Metody badań terenowych - omówienie - kartowanie geologiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody badań terenowych - omówienie -  kartowanie geologiczne - strona 1

Fragment notatki:

Metody badań terenowych
D kartowanie geologiczne - opis struktur geologicznych, formacji
geologicznych, gruntow i zagroień,
D wiercenia geologiczne - opis profilu geologicznego, obserwacje wody w otworze,
D pobor prob - do badań laboratoryjnych,
D sondowania - pomiary wykonywane in situ przy pomocy urządzeń technicznych
zwanych sondami. Sondowania mogą mieć charakter
• dynamiczny:
• sondy dynamiczne (dawniej SD): sonda lekka DPL (dawniej SL, SD10),
srednia DPM (d. SD-30), cięika DPH (d. SD-50), bardzo cięika (d. SC, SD63,5),
• sonda cylindryczna SPT
• statyczny
• sonda CPT, CPT(U);
dylatometr Marchetti'ego – DMT
• presjometr Menarda – PMT
D badania powierzchniowe np. pr6bne obciążenie w badaniach CBR lub przy uiyciu
plyty statycznej (VSS) lub plyty dynamicznej (VD);
D okreslanie wspolczynnika filtracji (np. probne pompowanie, zalewanie otworu, BAT);
D wkopy, odkrywki, szurfy;
D badania geofizyczne (takie jako refrakcji sejsmicznej, opornosci
elektrycznej, georadarowe (GPR), magnetometryczne, elektromagnetyczne).
Prace terenowe zazwyczaj kończą się analizą danych i przygotowaniem dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej, geotechnicznej czy hydrogeologicznej. Dokumentacja
geologiczno-inżynierska opisuje cele, metody, źródła danych, przeprowadzone badania,
uzyskane dane oraz model budowy geologicznej z uwzględnieniem własności
geotechnicznej badanego obszaru, a także zalecenia dla projektu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz