Dopływ do studni w warunkach ustalonych - sprawozdanie - Hydrogeologia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dopływ do studni w warunkach ustalonych - sprawozdanie  - Hydrogeologia - strona 1

Fragment notatki:

Hydrogeologia
Ćwiczenie nr 6
Temat: Dopływ do studni w warukach ustalonych, wyznaczenie parametrów hydrogeologicznych na podstawie wyników próbnego pompowania
1) Studnia eksploatacyjna jest zlokalizowana w warstwie wodonośnej o zwierciadle swobodnym, miąższość warstwy wodonośnej wynosi 10 m. Współczynnik filtracji warstwy wodonośnej wynosi k = 10-6 m/s. Zakładając, że warstwa wodonośna posiada nieograniczone rozprzestrzenienie obliczyć maksymalną dopuszczalną wartość poboru wody ze studni, tak aby w odległości 20 m od studni zwierciadło wody zostało obniżone nie więcej niż o 2 m. Promień depresji studni przyjąć, jako równy R = 200 m.
2) Dla oceny parametrów hydrogeologicznych napiętej warstwy wodonośnej przeprowadzono próbne pompowanie ze stałym wydatkiem Q = 50 m3/godz. Wyniki pomiarów zwierciadła wody, w piezometrze oddalonym od studni o 45 m zestawiono w tabeli poniżej:
Czas od początku pompowania [min]
Pomierzona depresja w otworze obserwacyjnym [cm]
4
3
6
5
8
6
10
9
12
11
16
14
18
15
24
18
30
20
36
21
45
24
51
26
85
30
100
32
160
38
230
42
320
48
450
51
680
60
800
63
900
62
1000
63
1100
64
1500
64
Zakładając, że warstwa wodonośna jest nieskończona, jednorodna i izotropowa wyznaczyć:
a) współczynnik zasobności warstwy i wodoprzewodność warstwy metodą Theisa,
b) te same parametry, jak w punkcie a, lecz metodą Jacoba,
c) obliczyć współczynnik zasobności sprężystej warstwy i wartość współczynnika filtracji przyjmując, że miąższość warstwy wynosi m = 10 m,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz