Hydrologia i hydrogeologia

note /search

Cofka i krzywa spiętrzenia dla koryt regularnych -

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6895

HYDRAULIKA I HYDROLOGIA - ĆWICZENIA                                                                                                 1  OBLICZANIE ZASIĘGU COFKI I KRZYWEJ SPIĘTRZENIA DLA KORYT REGULARNYCH                        TEORIA  RUCH NIEJEDNOSTAJNY W KORYTACH OTWARTYCH  OBLICZANIE ZASIĘGU C...

Dopływ do rowu i dopływ do studni

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2772

I. Dopływ do rowu 1. Warstwa wodonośna pod ciśnieniem x R h h h h o R o x − + = R h h kM q o R o − = 2. Warstwa wodonośna ze swobodnym zwierciadłem wody x R H H H H 2 o 2 R 2 o 2 x − + = R 2 H H k q 2 o 2 R o − = 3. Warstwa wodonośna z...

Kurzawka i wyparcie hydrauliczne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3871

Schemat warunków wodno–gruntowych w podłożu wykopu WYPARCIE HYDRAULICZNE GRUNTU Zjawisko może wystąpić, gdy grunt znajdujący się powyżej warstwy wodonośnej jest utworem nieprzepuszczalnym Równanie równowagi elementu objętości gruntu w ...

Niektóre właściwości fizyczne gruntów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1596

Podstawowe cechy fizyczne gruntów budowlanych. s s s V m = ρ gęstość właściwa s s s w m m m m m w − = = wilgotność V m = ρ gęstość objętościowa Pozostałe cechy fizyczne (stanowiące pochodne cech podstawowych). w V m s d + = = 1 ρ ρ gęstość objętościowa szkieletu gruntowego s d s p V V n ρ ρ ρ − =...

Nieustalony dopływ do studni

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2450

Nieustalony dopływ do studni  (oraz do zespołu studni)  m  h R  Q 0  Statyczna linia  ciśnień (t = 0)   Parametry hydrogeologiczne   0,, k  T = k ·m  (wodoprzewodność warstwy)    =   0·m  (współczynnik zasobności)   r  =0   S(t1)  S(t2)  r  Równanie różniczkowe  t T r r r           ...

Siatka hydrodynamiczna w podłożu gruntowym budowli piętrzącej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1736

Siatka hydrodynamiczna  A    4 1 .4 2 9        4 2 .8 5 8        4 4 . 2 8 7       4 5 . 7 1 6       4 7 .1 4 5       4 8 . 5 7 4       5 0 .0 0 3       5 1 . 4 3 2       5 2 .8 6 1       5 4 .2 9       5 5 .7 1 9       5 7 .1 4 8        5 8 .5 7 7    Feet 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 1...

Wyznaczenie stopnia zagęszczenia gruntu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2366

Wyznaczenie stopnia zagęszczenia gruntu   OPIS TEORETYCZNY Stopień zagęszczenia wyznacza się tylko dla gruntów niespoistych. Jego wielkość zależy przede wszystkim od składu granulometrycznego gruntu, porowatości, kształtu ziarn. War...

Wyznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności gruntów niespoistych w apa...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3045

Wyznaczenie wskaźnika  wodoprzepuszczalności gruntów  niespoistych w aparacie typu ITB- ZW-k2       OPIS TEORETYCZNY  Zdolność gruntu do przepuszczania wody siecią kanalików, utworzonych z jego  porów, nazywa się wodoprzepuszczalnością.  Opór jaki stawia grunt przepływającej wodzie przy jej przep...

Hydrologia i hydrogeologia - notatki z ćwiczeń

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2170

Hydrogeologia z podstawami geologii  Ćwiczenie nr 3  Temat: Dopływ do rowu, filtracja w niejednorodnej warstwie wodonośnej  1. Dla przedstawionego poniżej schematu filtracji w naporowej warstwie wodonośnej, wytworzonej z piasków  drobnych ...

Odwodnienie wykopu budowlanego

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1344

PROJEKT  Z  HYDROGEOLOGII NR  5 Temat:    Odwodnienie wykopu budowlanego 1. CZĘŚĆ  TEORETYCZNA 1.1. Ustalenie współczynnika filtracji Jest   to   ważny   element   obliczeń, ...