Zwierciadło wody gruntowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zwierciadło wody gruntowej - omówienie  - strona 1 Zwierciadło wody gruntowej - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

ZWIERCIADŁO WODY GRUNTOWEJ
Sposoby przedstawiania z.w.p na mapach Zwierciadło prawie nigdy nie jest poziome. pochylenie swobodne zwierciadła świadczy o przepływie wody od wyższych rzędnych jego występowania ku niższym. W przypadku zwierciadła napiętego woda przepływa do obszarów występowania większego ciśnienia pizometrycznego ku obszarom o niższych wartościach. Do przedstawiania ukształtowania zwierciadła wód podziemnych na mapach służą dwa rodzaje lini: hydroizohipsy i hydroizobaty Hydroizohipsy są to linie łączące pkt. o jednakowym położeniu zwierciadła swobodnego lub piozometrycznego nad przyjęty poziom odniesienia Hydroizobaty to linie równych głębokości zwierciadła nawierconego (swobodnego bądź napiętego) od powierzchni terenu. Oba rodzaje izolinii wyznacza się metodą interpolacji. Do ich wyznaczenia potrzebne są dane z min. trzech pkt. pomiarowych. Pomiary powinny być wykonane w miarę możliwości w tym samym czasie i oczywiście muszą dotyczyć tego samego poziomu wodonośnego Hydroizohipsy pozwalają na wyznaczenie kierunku ruchu wody podziemnej, który jest do nich prostopadły, można z nich także obliczyć spadek hydrauliczny, czyli pochylenie zwierciadła. Hydroizobaty przedstawiają miąższość warstwy suchej. Warunki występowania wód artezyjskich : -warstwa wodonośna musi znajdować się pomiędzy warstwami wodoszczelnymi np. warstwa piasku pomiędzy iłami, - obszar zasilania musi być wyżej niż obszar gromadzenia wody Powyższe warunki mogą być spełnione przy odpowiednim układzie przestrzennym skał. Klasycznym przykładem występowania wód artezyjskich są obszary synkliny. Źródłem nazywamy naturalny samoczynny i skoncentrowany wypływ wody podziemnej na pow. terenu Źródła są przejawem naturalnego drenażu obszaru. Powstają tam gdzie zwierciadło wody podziemnej przecina się z pow. terenu. Najczęściej spotykamy je w dolinach. Siłą motoryczną wprawiającą wodę w ruch może być siła ciężkości (źródła grawitacyjne) lub ciśnienie pizometryczne (źródła artezyjskie) Z uwagi na rodzaj przewodów wyprowadzających wodę na pow. terenu wyróżniamy: a) warstwowe - odwadniają skały okruchowe, b)szczelinowe - woda wypływa szczelinami ze skał litych c) uskokowe - związane ze strefami uskoków, charakteryzują się często podwyższoną temp. i mineralizacją d) krasowe - powstają na obszarach krasowych, posiadają zmienną, często dużą wydajność.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz