Geotechnika

note /search

Analiza sitowa - sprawozdanie - Budownictwo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2758

Budownictwo IV Grupa III Pelczar Jaromir Ćwiczenie nr D Temat: Analiza sitowa Cel ćwiczenia : Analiza granulometryczna inaczej zwana metodą sitową pozwala na wyznaczenie procentowej zawartości występujących w gruncie frakcji . Na jej podstawie wykreślona zostanie

Analiza sitowa - sprawozdanie - właściwości

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

Charakterystyczne parametry własności mechanicznych Ściśliwość gruntu jest to zdolność gruntu do zmniejszania swej objętości pod wpływem obciążenia. Miarą ściśliwości są moduły ściśliwości, choć zakładając przypadki wszechstronnego równomiern...

Charakterystyka stabilizacji i wzmacniania gruntów - grunt wzmocniony

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 609

Wzmacnianie gruntów Nie każdy grunt rodzimy nadaje się jako podłoże w budownictwie. Od podłoża gruntowego wymagana jest przede wszystkim odpowiednia nośność oraz odporność na zmiany nośności podczas zawilgocenia lub zamarzania. Stabilizacja gruntów stosowanie odpowiednich metod trwałego wzmocn...

Geosyntetyki - omówienie - System komórkowy Geoweb

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

Geosyntetyki 1. Geotekstylia • Geowłokniny • Geotkaniny 2.Geosi atki • jednokierunkowe • dwukierunkowe Geosyntetyki spełniają takie funkcje jak: zbrojenie gruntu, drenaż, filtracja, separacja, ochrona przed sufozją i kolmatacją, uszczeln...

Geotechnika - omówienie - mechanika gruntów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

Geotechnika jest nauką o pracy i badaniach ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. ...

Metoda bezpośrednia A

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Metoda bezpośrednia A Badania laboratoryjne: • Bezposrednie scinanie (grunty sypkie i slabospoiste) • Tr6joosiowe sciskanie (grunty spoiste) Bezposrednie scinanie: Wyznaczenie kąta tarcia wewnętrznego i kohezji wymaga wyznaczenia wytrzymalosci na scinanie przy trzech r6inych napręieniach norm...

Metoda korelacyjna B - omówienie - Materiał gruntowy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 987

Metoda korelacyjna B Do wyznaczenia parametr6w wytrzymałościowych wykorzystuje się nomogramy normowe. Przy gruntach sypkich wyznacza się wyłącznie kąt tarcia wewnętrznego. W trakcie badań polowych można wyznaczyć w bardzo ograni...

Metody badań terenowych - omówienie - kartowanie geologiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1225

Metody badań terenowych D kartowanie geologiczne - opis struktur geologicznych, formacji geologicznych, gruntow i zagroień, D wiercenia geologiczne - opis profilu geologicznego, obserwacje wody w otworze, D pobor prob - do

Metody określania wartości parametrów geotechnicznych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 644

Metody określania wartości parametrów geotechnicznych (wg normy PN81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.) 1. bezpośrednie oznaczenie wszystkich niezbędnych wielkości na podstawie badań polowych lub laboratoryjnych przy zachowaniu o...