ZWIERCIADŁO WÓD PODZIEMNYCH

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ZWIERCIADŁO WÓD PODZIEMNYCH - strona 1 ZWIERCIADŁO WÓD PODZIEMNYCH - strona 2

Fragment notatki:

ZWIERCIADŁO WÓD PODZIEMNYCH
Rodzaje zwierciadła wód podziemnych zwierciadłem nazywamy górną powierzchnię wyznaczoną zasięgiem wody wolnej wypełniającej różnego rodzaju wolne przestrzenie pomiędzy cząstkami mineralnymi w skałach. granica między strefą aseracji a saturacji. Sposoby przedstawiania z.w.p na mapach Zwierciadło prawie nigdy nie jest poziome. pochylenie swobodne zwierciadła świadczy o przepływie wody od wyższych rzędnych jego występowania ku niższym. W przypadku zwierciadła napiętego woda przepływa do obszarów występowania większego ciśnienia pizometrycznego ku obszarom o niższych wartościach. Do przedstawiania ukształtowania zwierciadła wód podziemnych na mapach służą dwa rodzaje lini: hydroizohipsy i hydroizobaty Hydroizohipsy są to linie łączące pkt. o jednakowym położeniu zwierciadła swobodnego lub piozometrycznego nad przyjęty poziom odniesienia Hydroizobaty to linie równych głębokości zwierciadła nawierconego (swobodnego bądź napiętego) od powierzchni terenu. Oba rodzaje izolinii wyznacza się metodą interpolacji. Do ich wyznaczenia potrzebne są dane z min. trzech pkt. pomiarowych. Pomiary powinny być wykonane w miarę możliwości w tym samym czasie i oczywiście muszą dotyczyć tego samego poziomu wodonośnego Hydroizohipsy pozwalają na wyznaczenie kierunku ruchu wody podziemnej, który jest do nich prostopadły, można z nich także obliczyć spadek hydrauliczny, czyli pochylenie zwierciadła. Hydroizobaty przedstawiają miąższość warstwy suchej. Warunki występowania wód artezyjskich : -warstwa wodonośna musi znajdować się pomiędzy warstwami wodoszczelnymi np. warstwa piasku pomiędzy iłami, - obszar zasilania musi być wyżej niż obszar gromadzenia wody Powyższe warunki mogą być spełnione przy odpowiednim układzie przestrzennym skał. Klasycznym przykładem występowania wód artezyjskich są obszary synkliny.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz