Cechy geologiczno-inżynierskie skał

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy geologiczno-inżynierskie skał - strona 1

Fragment notatki:

Cechy geologiczno-inżynierskie skał nazywamy ich właściwości, które mają wpływ na ocenę przydatności podłoża do posadowienia na nim budowli. Dzielimy je na: cechy fizyczne porowatość, gęstość właściwa, gęstość obj. wilgotność, wodoprzepuszczalność cechy mechaniczne wytrzymałość, ściśliwość.
Porowatość nazywamy stosunek objętości porów do objętości całej skały. Stosunek ten możemy wyrazić w %. Porowatość dzielimy na: p. intergranularną (międzyziarnową) dla wszystkich typów skał, szczelinowatość dla skał litych w których występują spękania i szczeliny i krasowatość - ze względu na rodzaj pustych przestrzeni oraz otwartą, zamkniętą, podwójną ze względu na istniejące połączenia m-dzy porami Przykłady skały skaliste granit 0.2-2.2 bazalty 0.2-3.0 kwarcyty 0.008-3.5 marmury 0.1-0.6 wapienie i dolomity 0.2-7.0 nieskaliste żwiry 20-50 piaski 20-48 iły 32-50 torfy 76-90 Wpływ porowatości na skały niescementowane czynniki: stopień selekcji ziarn, kształt ziarn, sposób ułożenia ziarn, stopień obtoczenia ziarn. Gęstość objętościowa stosunek masy skał do jej obj. nazywamy gęstością objętościową. Zależy ona od: składu mineralnego, porowatości, wilgotności. Wraz ze wzrostem porowatości maleje gęstość obj. G. obj. jest istotnym parametrem w wielu zagadnieniach inżynierskich. Pozwala ona np. obliczyć jakiemu naciskowi poddawane są skały na określonej głębokości przez skały nadległe. Dzięki temu możemy stwierdzić iż na tej głębokości można zastąpić do określonej wielkości zdjętej skały konstrukcją bez wywoływania odkształceń podłoża. Parametr gęstości jest niezbędny przy obliczaniu stateczności zboczy, jak również przy projektowaniu konstrukcji zabezpieczających zbocze przed powierzchniowymi ruchami masowymi. Wilgotność W naturalną skały nazywa się W jaką ma skała w war. naturalnych. Wraz ze zmianą wilgotności zmienia się gęstość obj. W skałach litych i sypkich gęstość wzrasta wraz z wilgotnością a w skałach spoistych nieznacznie maleje przy wzroście wilgotności. W. jest to stosunek wody zawartej w skale do masy całej skały (próbki) określa się ją w %.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz