszy procesy morfogenetyczne prowadzą do powstania na łagiewce kanałów półkolistych zakończonych banieczką (ampulla).
Woreczek: powstają tu uchyłki woreczka. Równocześnie ze zmianą kształtu zmienia się budowa ścian błędnika. Nabłonek ektodermalny różnicuje się w dwóch kierunkach. Większość komórek zmienia kształt, spłaszcza się i tworzy nabłonek wyściółkowy. W kilku miejscach komórki nabłonkowe namnażają się, przez co w tych miejscach nabłonek jest grubszy, komórki te wydłużają się i tworzą odcinki zmysłowe. Odcinki te są rozmieszczone w ścianach banieczek, łagiewki, woreczka i jego uchyłków.
W banieczkach nabłonek zmysłowy tworzy grzebienie (cristae), w łagiewce tworzy plamkę łagiewki (macula utriculi) oraz plamkę zaniedbaną (macula neglecta).
Woreczek: występuje tu plamka woreczka (macula sacculi) i brodawka buteleczki zw. też brodawką słuchową (papilla lagenae).
W tych miejscach nabłonek składa się z komórek podporządkowanych oraz orzęsionych komórek zmysłowych przykrytych galaretowatym osklepkiem.
2 rodzaje statoreceptorów, mają różne połączenie synaptyczne, oba rodzaje posiadają rzęski:
pojedyncze kinocyrium
stereocyrium (krótsze rzęski 30  100)
Osklepek okrywający plamki łagiewki, woreczka i buteleczki zawiera otolity: kamyczek - łagiewka, strzałka - wazonik.
W błędniku występują również fonoreceptory, na brodawce słuchowej. Kształtem przypominają statoreceptory, nie posiadają kinocyrium.
Wydzielanie endolimfy przez nabłonek błędnika.
Migracje komórek mezenchymatycznych w okolice błędnika, zagęszczenie tkanki mezenchymatycznej dookoła ektodermalnego nabłonka błędnika i wytwarzanie elastycznej, twardej pochewki
Narządem równoważno-słuchowym u ryb jest błędnik skórzasty. Powstaje on z pierwotnego pęcherzyka słuchowego plakody słuchowo-nabocznej, różnicującego się na dwie części: górną - łagiewkę (utriculus) i dolną - woreczek (sacculus). Następnie w łagiewce powstają trzy przewody półkoliste, ustawione względem siebie pod kątem prostym. Są to dwa przewody pionowe, przedni i tylny oraz trzeci - poziomy. W tylnej części woreczka powstaje uchyłek, zwany buteleczką (lagena). Dookoła nabłonkowego narządu skupia się tkanka mezenchymatyczna i tworzy twardą, elastyczną otoczkę. W ten sposób błędnik tkwi w chrząstce lub kościach czaszki. Wnętrze błędnika wypełnia płyn śródchłonkowy. Nabłonek błędnika różnicuje się na płaski nabłonek wyściółkowy i na skupienia (ciałka) nabłonka zmysłowego, o stałym położeniu. Ciałka zmysłowe błędnika przykrywa od zewnątrz osklepek, w którym tkwią wypustki komórek migawkowych. Na osklepkach tych ciałek odkładają się kryształy soli wapnia, zwane otolitami. U ryb kostnoszkieletowych występują one w postaci dość


(…)

… się one w kierunku otworu przedsionkowo-komorowego i przyciągają podczas skurczu ścianę przedsionka do komory. Dzięki temu przetłaczają do niej krew.
POWSTAWANIE SERCA
Materiał z którego powstaje serce znajduje się na przednich brzegach prawej i lewej części mezodermy bocznej. Ten listek zarodkowy rośnie od części grzbietowej do brzusznej, wraz z nim materiał przeznaczony na serce przemieszcza się i dostaje…
… się z 3 części:
- nadzwgórza (epithalamus), od którego odchodzi szyszynka (epiphysis),
- wzgórza (thalamus),
- podwzgórza (hypothalamus), z przysadką mózgową (hypophysis cerebri).
Śródmózgowie jest największym odcinkiem mózgu, a zarazem głównym ośrodkiem scalającym wrażenia zmysłowe napływające do mózgu. W jego sklepieniu znajdują się ośrodki: okoruchowe, uczenia się, wzrokowe i kojarzeniowe. Móżdżek…
….
W pierwszej kolejności zrastają się chrząstki przedstrunowe, następnie zaczynają się zrastać chrząstki przystrunowe. W dalszej kolejności te dwa kondromeraty chrząstek zrastają się ze sobą. W efekcie tego zrastania wewnątrz tego kondromeratu powstaje okienko, przez które wrasta uchyłek przedniej części przewodu pokarmowego, który później tworzy nabłonkową część przysadki mózgowej. Po wrośnięciu tego uchyłku…
…. Moczowody otwierają się na zewnątrz za odbytem.
Układ wydalniczy powstaje w procesie Gastrulacji W miejscu gdzie znajdowała się pragęba powstaje wpuklenie endodermalne, rozrasta się w kierunku ektodermy. W miejscu zrastania się tych dwóch listków zarodkowych powstaje szczelina, z której rozwija się otwór odbytowy. Z mezodermy pośrodkowej powstaje początkowo sznur nerkotwórczy, z którego różnicują…
… lub ścięgnami.
5. Mitoza Mejoza MITOZA Obejmuje jeden podział, to kariokineza w wyniku której dochodzi do cytokinezy i powstają kom. potomne o jadrach zawierających taka sama liczbę chromosomów jak jadro kom. macierzystej. Zachodzi w kom. somatycznych i prowadzi do ich namnażania. Mitoza dzieli się na: profazę (chromosomy dzielą się na 2 chromatydy), metafazę (chromosomy podzielone na 2 chromatydy ustawiają…
… pomiędzy periblastem a warstwą środkową powstaje jama blastuli. Bruzdkowanie kończy się w momencie wytworzenia celu lub dyskoblastuli o odpowiedniej liczbie komórek i ukształtowanej pierwotnej jamy ciała.
13. Powstawanie i typy czaszek
Powstawanie mózgoczaszki.
Powstaje na bazie struny grzbietowej. Pierwotnymi zawiązkami są: przedni odcinek struny grzbietowej, parzyste chrząstki przystrunowe, parzyste…
… się ze sobą. W takim przypadku powstaje czaszka o wąskiej podstawie (tropibazalna). W dalszej kolejności powstaje górna część mózgoczaszki (pokrywa górna mózgoczaszki), są to po części kości pochodzenia skórnego, czyli nie przechodzące stadium chrzęstnego.
W momencie tworzenia się sklepienia mózgoczaszki powstaje tylna część - kompleks kości potylicznych. Kości te powstają na drodze zrośnięcia się i zmodyfikowania…
… się nefronty, dalej powstaje z nich właściwy układ wydalniczy.
15.Tarczyca i przytarczyca
TARCZYCA (glandula thyroidea)
powstaje z nabłonka przełyku pomiędzy pierwszą I drugą szparą skrzelową. Podstawową jednostką budującą tarczycę są pęcherzyki. Ściany ich są zbudowane z nabłonka jednowarstwowego sześciennego (komórki te mogą się spłaszczać). Średnica pęcherzyka = 15 - 200m, ale na obwodzie komórki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz