cofka i krzywa spiętrzenia dla koryt regularnych -

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6888
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
cofka i krzywa spiętrzenia dla koryt regularnych - - strona 1 cofka i krzywa spiętrzenia dla koryt regularnych - - strona 2 cofka i krzywa spiętrzenia dla koryt regularnych - - strona 3

Fragment notatki:


HYDRAULIKA I HYDROLOGIA - ĆWICZENIA                                                                                                 1  OBLICZANIE ZASIĘGU COFKI I KRZYWEJ SPIĘTRZENIA DLA KORYT REGULARNYCH                        TEORIA  RUCH NIEJEDNOSTAJNY W KORYTACH OTWARTYCH  OBLICZANIE ZASIĘGU COFKI I KRZYWEJ SPIĘTRZENIA DLA KORYT REGULARNYCH    Ruch  niejednostajny  (zmienny)  w  korytach  otwartych  występuje  wtedy,  gdy  przekroje  poprzeczne  koryta wyraźnie się zmieniają lub gdy zmienia się spadek podłużny dna.  W  tym  przypadku  zwierciadło  cieczy  przestaje  być  równoległe  do  dna.  W  praktyce  najczęściej  przyczyną  wywołującą  ruch  niejednostajny  jest  obniżenie  koryta  w  postaci  stopnia  (wodospad)  lub  przegrodzenie go przeszkodą np. jazem lub zaporą.  Jeśli  głębokość  w  korycie  maleje,  co  ma  miejsce  w  przypadku  wybudowania  stopnia,  to  mamy  do  czynienia  z  depresją,  a  przebieg  linii  zwierciadła  wody  w  przekroju  nazywamy  krzywą  depresji        (Rys. 1).    Rys. 1  Odległość L od progu do przekroju, w którym obniżenie zwierciadła nie jest już zauważalne nazywamy  zasięgiem  depresji.  Natomiast,  gdy  w  miarę  przesuwania  się  wzdłuż  koryta,  głębokości  wody  rosną,  mamy do czynienia ze spiętrzeniem (Rys. 2).    Rys. 2  Cały  obszar,  na  którym  została  spiętrzona  woda,  a  więc  i  obszar  zalany  skutkiem  spiętrzenia  (np.  grunty nadrzeczne) nazywamy cofką. Przebieg linii zwierciadła w przekroju podłużnym od budowli do  końca  cofki  nazywamy  krzywą  spiętrzenia.  Chociaż  wiemy,  że  teoretycznie  (w  przypadku  prostego  koryta)  krzywa  spiętrzenia  asymptotycznie  dąży  do  linii  normalnego  zwierciadła,  a  więc  sięga  nieskończenie daleko od budowli piętrzącej, to praktycznie możemy mówić, że w pewnej odległości  HYDRAULIKA I HYDROLOGIA - ĆWICZENIA                                                                                                 2  OBLICZANIE ZASIĘGU COFKI I KRZYWEJ SPIĘTRZENIA DLA KORYT REGULARNYCH                        TEORIA  od  zapory  cofka  kończy  się  tam,  gdzie  spiętrzenie  praktycznie  nie  gra  roli.  W  praktyce  jako  koniec  cofki przyjmujemy miejsce, gdzie spiętrzenie nie przekracza 0,01 normalnej głębokości w korycie. 

(…)

… odległości l od przeszkody, dla których określamy rzędne z; czyli znane
są wartości lewej strony równania oraz pierwszy wyraz prawej części równania. Obliczamy więc


߮ ቀுቁ i dla tej wartości funkcji odczytujemy z tablicy wartość ு.
W podobny sposób prowadzimy obliczenia wykorzystując wzór Tolkmitta. Przy korzystaniu z obu
wzorów stosujemy metody interpolacji liniowej. Mimo, że oba wzory dotyczą jedynie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz