Wiercenia geotechniczne oraz ulepszenie gruntów metodą prekonsolidacji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wiercenia geotechniczne, metody, ustalone parametry Otwory wiertnicze wykonuje się najczęściej pod osłoną rur stalowych, jednak gdy otwory są płytkie wierci się często bez użycia rur, za to głębsze wykonuje się opuszczając świdry na żerdziach wiertniczych. W gruntach płynnych stosuje się szlamówkę, w gruntach suchych stosuje się świder spiralny, w miękkich iłach i glinach oraz gruntach mieszanych stosuje się łyżkę rurową(szapę), natomiast w twardych iłach i marglach świder-łyżkę. Otwory wiertnicze określają poziom wody gruntowej, który niejednokrotnie można ustalić na podstawie obserwacji zasięgu plam i warstw glejowych.
W czasie wiercenia napotkane grunty opisuje się na podstawie badania makroskopowego (notując barwę, stan gruntów oraz zawartość CaCO2) notuje się również głębokośc pobranych próbek, opór gruntu przy wierceniu, nacisk na rury osłonowe i obserwacje poziomów wody. Wiercenia przeprowadza się tak, aby na ich podstawie można było określić charakterystyczne przekroje geologiczne pod całą budowlę lub wykonać przestrzenny model pokładów oraz wyznaczyć poziomy wód gruntowych. Sondowanie
Wiercenia geotechniczne wykonuje głównie samobieżnymi sondami GEOPROBE i POWERPROBE. Zasada działania wymienionych sond polega na wciskaniu w grunt próbników o średnicy 30 lub 48 mm. W metalowy próbnik o długości 120 cm wkłada się jednorazową tubę wykonaną z plastiku. W trakcie wciskania próbnika napełnia się on gruntem. Rozwiązanie to zmniejsza do minimum prawdopodobieństwa przemieszczania się zanieczyszczeń wzdłuż profilu sondowania. Bezpośrednio po każdym wydobyciu z otworu gruntu określa się makroskopowo jego rodzaj. Z każdej warstwy geotechnicznej pobiera się próbki gruntu, na których wykonuje się pełne badania makroskopowe. W wykonanych otworach istnieje możliwość zainstalowania tymczasowych filtrów o średnicy 25 mm, które umożliwiają pobór wód podziemnych.
Sonda POWERPROBE przystosowana jest także do wierceń okrętnych. Dzięki temu możliwe jest wykonanie piezometrów obserwacyjnych o średnicy 80 mm do głębokości 15 m. Wykonanie otworów metodą okrętną pozwala na pobór gruntu o nienarusonej strukturze z dowolnej głębokości.
Ulepszenie gruntów metodą prekonsolidacji.
Prekonsolidacja gruntów. Grunty w swej historii geologicznej (obciążenia i odciążenia)
mogły być obciążone znacznie większym nadkładem warstw nadległych lub innych oddzia
ływań, np. tektonicznych, lodowcowych itp., aniżeli to wynika z dzisiejszego obciążenia, a
więc mogły przejść w tzw. stan przekonsolidowania. Krzywa ściśliwości przedstawiona w skali
półlogarytmicznej, przy stosowaniu np. metody Casagrande'a, umożliwia wyznaczenie tzw.

(…)

… stosuje się łyżkę rurową(szapę), natomiast w twardych iłach i marglach świder-łyżkę. Otwory wiertnicze określają poziom wody gruntowej, który niejednokrotnie można ustalić na podstawie obserwacji zasięgu plam i warstw glejowych.
W czasie wiercenia napotkane grunty opisuje się na podstawie badania makroskopowego (notując barwę, stan gruntów oraz zawartość CaCO2) notuje się również głębokośc pobranych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz