Nieustalony dopływ do studni

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nieustalony dopływ do studni - strona 1 Nieustalony dopływ do studni - strona 2 Nieustalony dopływ do studni - strona 3

Fragment notatki:


Nieustalony dopływ do studni  (oraz do zespołu studni)  m  h R  Q 0  Statyczna linia  ciśnień (t = 0)   Parametry hydrogeologiczne   0,, k  T = k ·m  (wodoprzewodność warstwy)    =   0·m  (współczynnik zasobności)   r  =0   S(t1)  S(t2)  r  Równanie różniczkowe  t T r r r               1 2 2  - potencjał Giryńskiego, [L2]  r  – odległość, [L]   =  0·m współczynnik zasobności warstwy wodonośnej   0 – współczynnik zasobności sprężystej [L -1]  m  – miąższość warstwy wodonośnej [L]  T = k ·m – wodoprzewodność warstwy wodonośnej, [L2T-1]  k  – współczynnik filtracji [LT-1]  t  – czas, [T]    Warunki brzegowe i początkowe:  const r R     ) 0 , ( const t R      ) , ( Rozwiązanie Theisa  ) ( 4 4 0 0 u W k Q dx x e k Q R u x R               W(u)  – funkcja charakterystyczna studni  ... ! 3 3 ! 2 2 ) ln( ) ( ) ( 3 2                u u u u u Ei dx x e u W u x  tT r u 4 2    = 1.781 (stała Eulera)  0.0001 0.001 0.01 0.1 1 parametr charakterystyczny - u 0.1 1 10 F u n k c ja  c h a ra k te ry s ty c z n a  -  W (u ) Wykres funkcji charakterystycznej studni - W(u)  Rozwiązanie Theisa-Jacoba    2 0 2 0 0 0 0 25 . 2 lg 183 . 0 25 . 2 lg 3 . 2 4 1 ln 4 ) ln( ( 4 ) ( 4 r Tt T Q s r Tt T Q u T Q s u T Q u W T Q s                         Uproszczenie rozwiązanie Theisa dla długiego czasu pompowania (u

(…)


Theisa i Theisa–Jacoba
Metoda Theisa
Metoda TheisaJacoba
Współczynnik filtracji [m/s]
5.28 10-5
5.73 10-5
Współczynnik zasobności
sprężystej [m-1]
2.29 10-3
1.92 10-3
Parametr
Obliczenia depresji wywołanej eksploatacją zespołu studni w
warunkach nieustalonych
1. Przy pompowaniu krótkotrwałym (u > 0.05) należy korzystać z
rozwiązania Theisa, stosując zasadę superpozycji:
s
1
4 T
n
  Q…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz