Geologia inżynierska

note /search

Geologia - skały

 • Politechnika Warszawska
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 2905

nazwa skały struktura tekstura Minerały dominujące Skład mineralny Barwa Grupa klasyfikacyjna Cechy wybranego minerału Zastosowanie Rodzaj podłoża budowlanego Występowanie w Polsce Geneza Inne o tym samym składzie. Inne wiadomości o skale Granit Ziarnista (najczęściej średnioziarnista...

Źródło, Prawo Darcyego, współczynnik wodoprzepuszczalności

 • Politechnika Warszawska
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 735

Źródłem nazywamy naturalny samoczynny i skoncentrowany wypływ wody podziemnej na pow. terenu Źródła są przejawem naturalnego drenażu obszaru. Powstają tam gdzie zwierciadło wody podziemnej przecina się z pow. terenu. Najczęściej...

Baza erozyjna, Charakterystyka rzek w stadiach, akumulacja rzeczna

 • Politechnika Warszawska
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

Baza erozyjna Njaniższym poziomem do którego rzeka może się wcisnąć jest poziom bazy (podstawy) erozyjnej. Jest to poziom zbiornika wodnego do którego rzeka uchodzi. Rzeka erodując stopniowo wyrównuje swój profil podłużny. Dąży do utworzenia krzywej (profilu) równowagi to jest takiej krzywej po któr...

Bazalt - Diabaz

 • Politechnika Warszawska
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2450

1. Struktura drobnoziarnista + skrytokrystaliczna lub porfirowa 2. Tekstura zbita lub bezładna 3. Minerały (cechy główne) 4. Nazwa plagioklazy (labrador, bytownit) i pirokseny – czarne, twardość 5-6, łupliwość w dwóch kierunkach prosto...

Cechy geologiczno-inżynierskie skał

 • Politechnika Warszawska
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1281

Cechy geologiczno-inżynierskie skał nazywamy ich właściwości, które mają wpływ na ocenę przydatności podłoża do posadowienia na nim budowli. Dzielimy je na: cechy fizyczne porowatość, gęstość właściwa, gęstość obj. wilgotność, wodoprzepuszczalność cechy mechaniczne wytrzymałość, ściśliwość. Porowat...

Cechy petrograficzne wpływające na wytrzymałość skał

 • Politechnika Warszawska
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1267

Cechy petrograficzne wpływające na wytrzymałość skał a) wytrzymałość na ścinanie przy ścinaniu próbki ujawnia się tarcie wew. Siła ścinająca musi pokonać opór tarcia wew. oraz wew. siły wiążące poszczególne cz. miner. ze sobą nazywane ogólnie spójnością. Miarą wytrzymałości na ścinanie jest kąt tarc...

Ciepło ziemi

 • Politechnika Warszawska
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Ciepło ziemi Temperatura warstw powierzchniowych Ziemi jest ściśle związana ze zmianami dobowymi i sezonowymi, jakie zachodzą nad powierzchnią skorupy ziemskiej. Wpływ zmian dobowych temperatur wygasa wysoko, tj. już na głębokości około 1m. Według

Dioryt - Struktura

 • Politechnika Warszawska
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2247

1. Struktura Jawnokrystaliczna, pełnokrystaliczna, drobnoziarnista 2. Tekstura Zbita, bezładna 3. Minerały (cechy główne) Plagioklazy (gł. andezyn- bezbarwne,połysk szklisty,łypliwość b.dobra, słaba odporność na wietrzenie chem., pokrój tab...

Działalność niszcząca mórz i jezior

 • Politechnika Warszawska
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

Działalność niszcząca mórz zwana abracją przejawia się w wzdłuż wybrzeży morskich. Zależy ona głównie od wysokości i prędkości fal, budowy gelol. brzegów i ich rzeźby. Niszczenie wybrzeża morskiego przebiega podobnie jak działalność niszcząca jez. lecz znacznie intensywniej. Działalność niszcząca fa...

Gabro

 • Politechnika Warszawska
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2632

1. Struktura Pełnokrystaliczna, jawnokrystaliczna, gruboziarnista 2. Tekstura Zbita, bezładna 3. Minerały (cechy główne) Pirokseny (krzemian Ca, Mg, Fe, twardość 5-6, barwa zielona do czarnej)