Ogólna charakterystyka skał i masywów skalnych - wykład - grunty skaliste

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólna charakterystyka skał i masywów skalnych - wykład - grunty skaliste - strona 1

Fragment notatki:

Ogólna charakterystyka skał i masywów skalnych
Określenie skał i masywów skalnych
Według normy PN-86/B-02480 [114] skały zalicza się do gruntów skalistych. Grunt skalisty jest to grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar bloku 10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się (rozmakają) pod działaniem wody destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie Rc 0,2 MPa, przy wilgotności naturalnej.
W mechanice skał przez skałę rozumie się bloki o niedużej objętości, będące zbiorem minerałów o mniej więcej jednakowym składzie i podobnej budowie geologicznej. Skałę charakteryzują drobne na ogół niewidoczne spękania, duża spójność, mała porowatość, mała ściśliwość oraz stosunkowo nieduża anizotropia właściwości mechanicznych. Natomiast przez masyw skalny rozumie się bloki o dużej objętości składające się na ogół z różnych skał. Masyw skalny charakteryzują liczne spękania, zmniejszające jego ogólną wytrzymałość i wpływające na dużą anizotropię jego właściwości mechanicznych.
Przy rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich, szczególnie w budownictwie hydrotech­nicznym, zasadnicze znaczenie mają więc masywy skalne objęte wymiarami budowli i strefy jej oddziaływania.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz