Geotechnika - omówienie - mechanika gruntów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geotechnika - omówienie - mechanika gruntów - strona 1 Geotechnika - omówienie - mechanika gruntów - strona 2

Fragment notatki:

Geotechnika jest nauką o pracy i badaniach ośrodka gruntowego dla celów projektowania
i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i
nawierzchni drogowych. W jej ramach wybiera się także odpowiednie sposoby wykonania
budowli lub jej posadowienia, biorąc również pod uwagę warunki ekonomiczne i
bezpieczeństwo Użytkowania.
W skład geotechniki, jako nauki interdyscyplinarnej, wchodzą:
Gruntoznawstwo inżynieryjne;
Mechanika gruntów;
Fundamentowanie. Pośrednio także: Geologia;
Chemia fizyczna;
Mechanika budowli;
Teoria sprężystości i plastyczności;
Reologia itd.
Podstawową nauką w geotechnice jest mechanika gruntów. Jest to nauka o fizycznych
właściwościach ośrodka gruntowego oraz o stanach naprężeń i odkształceń podłoża
gruntowego na skutek działania obciążeń.
W przypadku posadowienia obiektu budowlanego w gruncie lub na jego powierzchni
niezbędne jest rozpoznanie podłoża i wyznaczenie odpowiednich parametrów
geotechnicznych. W tym celu należy opracować właściwy program badań, przeprowadzić
poprawną analizę wyników i właściwą ich interpretację przy wykonywaniu obliczeń
projektowych. Powyższe zadania są niezbędne przy tworzeniu dokumentacji
geotechnicznych lub geologiczno- inżynierskich badań podłoża gruntowego, a także przy
decyzjach dotyczących wyboru sposobu posadowienia budowli oraz jej przyszłej
konstrukcji.
Projektowanie i wykonawstwo każdej budowli inżynierskiej wymaga rozwiązania
następujących zagadnień geotechnicznych:

ustalenia warunków wodno gruntowych terenu budowy;

wyznaczenia dopuszczalnych obciążeń podłoża i wymiarowania fundamentów budowli
lub nawierzchni drogowych;
 zabezpieczenia stateczności budowli;

właściwego wykonawstwa robót fundamentowych i ziemnych.

Do właściwego projektowania i wykonania niezbędna jest znajomość:

budowy geologicznej i cech fizyko-mechanicznych gruntów podłoża;

wpływu warunków hydrogeologicznych i przepływu wody oraz odwodnienia
czasowego lub stałego na nośność gruntów,

rozkładu naprężeń w podłożu budowli;

dopuszczalnych obciążeń gruntu i dopuszczalnych odkształceńpodłoża pod dana
budowlą; obliczania stateczności budowli poddanych obciążeniom poziomym;

obliczeń stateczności skarp i zboczy na terenach osuwiskowych;

metod obliczania nośności fundamentów;

metod wykonawstwa robót ziemnych;

metod wzmacniania podłoża;

metod projektowania nawierzchni drogowych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz