Hydrologia i hydrogeologia-zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hydrologia i hydrogeologia-zagadnienia na egzamin - strona 1 Hydrologia i hydrogeologia-zagadnienia na egzamin - strona 2

Fragment notatki:

Wymienić okresy ery kenozoicznej i Kenozoik:
trzeciorzęd (65 mln - 1,87 mln)
- neogen (24 mln - 1,87 mln):
+ pliocen (5,332 mln-1,806 mln) (iły poznańskie tłuste)
+ miocen (23,03 mln-5,332 mln) (margale z Opola, gips, sól (Wieliczka), piaski, iły)
- paleogen (65 mln-24 mln) + oligocen (33,9 mln-23,03 mln) (iły niebieskie z bursztynem, piaski glaukonitowe)
+ eocen (55,8 mln-33,9 mln) (piaszczyste margle, iły)
+ paleocen (65,5 mln-55,8 mln) (margle, iły piaszczyste)
czwartorzęd (1,87 mln do dziś) (osady rzeczne:piaski, żwiry z warstwami iłów i mułków), osady lodowcowe i rzeczno-lodowcowe, w zbiornikach zamkniętych tworzą się Pytie i torfy):
- holocen (12 tys. do dziś)
- plejstocen (1,87 mln-12 tys.)
Wymienić epoki okresu trzeciorzędu i charakterystyczne utwory geologiczne tego okresu:
W trzeciorzędzie oceany i kontynenty przybrały kształt zbliżony do współczesnego: morze Tetydy uległo statecznemu zamknięciu, Dekan oderwał się od Azji, Australia oderwała się od Antarktydy, obie Ameryki połączyły się ze sobą Przesmykiem Panamskim. orogeneza alpejska doprowadziła do wypiętrzenia Alp, Karpat, Gór Dynarskich, Pirenejów, Apeninów, Atlasu, Kordylierów, Andów, Himalajów i Kaukazu, Antarktyda pokrywa się lodem. Typowymi skałami trzeciorzędowymi są: flisz, wapienie numulitowe, osady chemiczne (sól kamienna, sole potasowe) oraz utwory lądowe (piaski, węgiel brunatny).
Charakterystyka procesów endogenicznych:
Endogeniczne: - platonizm - ogół procesów geologicznych polegających na podziemnym tworzeniu, przemieszczaniu się magmy, jej zastyganiu w obrębie dolnej skorupy ziemskiej i górnego płaszcza (tzw. intruzje) oraz tworzeniu się z niej skał plutonicznych. W wyniku intruzji powstają różnorodne struktury plutoniczne takie jak : lakolit batolit oraz lapolit
- wulkanizm - ogół procesów geologicznych, zachodzących na powierzchni Ziemi, związanych z wydobywaniem się lawy i innych materiałów z głębi skorupy ziemskiej.
Wulkanizm jest wyrazem życia planety. Jest to ogół procesów związanych z przemieszczaniem się magmy z głębokich warstw Ziemi ku jej powierzchni. Kresem tej wędrówki jest erupcja, czyli wylew lawy lub wybuchy gazów wynoszących fragmenty ciekłej lawy i rozkruszone skały podłoża. Wulkanizm wpływa też na m.in. termikę wód podziemnych. Podgrzewa je. W miejscach tych powstają liczne uzdrowiska. Efektem wulkanicznej działalności są góry wulkaniczne. Powstają one zarówno na lądzie, jak i na dnie oceanów. Jeśli góry wulkaniczne wynurzają się nad powierzchnię wody, wówczas powstają wyspy wulkaniczne, takie jak na przykład Wyspy Hawajskie.


(…)

…. Co to jest spadek hydrauliczny
Różnica wysokości hydraulicznej między dwoma punktami położonymi na jednej linii prądu (na kierunku maksymalnego spadku) w warstwie wodonośnej, przypadajaca na jednostkową odległość między tymi punktami:
Jaka jest różnica między współczynnikiem filtracji a współczynnikiem przepuszczalności oraz jakie sa między nimi zależności
Współ. filtracji - Parametr wyrażający przepuszczalność…

- zmywanie gleby przez wodę deszczową, spływającą po zboczu - degradacja gleby - wypłukiwanie składników pokarmowych
Intensywność procesu zależy od: .
- pokrycia terenu szatą roślinną,
- natężenia opadów, roztopów,
- nachylenia zboczy,
- ksztaltu i długości stoku,
- zwięzłości i przepuszczalności podłoża
-Ruchy masowe - siłą sprawczą jest przyciąganie ziemskie (odpadanie, obrywanie, osuwanie, osiadanie…
… i odkrywkowej,
- wykonywaniu robót ziemno-budowlanych, takich jak tunele i głębokie wykopy budowlane.
- Przyczyniają się do powstania szkód górniczych, pogorszenia (uniemożliwienia) warunków posadowienie budowli na terenie ich występowania. Jakie procesy geologiczne odbywają się współcześnie na terenie Polski i jakie powstają utwory.
Wietrzenie, erozja, ruchy masowe, procesy rzeczne, eoliczne, działalność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz